Kedves Gyuri Barátom !

Az alábbi leveleket, vagyis témaösszeállítást elküldöm hozzád is, hogyha jónak látod és nem fog fejfájást okozni neked, tegyed közzé a már számos publikációm között, az ismert honlapodon. Remélem jól vagy te is egészségileg. Én dugig vagyok csinálni valókkal, így nem sok időm marad szociális-, vagy társadalmi csevegésekre. Már hajnali háromkor itteni idő szerint verem a computert.
És alszom, amikor már nem bírom a fáradtságot elviselni.

Baráti üdvözlettel,
András - Auslander56

----- Original Message -----

From: auslander
To:
ePost von G.A.
Sent:
Wednesday, August 13, 2008 2:59 AM
Subject:
Válasz Ausitól

Kedves Jóska barátom !

Az időm nagyon rövid, rengeteg elfoglaltságom miatt, mégis mindig érdeklődve követem szegény rég elhagyott kis hazám történetét és bajait. Számtalan tisztességes magyar barátom ellát eléggé pontos képpel Magyarországról és arról ami ott folyik ma, vagyis még mindig, mert az a sokat emlegetett Rendszerváltás csak mese volt hülyék számára, csupán még egy elcseszés, vagy  még egy nemzeti átverés.

Majdnem egy időben a te küldeményeddel; kaptam egy másikat is, ahol Prof.Dr.Papp Lajos írja felhívását a magyarokhoz és miután kiemelve küldték el nekem is, gondolom  lenne benne valami kiemelt ok is az én részvételemre.

Ide másolom a nekik irt válaszomat, majd Dr.Papp Lajos szövegét. Gondolom érdemes lenne mindkettőt közzé tenni a Magyarsors.hu-n, és én megteszem ugyanezt a hazai Utólag-on, a Gyuri barátom segítségével. Miután én már elmúltam 72 is, tehát a véggel kell már számolnom, nemcsak miattam, de a hazai állapotok sürgőssége miatt is "Itt az idő, most vagy soha!" hogy ezt az aljas kommunista bandát elzavarjuk a hatalomból. 

A levél válaszom:

"Nem volt időm meg se nézni a Hunhírt, pedig elküldtétek nekem is. Most már értem ennek is a miértjét. Én is ismert vagyok több Forumon írtak alapján mint "alkotmány-védő". Hányszor is írtam már az 1988-as brazil alkotmány létrehozásában való munkálkodásomon alapulva, hogy addig amíg Magyarország nem hoz létre egy tisztességes Alkotmányt, semmi se fog a rend irányába történni és amíg ez a mostani rendszer marad, addig csak a kupleráj a megfelelő elnevezés a jelenlegi magyar államrendszerre és a hatalom gyakorlatra, pedig nem más mint a kafetin, a kupleráj főnök, a kurva futtató (lásd  Gurcsány jelenleg), vagy a szicíliai maffia Al-Caponéval az élén...

 Szóval látom hogy a tisztességes magyarok, mint Dr. Papp Lajos is, akarják hogy a beígért magyar nyelvű szövegét a brazil alkotmánynak én is megcsináljam és a javaslataimat megtegyem ennek alapján a magyar realitáshoz és a méretekhez való alakításra. Annál is inkább mert ennek a gyakorlata tette lehetővé Brazília jelenlegi fejlődési állapotát amin még a normális amerikaiak is csodálkoznak vagy irigykedve, és sokan félve is követik ennek a történéseit és az eredményeit.

 Jól lehet ez az Alkotmány már 20 éves, de valójában csak 14 , mert 1994 után kezdték a gyakorlatban is alkalmazni es annak ellenére hogy még nem minden történik úgy, ahogy az előrelátott vagy megkövetelhető volt vagy még lenne, mégis egy óriási lépés volt eddig is már egy gyarmatból hosszú évtizedek utáni banán-köztársaságok és különböző színű és típusú diktatúrák és korrupción alapuló kizsákmányolások rendszerein keresztül egy kontinentális méretű országot egy humánus demokratikus rendszer gyakorlására bevezetni és rábírni mint az egyedüli útja a nemzeti fejlődésnek. 

