Dr. Nagy Attila:

A VIZITDÍJTÓL A VAGYONÜGYNÖKSÉGIG

 

A vizitdíjról, annak megtagadásáról az elsõ kezdeményezés jogán szólok ismét. A vizitdíj bevezetésének napja (2007. február 15.) elõtt egy héttel kezdeményeztem, hogy a magyar lakosság és az orvosok összefogásával a vizitdíj bevezetése megakadályozható, jogosan megtagadható a Magyar Alkotmány ide vonatkozó paragrafusa alapján. Mára belátható, hogy ezzel a jogos szembenállással kivédhetõ lett volna mindaz az egészségügyi károkozás (elbocsátás, leépítés és kórházbezárások sora), amit azóta a hatalom gátlástalanul véghezvitt. Nagy Levente kunhegyesi fogorvos a Hír TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy a vizitdíjat megtagadó orvosok a mai napig (2007. aug. 7.) nem szenvedtek hátrányt, nem kaptak büntetést, mivel az ellenõrzõ hatóságok is tisztában vannak az intézkedés jogellenességével. Az is bebizonyosodott, hogy a vizitdíj csak a jéghegy csúcsa. Mára nyilvánvaló, hogy a vizitdíj beszedésébõl tervezett 20 milliárdos bevétel is csak az államadósság töredékének fedezésére lenne elegendõ, és ettõl sem az egészségügy helyzete nem javult, sem a hálapénzrendszer nem szûnt meg, csak a vizitdíj-automaták üzlete virágzik.

 

Eközben az Állami Pénz- és Vagyonügynökség tudtával az egészségügyben (és máshol) halad tovább az államvagyonnak a vérlázító kiárusítása. A folyamatot segíti a magyar társadalom történelmi tudatlansága. Az elmúlt 17 év folyamatosan bizonyította, hogy a rablóból pandúr nem mese, hanem a csúcspolitika bevett módszere. Így lehetett Mádl Ferenc 1990-91-ben az Állami Vagyonügynökség igazgató tanácsának elnöke, majd 1993-ig tárca nélküli privatizációs miniszter, e szerepében õ elsõ számú felelõse a magyar gazdaság tönkretételének. Ezért pedig  nem számonkérés járt, hanem köztársasági elnöki kinevezés. A bajok tehát az Antall-kormányig visszavezethetõk. Antall hazaárulásának elhallgatott bizonyítéka, hogy õ egy orvostörténeti múzeum igazgatójának is éppoly alkalmatlan volt, mint miniszterelnöknek. Aki a pénz nyelvén jobban ért, annak álljon itt a legújabb adat. A minap az ÁPV Rt. igazgatójának Nagy János, debreceni agrárprofesszor került megválasztásra. A Debreceni Egyetem rektori székében egymást immár kétszer is váltotta Fésüs László (orvos-) és Nagy János (agrárprofesszor), miközben az országban a magyar mezõgazdaság és az egészségügy tönkretétele, reformnak csúfolt átalakítása zajlik. A mindenkori hatalmat KISZ-koruk óta kiszolgáló professzorok sorsa sem a számonkérés, hanem ellenkezõleg, rektori majd ÁPV Rt. igazgatói kinevezés lett.

 

A vizitdíjról annak bevezetése elõtt szóltam. Ezen írás mondandója, ha az elhazudott rendszerváltás, a Mádl féle hazaárulás 17 éve tart, Nagy János ÁPV Rt-s mûködésével újabb 17 év korrupciója alapozható meg. Az eddigiek alapján belõle vagy Fésüs rektorból is lehet majd köztársasági elnök, avagy a folyamatok ismeretében mindez meg is akadályozható. Ehhez azonban azt kell felismerni, hogy a Gyurcsány-Kóka-Veress nevekkel fémjelzett rablópandúrosdi mögött a kispandúrok szövetsége (Nagy János és Fésüs László)  áll, akiknek a karrierje szintén a KISZ-korszakban (és –bizottságokban) kezdõdött. A vezetõk kiválasztásában (miniszteri szinttõl a rektorig, ÁPV igazgatóig) ma is érvényesül a KGB 18. pontja: „Meg kell szervezni, hogy csak azokat a dolgozókat és vezetõket léptessék elõ, akik a rájuk bízott feladatokat példamutatóan végrehajtják, és akik nem hajlamosak azon problémák analizálására, melyek túlérnek tevékenységük határain.”

 

Amikor az ország a Gyurcsány-féle hazugság egy éves évfordulója elõtt áll, még egy hónap van arra, hogy a fentieket a gondolkodó értelmiség megértse, másokban tudatosítsa és cselekedjen is. Ma az orvostársadalomnak fel kell vállalnia Horváth Ágnesnek miniszteri alkalmatlanságát, de tudni kell, hogy Fésüs rektor sem végzett orvosi munkát, és mindketten az egészségügy tönkretételének kiszolgálói és haszonélvezõi. (A téma bõvebb kifejtése megtalálható Nagy A.: Kölcsey halála címû könyvének „Az egészségügy kasztrendszere” fejezetében) A fentiek alapján ugyancsak az orvosok erõsíthetik meg Antall alkalmatlanságát, Gyurcsány elmeállapotát, csak így lesz remény a magyar társadalom gyógyítására.   

 

Dr. Nagy Attila

orvos, közíró, Debrecen

drnagyattila@yahoo.co.uk