A JOGÁLLAM TUDOMÁNYOS BŰNSZÖVETKEZETE

 

A hét végén a Magyar Tudományos Akadémia adott otthont annak a csúcstalálkozónak, ami álságosan a nemzeti jelzőt viselte. Aki az elmúlt évek eseményeit és a nemzeti megjelölés használatát figyelte, sokszorosan meggyőződhetett a nemzeti köntösbe, olykor színekbe öltöztetett hazugságokról. Nem nehéz rájönni arra, hogy nemzeti jelző használata ellenére pl. a magyar nemzetnek nincs igazán nemzeti színháza, nemzeti kultúrpolitikája, a nemzetinek nevezett fejlesztési terv idegen érdeket szolgál. A közelmúltbeli gyurcsányi Nemzeti Charta aláírói éppoly távol állnak a nemzeti érdektől, mint a „nemzeti” csúcs kigondolói és résztvevőinek többsége.


           A helyszínválasztás nem véletlen, mivel az Akadémia tudományos megalapozottságot sugall, ami azonban erősen megkérdőjelezhető. Természetesen meghívást kapott a rendezvényre az MTA jelenlegi elnöke, Pálinkás József, valamint a korábbi elnökök, Vízi E. Szilveszter és Glatz Ferenc is. Jelenlétük bizonyítja, hogy a háttérben a tudomány és politika együttműködése folyamatos, a fideszes Pálinkás éppúgy kiszolgálója az MSZP-s kormánynak, mint ahogy korábban (vörös háttérrel) Glatz-ot is szoros szálak fűzték Orbán Viktorhoz. Így áll össze az a kép, hogy a Magyar Tudományos Akadémia nemcsak a korábbi 40 évet átfogó korszakban volt a hatalom segédje, de ugyanez a szerepet játszotta az utóbbi két évtizedben is. Ezek után azon sincs csodálkoznivaló, hogy az ország egy fenyegető nagykoalícióval, a tudomány és politika összefogásával süllyed az idegen gazdasági elnyomás alatt. A nemzeti csúcs időzítése sem véletlen, figyelemelterelés a közeledő október 23-i megemlékezésekről.  

A háttérhatalom működése kimeríti a bűnszövetségben történő leigázást. A hazaárulásban a végrehajtók köre tovább is szűkíthető. E történet a Magyar Tudományos Akadémia IX. főosztályáról szól, ami nevében a gazdasági és jogi jelzőt viseli. Az MTA tagjait tizenegy főosztályba sorolja, melynek többségében egyetlen megjelölése van, úgymint matematikai, vagy biológiai, vagy fizikai, vagy kémiai. Ez már önmagában is indokolja, hogy e szakágak pl. az oktatásban is külön tárgyként jelenjenek meg, aminek ellentmondanak a napjainkban erőltetett tantárgy-összevonási kísérletei. A tudományos területek száma természetesen több tizenegynél, az Akadémia beosztásában jelenleg 31, mert valahol helyet kell találni pl. a zenetudománynak és további ágazatoknak is. A már említett IX. akadémiai főosztálynál feltűnhet, hogy a gazdasági és jogi megjelölés olyan ágazatokat fog össze, melyek sajátos összefonódásokra adnak okot. Az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya eredetileg e két nagy tudományterület akadémikus tagjainak testületeként jött létre. A későbbiekben újabb részterületeket csatoltak hozzá: szociológiát, politikatudományt, statisztikát, demográfiát, hadtudományokat, a Földtudományok Osztályától átsorolva a regionális tanulmányok tudományterületét is. Mindezeken felül, illetve a nagyobb diszciplínákon belül még több más tudományterület is (mint pl. a gazdálkodástudomány, a közigazgatás-tudomány, a vezetés- és szervezéstudomány, a munkatudomány, a jövőkutatás, a nemzetközi tanulmányok, a fejlődésgazdaságtan, stb.) az osztály által gondozottakhoz tartozik. Így ma már a társadalomtudományok igen széles körét öleli fel. Ami az IX. főosztály akadémikus tagjait illeti, a névsor alapján megállapítható, hogy a magyar közélet kulcsszereplői kerültek ki e körből illetve – szemlélet kérdése - épültek be ide. E főosztály tagja Sólyom László jelenlegi és Mádl Ferenc korábbi köztársasági elnök. Nemzetellenes tevékenységük számos dokumentumból ismert, csak a médiadiktatúrának köszönhető, ha még mindig nem eléggé közismert. Ugyanitt tag Erdő Péter, bíboros, az egyházjog képviseletében. Az MTA IX. főosztályának külső tagja Kende Péter, szabadkőműves, Kornai János, akinek „receptje” alapján történik az magyar egészségügy tönkretétele (Mádl-hoz hasonlóan a francia becsületrend lovagjai), de tag Kulcsár Kálmán korábbi igazságügyminiszter is. Sólyom László 2008-ban neki egy előző politikai korszakban szerzett érdemeiért valamint Vékás Lajosnak (ugyanezen osztály tagjának) adott át a hatalom jogfolytonosságát bizonyító kitüntetést, de a már említettek további „európai” (értsd: uniós), francia és jeruzsálemi kitüntetéseknek is birtokosai.

            Ez a magyar jogállam 2008-ban. Jogászok a jogállam trónusain, alkotmányjogász az állam és egyházjogász a magyar katolikus egyház élén. Mindez legmagasabb szinten a trón és oltár szövetsége, amire a történelem számos (diktatórikus) példát szolgáltatott. Akár kérdésként is felvethető, hogy a nevezett akadémiai főosztály tagjaiból ki lesz a következő kitüntetett, miniszter vagy akár köztársasági elnök. Addig azonban hirdetni kell, hogy 2008 októberében a Magyar Tudományos Akadémia „nemzeti csúcsán” a nemzetellenességet minden szónál ékesebben hirdette az az uniós zászlódísz, ami a korábbi vörös zászlók jogutódja. Mindkettő hátterében pedig ott volt és ott van ma is az egyházi áldás. A csúcstalálkozó célja: „nemzeti” kérdésben igazán össze kell fogni. Ez természetesen igaz, csak az összefogás a hivatalos csúcson kívüliekre értendő. Minden nehézség ellenére: van megoldás! A Magyar Tudományos Akadémia múlt és jelenbeli Habsburg-pártisága, kommunista gyökerei alapján megerősíthető az az ellenjelszó, ami Magyarország mindenkori októberi történetírásához illik: Habsburg, kommunista unió, büszke, szabad magyarnak nem való! Az okok és a teendők kívánatos radikális megfogalmazása után a jelmondat további jelzővel is bővíthető.

 Dr. Nagy Attila
orvos, közíró, Debrecen