 Gondolom hogy az ebben szerzett tapasztalatok alkalmazhatók lesznek sokkal könnyebben szegény kicsi hazánkban ha belegondolunk, hogy Magyarországból két és félszeres  terület fér bele csupán  Brazília egyik államába São Pauloba, és ennek az államnak  csak a fővárosában él 25 millió ember, vagyis itt is két és félszerese a magyar lakosság összességének."

Prof. Dr. Papp Lajos szövege a Hunhír-ben. Az Alkotmányról ír:

Papp Lajos nyílt levele a magyarokhoz

2008. augusztus 12. 21:23 HunHír.Hu

2_papplajos.jpg A jelenlegi ideiglenes  Alkotmány,  amely  a  szovjet megszállás alatt született,
 idegen, elnyomó hatalom  diktátumára. Tizennyolc évvel ezelőtt még világosan
 látták ezt az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői.

 Magyarok!

 Minden  magyarokhoz  fordulok:   fő-,  és  közemberekhez,   bármely   párthoz,  vallási
 felekezethez  tartozó  kétkezi-,  vagy  szellemi  munkával kenyerét kereső jó szándékú
 Magyar Emberhez.

 Kérek mindenkit a közös gondolkodásra, közös munkálkodásra.

Tizennyolc éve az idegen elnyomástól fel- és megszabadultunk. Tizennyolc éve belső háborút folytatunk ketté-, időnként többfelé szakított Magyar Nemzetünkben. Ezen az úton tovább nem mehetünk.

Értékteremtő munkánkhoz elsőként rendezni kell közös dolgainkat. Rendet kell teremteni. Meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy ismét az örök erkölcsi törvények legyenek minden embernek, minden közéleti funkciót vállaló vezetőnek is a legfőbb törvényei.

A jelenlegi ideiglenes Alkotmány, amely a szovjet megszállás alatt született, idegen, elnyomó hatalom diktátumára. Tizennyolc évvel ezelőtt még világosan látták ezt az Ellenzéki Kerekasztal résztvevői, ezért látták el preambulummal a jelenleg érvényes alaptörvényt "A többpártrendszert, a parlamenti demokráciát és a szociális piacgazdaságot megvalósító jogállamba való békés politikai átmenet elősegítése érdekében az Országgyűlés – hazánk új Alkotmányának elfogadásáig – Magyarország Alkotmányának szövegét a következők szerint állapítja meg:..."

Tizennyolc éve a magyar parlamenti pártok, a magyar Országgyűlés nem munkálta ki és nem alkotta meg a Magyar Köztársaság Alkotmányát. Tizennyolc éve a magyar Országgyűlés, nem teljesítette első és legfontosabb feladatát, pedig az önmaguk által szentesített jelenlegi alaptörvény szerint az Országgyűlés "A Magyar Köztársaság legfőbb államhatalmi és népképviseleti szerve (19.§ (1)), "mely e jogkörében megalkotja a Magyar Köztársaság Alkotmányát" (19.§ (3/a).

Tizennyolc éve a magyar Országgyűlés és az azt működtető politikai pártok folyamatosan alkotmányos jogsértést követnek el. Pontosan azért, mert nincs közös akarat, nincs legalább kétharmados egyetértés.

Ezért kérek minden felelősséggel gondolkodó, jó szándékú magyar állampolgárt, a Magyar Köztársaság Elnökét, minden politikai pártot, minden vallási felekezetet, minden etnikai csoporthoz tartozó közösséget, minden tudóst és minden művészt (Magyar Tudományos Akadémia, Művészeti Akadémiák), minden szakszervezetet, minden civil érdekképviseletet, és minden néven nem nevezett kisebb-nagyobb nemzeti közösséget, hogy figyelembe véve és tiszteletben tartva a jelenleg érvényben lévő alaptörvényt és annak 2.§ (2) bekezdésben foglaltakat: "A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja", munkálja ki, teremtse meg az új, a végleges Alkotmányt!

Tisztelettel kérem, fogjanak össze! Fogjunk össze, amíg nem késő, amíg emberáldozat és további nemzetrombolás nélkül ez megtehető."