Egy Zimbabwében élő honfitársunk, Dr. Mihálffy Balázs küldte el nekem, aki ezután rendszeresen fog "jelentéseket" küldeni a weblapunkra. Jelenleg karácsonyig Budapesten tartózkodik, ezalat megpróbálunk vele egy riportot is készíteni Bemutatásképpen íme ezen írása (jelentése). A "Cikkek, írások" között megtalálható az Utólag weblapon:

 

A már korábban elküldött anyagok után engedd meg, hogy karácsonyi ajándékul ezt a kis szórakoztató írást mellékeljem.
 
 Itt Magyarországon olyan sûrûn érnek a hülyeség impulzusai, hogy itt nem tudok alkotni. Ilyen és hasonló írásokat az afrikai sárkunyhóm elött tudok írni, amikor a sok leülepedett marhaság kikívánkozik belólem eképp:
  
                                       A FALANSZTER ELÕTT
 
Nem értem, hogy iró géniuszunk, Madách Imre miért csak a hazai irodalmat tudta meghóditani, holott az Ember Tragédiája, szerénytelenül állíthatom, világirodalmi remekmû. Olvassátok, amíg be nem tiltják! Madách prófétikus meglátásai beigazolodnak és az emberiség sebesen sodródik a falanszter felé. De még ez elõtt egy rövid módosítással élnék Madách mûvében. Ez arról szólna, miként ír át az ember történelmet, hamisít meg tényeket, írt ki kultúrákat, semmisít meg civilizációkat. A múlt zavaró, hiszen tanuskodik õseink igazáról, vagy igaztalanságáról. Ez a gondolati elem logikusan vezetné fel a falansztert, mint következményt. Ez a beszúrás a hiteltelen máról szólna, eképp...
 
A paradicsomban Ádám és Béla jelenik meg a színen, nem Ádám és Éva. Nincs szükség heteroszexuális megnyilatkozásra egy klónozott világban. Ádám és Béla kapcsolatából természetesen következik Ábel és Káin története. Éva színrelépése tehát zavaró és érthetetlen, különösen, ha eredetét az oldalbordával hozzuk összefüggésbe. Kristálytiszta és tudományos, ha Ádám és Béla genetikai klónok, így a teremtés nem okolható az emberek közötti eltérésért. Ha mégis megjelenik az eltérés, ez az emberi engedetlenségbõl fakad, amit meg lehet torolni. Tehát azonnali hatállyal szükségszerû Éva törlése és Béla beiktatása, ehhez pedig a tökéletes szerelem dicsõitése kell a hasonló nemüek között.
 
Ha ma élne Madách, akkor az egyiptomi jeleneten bizonyosan elgondolkodna és lehet, hogy párhuzamként jelenítené meg Egyiptom mellett a mai Babilont is. A jól ismert mindenki egyért gondolat árnyaltabb értelmet kapna és "mindenki egy kis csoportért" jelszóvá alakulna. Talán az is láthatóvá válna, hogy a fáraó zsarnoki, egyeduralkodói szerepe mellett kultúrát hozott létre, sõt ahelyett, hogy más kultúrákat elpusztított volna, azok isteneit, civilizációs elemeit átvette, ápolta, sajátjába olvasztotta. Ezzel szemben a "kis csoport" amerre csak küldi seregét, az kultúrákat, civilizációkat dúl fel, rombol le. Eltûnik Hammurábi oszlopa az elsõ írásos törvénykezéssel, megsemmisülnek emlékmûvek, szent helyek...majd késõbb elõbukkannak a leletek valahol egészen máshol. E jelenetnek a "gyökértelenítés" lenne a mondanivalója. Azaz tegyük az embereket gyökértelenné, fosszuk meg õket identitásuktól, nemzeti örökségüktõl, ne tudják honnan jönnek, kik valójában, tegyük kezünket történelmükre, majd manipuláljuk azt. Nem szabad, hogy rájöjjenek mi történik velük, ezért írtsuk ki az egyéni gondolkodókat is, akik felnyitnák szemeiket. Talán ezen a ponton jelenhetne meg Kopernikusz, Giordano Bruno, Galillei, stb. Ha õk meglátják a tényeket, akkor nyelessük le velük, vagy égessük el õket. Ne csak fizikailag, hanem átvitt értelemben is. Tegyük mondataikat ellentmondásossá. Legyenek mondjuk adócsalók, vagy ami förtelmesebb, kerüljenek nemzeti radikális megvilágitásba. Így alkalom nyílik arra, hogy bármit is fedeznek fel, azt mi úgy tálaljuk a tömegeknek, hogy szerintük csak nemzetük kering a Nap körül. Innen aztán nyert ügyünk van, mondhatunk bármit.
 
Sebaj mekkora a bűn, mit elkövetünk...eltelik röpke 400-600 év és úgyis rehabilitáljuk õket. A jelen..mindig csak a jelen a fontos.400-600 év éppen elég lesz ahhoz, hogy magunkat a nagy gondolkodók egykori patrónusaiként tüntessük fel, hiszen a tömeg úgyis csak tõlünk kaphat informaciót.
A párizsi jelenet kapjon negatív értelmet. Mutassuk be a lázadó népet barbárként. Tegyük láthatóvá mire képes egy ilyen elvakult, hajléktalan csöcselék. A színhely ne csak Párizs legyen, hanem az egész Föld. Mutassuk be az ázsiai , az afrikai nyomort, meg a kettõs falat, melyet köréjük es magunk köré építettünk. Vázoljuk fel egy vízió képét, melyben a világ kifosztott szegényei áttörik a falakat és egy nagy menetelésre keszülnek a jóléti társadalmakba. Milliók özönlik el Párizs, London, New York utcáit, tömegek fedezik fel saját kultúrális örökségeiket a Louvré-ban, a British Museum-ban...Rájönnek arra, hogy a Fehér Ház elõtt álló obeliszk nem dakota emlékmû, stb. Elrettentésképpen dõljön össze egy olyan szent hely, ahol mi a saját isteneinkhez, Money-hoz, Geld-hez, vagy Para-hoz imádkozunk. Modjuk legyen ez egy bank. Még mielõtt megvilágosul ki tette a szörnytettet, elõzzük meg a bajt és vessük be azt a genetikai tömegírtó fegyvert, mely  csak a mi klónjainkat hagyja életben, míg a milliók az általunk kreált vérgõzös figurák, Roth-Weiler és Dobber-Mann áldozataivá válnak. Õket aztán kivégezhetjük és bárkit, akire rábizonyítjuk, hogy cinkostársaik voltak. Így vazallusaink megnyugszanak és még a csíráját is ki tudjuk írtani a rebellis másként gondolkodásnak.
 
Nos itt kezdõdne az a bizonyos falanszter, ahol már csak a mi kis buzi klónjaink léteznek és szolgálnak minket. Ahol Michel Angelo  és a többi kreatív õrült már csak széklábakat faraghatnának...Globális klímaváltozás...Napkorszak, vagy jégkorszak...Hát nem fantasztikus?
 
Üdvözlettel és kellemes ünnepek  kívánatával:
Balázs