A kissebségi hisztéria csimborasszójára tett javaslatom...

 

Nem győzöm emlegetni baráti köreim hozzám intézett kérdéseire a válaszokat avval kapcsolatban, ami ma történik a Szlovák Köztársaságban. A kérdések természetesen nemcsak magyar nyelven történnek, miután nem mindegyikük beszél magyarul, és nekem sincsenek gátlásaim több más nyelven is válaszolni.

 

Azok számára, akikről tudom, hogy olyan válaszra várnak, ami nem igényel túlzott értelmezést a válasz - az ok a kisebbségi komplexum. A komplexebb válaszra váróknak, pedig amiért a szlovák állam tiltja a magyar szó használatát területén, pedig ott még ma is több mint tíz százaléka a lakosságnak magyar etnikai leszármazott és ott született....A VÁLASZ ....

 

Mert még mindig frissen él az ott lakó szlovákoknak az emlékezetében Trianon, pedig lassan már száz éve lesz egy olyan terület elrablása a magyaroktól, amit a magyarok laktak, fejlesztettek és védtek idegen megszállók ellen Árpád honfoglalása óta, de az ott talált idegen népszórványokat a magyar királyok mindenkor a nemzet részeinek tartották és védték.

 

De amit idegen nagyhatalmak, akik az Első Világháborút nyerték azon az alapon kótyavetyélték el az ott lakó nem magyar eredetűeknek, hogy hol voltak ezek többen, még ha ezeknek sohasem voltak saját történelmi emlékezetük, vagyis felmutatni valójuk, mint önmagukért felelős nép.

 

Én, aki Brazíliában élek már nagyon rég óta, mindig csodálattal voltam az itt élők magatartásáért a bevándorlókkal kapcsolatosan. Itt élhet bárki akár az élete végéig anélkül, hogy tudná a brazil-portugál nyelvet beszélni, vagy köteles naturalizálni (felvenni a brazil állampolgárságot). Soha senkit se hallottam egy másikat azért ócsárolni, hogy más nyelven akart beszélni, se nem az államnak ezért büntetést szabni ki.

 

A gyarmatosító portugálok és velük jövő más európaiak sem kötelezték az itt talált őslakó indiánokat elhagyni az ősi nyelvüket és szokásaikat. Pedig kezdetben azok voltak jóval többen.

(Tudtommal az ős magyarok sem kötelezték ilyenre a szlávokat, evvel szemben a magyar nyelvben van sok szláv eredetű szó)

 

Mi több a bevándorlók vettek át nagyon sok szót a tupi-guaraniból és még sok más indián nyelvből, ami napjainkban is még létezik. Ezért van már különbség a portugáliai portugál és a brazil portugál nyelv között. De ezért senki sem horkan fel, sőt más nyelvekből is átvett szavakért sem, és más nyelvek nyilvános használata dicsekvés számba is megy, ha pedig valaki nem tud eljárni hivatalos ügyeiben, az Állam ad ingyenes tolmácsot a segítésére mindenütt.

 

Hát az összes hirtelen hisztérikus patriótává vált szlovákot jó lenne Brazilba küldeni, hogy megtanuljanak itt emberek lenni, mi is az igazi patriotizmus és másokat is embernek nézni!!!

 

KIEGÉSZITÉSÉÜL...

 

Azoknak, akik még kételkednek, hogy ez a kötelező szlovák nyelvhasználat nem más, mint a kisebbségi közérzet hisztériája javasolom megnézni Szlovákia Magyarországi Nagykövete Interjút a HirTV-n. (Kontraszt, 2009.07.26).

 

A szerencsétlen alak közel járt az ideges erőlködéstől az agyvérzéshez vagy a szívrohamhoz, ahogy hadarta rikácsolva a szlovák blabláját, (nem mintha nem tudna magyarul is) amivel próbálta elnyomni úgy a magyar fordító, mint a riporter magyar szövegét, hogy a magyar nézők ne értsenek meg semmit.

 

Weiss úr jó lesz vigyázni, mert aki kicsivel több, mint 10 perc alatt megiszik két pohár vizet, hogy az idegességét evvel fojtsa le, az közel jár a szívrohamhoz,és ha nem, akkor a súlyos gyomorfekély az garantált.

 

Na, de hálás köszönetem, mert igazolta saját szavaival, azt, amit eddig én nem mertem közzé tenni, bizonytalan információim miatt, hogy a szlovák nép még nyolcszáz évvel ezelőtt nem létezett, nemhogy lett volna szlovák nyelv

 

A mai Szlovákia területén, ami az árpád házi királyaink hatalma volt Szent István óta kizárólagosan magyarok által lakva. Jöttek a tatárok, majd miután mindent feldúltak pár hónap alatt, mentek. A feldúlt Felvidékre a mi magyar királyaink által behívott cseh, lengyel, orosz telepesek jöttek, hogy a tatárjárás után a rendkívül meggyérült magyarokkal éljenek együtt.

A szláv telepesek fejlesztették ki lassan azt a nyelvet és a fajt, amit szlováknak neveznek, amivel ma hencegni akarnak. Hát nyugi,nyugi....

 

Önök nyelve és nemzetisége hála a tatárjárásnak hogy létezik, hát ne akarják a barbár tatárokat utánozni kiirtva a magyarokat, akik századokon keresztül védték a tótokat is, most maguk mellet.

 

 

Bocsor András,

Auslander56