A Magyar Szabadság Napja


Ünnepel az ország újra, 1991.június utolsó szombatján távozott a megszálló szovjet hadsereg utolsó katonája, az ország szabad lett végre. A hadisarcot kamatostul megfizettük testben és lélekben.

A függetlenség demokráciája ránk köszöntött és azt hittük győztünk. Minden hatalom legmagasztosabb emléke a győzelem. Azt hittük győztünk és dönthetünk sorsunk mikénti alakulásáról, de az ügynökhálózatok pókhálója átszőtte az értelmiség gőgvárait. Minden kor örököl jót, rosszat az előző rendszertől, de általában a személyek kiszorulnak az új típusú társadalmi berendezkedésből. Nos az erőszak kényszere hazánkban oly nagyfokú tunyaságot idézett elő az értelmiségben, hogy a szabadság pillanatában is feladta önmagát. Idegen hatalmaktól várta el a cselekvés mikéntjét és az addig regnáló helytartókkal szemben udvarias hajbókolásba kezdve elárulta az emberi viselkedés gerincességét! Nem hitt a hazában.

Egy ország és egy medence nációit kápráztatják már rég, hogy a nagyhatalmak világpolitikát befolyásoló tényezői szabják meg az emberi méltóság alapjait. Tudatom a világbefolyásoló kvázi korporációs hatalmakkal, hogy Jézus Krisztus keresztre feszítésével az ember egyszer és mindenkorra meg lett határozva, azaz a lelkében hordja a szeretet és a jóság kiirthatatlan csiráit, így földi bábhatalmak csak pillanatok az élet tükrében. Nyilvánvalóvá vált, az ember képessé tud válni bármire, de a szentlélekkel áldott test csak és kizárólag humánus cselekedeteket hajt végre, ha kifogy a trendvilág, a leléktelenített szolgák utánpótlásából (anyaghatalma összeomlik), a globálkáoszt csak tiszta szívvel viselheti át!

Egy szülő se, egy nagyhatalom se tehet úgy gyermekével, hogy míg gondolatában, tervében szerepel és létrehozza addig gondoskodó teremtője, majd a születés után az életképtelen csecsemőt feláldozza kéjakaratának! Nem facsarható ki a fa, csak érett erős korában élvezhető gyümölcse! A magyar társadalom évszázadok óta elnyomó hatalmak bábjátéka. Nem gondolhatja komolyan a globál korporációs bankvilág, hogy a lelkében megalázott ország képes extra profit termelésre? A szabadságát alig elnyerő szellem gazdasági fogságba szorítása egyenlő a gyilkossággal!

- Hogy fogadjak szót? Nekem látni s tudni kell.” (Oidipusz)

Őseink hitét áruljuk el, ha feladva identitásunk porhadó, oszló sírhumuszt szapulva válunk a semmit termő  globalizáció kérlelhetetlen rabszolgájává. A Függetlenségi nyilatkozat szerint:

Amidőn az emberi események sodrában szükségessé válik egy nép számára, hogy feloldja azokat a kötelékeket, amelyek egy másik néphez fűzték, és elfoglalja a földkerekség Hatalmai között a Természet Törvényei és a Természet Istene által részére kijelölt különálló és egyenrangú helyet, akkor az emberiség ítélete iránt érzett illő tisztelet megkívánja, hogy kinyilatkoztassa azokat az okokat, amelyek a különválásra késztették.”


A különválásra minket több ezer év lélekben őrzött tisztasága késztet!

A szabadság legyen szabadság! Az igazság legyen igazság! Az emberi viszonyok legyenek emberi viszonyok! A Magyar Nép Szabadságra vágyik! A Magyar Nép ellen tett hatalmi gőgcselekedetek a Természet Törvényei által legyen jóváírva! Békében és szeretetben akar népünk élni minden néppel és várja a Magyar Szabadság Napját!

Gavallér János
2008.06.25.