A magyar nép problémája


Magyarország első független értelmiségi lapjaként aposztrofált Kapu című folyóirat főszerkesztője Brády Zoltán a Pörzsölőben, eldicsekedik értelmiségi mivoltának legnagyobb bizonyítékával: A tagadhatatlan ténnyel, hogy egy ember - ilyen-olyan pártállású országirányitó, vagy ország rontó személyiségekkel barátságban-, olyan információkhoz juthat, amelyek hazája politikáját, a nemzet sorsát befolyásolhatják és eme tényeket személyes ambíciójának (amolyan életbiztosításként) őriz páncélszekrényében.

A független és profi Brády Zoltán eldicsekedik jó ismerőseinek névsorával, így Kiss Péter, Szilvásy György, sőt Horn Gyula nevével mintegy kérkedve előadja az újságírói, értelmiségi magyar valóság mibenlétét. Anekdotaként többszer elmesélte már, hogy, még amikor dohányozni lehetett a parlamentben, bejárt pipázni a folyosóra, ahol is Horn Gyula a kismagnójára elmesélte hová tűnt a KISZ vagyon, amit az óta is őriz személyes páncélként (értelmiségiként, magyarként)! Kit érdekel a haza sorsa? Újságíróként, profiként!!!

Igen, igen! Tisztelt értelmiségi réteg, mindahányan ilyen-olyan oldalon, önök azon a felsőfokú oktatáson szocializálódtak, ahol a tudatalattijukba „verték”, hogy az egyéni érvényesülés fontosabb, mint a haza sorsa! Csak és kizárólag pecsenyéjüket sütögetik. Mert hogyan képzelik azt, hogy a médiában egyre másra kérkednek olyan hazaárulásnak minősülő kijelentésekkel, ami szerint olyan információkat tartanak titokban, amelyek a társadalmi közfelfogást gyökeresen megmásíthatnák.(Még annak idején Csintalan Sándor a megverése után mondta, hogy az életbiztosításának minősülő iratokat őriz páncélszekrényében – a Hír Tv-ben, szemrebbenés nélkül elfogadottnak gondolva ama magatartást, miszerint közérdekű adatokat jogosultak titokban tartani!). Gyökeres paradigmaváltás, humántudatra épülő társadalmi berendezkedés lehetséges-e ott, ahol mindennél fontosabb az egyéni érvényesülés, a felszínen maradás bár mi áron.


Önöknek ott a katedrán, az igazgatói, tulajdonosi székekben, jól fizető állásokban, a személyes ambíció mindent felülíró erkölcspocsolyáiban, teljesen mindegy mit gondol, mit tud az „Isten adta nép”! Önök vitték, irányították csodaszép országunkat a katasztrófa szélére, a kilátástalanságba.

Már hogy tisztában legyenek vele, míg önök, akár a MTA élén, akár pártok, akár gazdasági társulások élén semmibe veszik, megvetik szolgasorba taszított népünk gondolatvilágát, addig közutálatnak, közmegvetésnek vannak kitéve, azaz el nem fogadott vezetőrétege van az országnak, ez a legnagyobb problémánk. Nézzenek tükreikbe!!!


2009. 08.18.

Gavallér János
a Kárpáti Harsona munkatársa