Barátaim, a huligánok
 

Képzeljük el, barátaim, a görög sereget a mürmidónok nélkül Trójánál. Képzeljük el Dáriust a Halhatatlanok nélkül. Képzeljük el Mátyást a Fekete Sereg nélkül. Ötvenhatot, pesti srácok nélkül.

Elképzelhetetlen.

Képzeljük el, hogyan lehetne leváltani egy hazaáruló, hazug és korrupt kormányt Magyarországon 2006-ban, fizikai erő nélkül. Ez már elképzelhető. Sehogy.

Békésen tüntetni, bocsásson meg a világ, olyan, mint a szüzességért orgiát rendezni.

Huligánok zavargók provokátorok csőcselék!

Ha választani kell, barátaim, társaim és véreim: ez az én népem. Az én népem az, amely nem hagyja magát megalázni, szembehazudni, kifosztani. Az én népem fegyvert, követ, kardot, molotov-koktélt ragad , mikor, ami akad. Negyvennyolcban, ötvenhatban, kétezerhatban. Abban a pillanatban, ahogy magyar zászlót lenget, és szembeszáll a gyűlölt, és hitelét vesztett hatalommal, az elnyomással: nem huligán, nincs kedvenc focicsapata, és nem zavarog: teszi a dolgát. Akkor is, ha lecsukják, ha fejbe lövik, ha kiközösítik: mert más választása nincsen.

”Ki szabadságát védve, érte elesik
történjen bárhol,
testvér mind velem.
Vér szerint,
a kiontott vér szerint.”

Ezt írta, 56-ban egy bolgár költő. Változott valami azóta?!

Egy skót szabadságharcos másként fogalmazott: Mindannyian meghalunk. De nem mindannyian élünk igazán.

Gondoljunk erre, feleim. Mielőtt azt mondanánk a pesti utcákat ismét vérükkel vörösre festő srácokra, hogy huligánok, és zavargók.

Kényelmetlenek, hát persze. A hatalomnak, a hatalomra számítóknak egyaránt. De ez a nép  és ez a nép egészségesebb része. A forradalom, bármilyen forradalom, amely megérdemli ezt a nevet  ezzel jár. Kopaszok, vagy sem, futballszurkolók vagy sem, politikai meggyőződéstől függetlenül, ők vitték, ők viszik vásárra bőrüket, Magyarországért. Magyar zászlókkal vállukon.

Ötvenhatban ők voltak a csőcselék. Negyvennyolcban ők voltak a rebellisek. Ma őket ünnepelnék  ha éppen nem lőnének közéjük.

A szomorú nem az, hogy nincsenek elegen. A szomorú nemcsak az, hogy nem elég erősek. Ami igazán tragikus az, ahogyan saját táboruk, saját embereik, az ország jobb oldala is megtagadja, kitagadja, sorsukra hagyja őket.

Bőrfejűek huligánok maszkkal és kapucnikkal.

Azért megkérdeznék egy-két józan embert: hogyan lehet elviselni a könnygázfelhőt, ha nem takarod el az orrodat? És hogyan lehet megúszni a másnapi előállítást, ha nem takarod el az arcodat?

Maszkok és kapucnik Na és a pajzs, és a védősisak? Vagy az csak rendőröknek dukál?

Karhatalmiaknak, akik kivétel nélkül belebotlanak az utcán fekvő emberbe?

A békés tüntetés, amilyen falsul hangzik, ugyanolyan falsul ért véget. Hiszen teljesen mindegy, mi történik: az utcán járó embert, ha éppen nem hordoz másfél méteres szegfűt, így is, úgy is megverik.

Letartóztatják, elviszik, de legalábbis megfélemlítik. Teljesen mindegy, hány virágcsokorral kezében megy koszorúzni a Hatalom amúgy is Molotov-koktélt lát a virágok helyén. És teljesen mindegy, mennyire pacifista, önmegadó, és kompromisszumképes a tüntető  az egészért amúgy is a jobboldal, személyesen Orbán Viktor, és a fasiszta csőcselék a felelős, akiket következmények nélkül szét lehet verni.

Mennyivel jobb futni, menekülni és Gandhit játszani Budapesten, barátaim, mint egyenes gerinccel felállni, ahogyan néhányan, a kevesebbek tették? Semmivel sem. A különbség csak annyi, hogy térden állva, vagy felszegett fejjel vernek bilincsbe.

Persze, ez nem kevés.

És persze, mondhatnánk azt is, könnyű nekem, könnyű nekünk, a határ túloldaláról, Erdélyből beszélni. Könnyű, mert nem mi visszük vásárra a bőrünket.

Pedig dehogynem Mert nekünk csak ennyi maradt. Egy valaha volt anyaország, amely éppúgy fáj, mint a levágott végtag. És  mert ilyen az ember  nem szűnik meg reménykedni senki, hogy mégiscsak hazatér a tékozló apa. December ötödikét lenyeltük, elfogadtuk. A választásokat lenyeltük, elfogadtuk. A magyarveréseket övező magyar kormányzati meghunyászkodást lenyeltük, elfogadtuk.

És most még ezt is?! Lassan már csak a huligánokban bízunk.

És bíznunk kell, mert olyan nincs, hogy ez a kicsi ország elveszik, átalakul, ebek harmincadjára jut.

Valakikért égnek még a gyertyák ötvenhat csak ötven éve volt -, és lenni kell valami isteni szándéknak abban, hogy létezünk, létezik még gerinces, magyar nép. Ha kopaszon, kapucnisan, erőszakosan, akkor úgy. Ahogyan a világ megköveteli.

Egyebünk már úgysem nagyon maradt. Az önbecsülésünket ne hagyjuk. Az erkölcs, a magunkról alkotott belső kép nem politikai korrektség kérdése.

Ezért, mielőtt minden veszne: hajrá, még egyszer, és nem utoljára. Hajrá magyarok. Hajrá Magyarország.

Hajrá, barátaim, ti huligánok!

György Attila
Erdély, 2006. november

Élvezettel olvastam ezt a nagyon megható és meggyőző , príma fogalmazású levelet vagy esszét.

Ki ez a György Attila?

Érdemes lenne meghívni a Fórumra is.

Hát  igen, a véleménye erdélyi honfitársunknak valahogy kapcsolódik az ennyiméhez, és mint látom a múltból nyakunkon hagyott komcsi bagázzsal csak hasonló hangnemben lehet szót érteni, no nem is szót, hanem akaratot érvényesíteni egy erkölcsileg szeplőtlen Magyar Nemzet fennmaradását vigyázó szükséglet elérésére. Mert csak ezen szükséglet biztosításával érhető el egy huzamosan fenntartható gazdasági fejlődési folyamat, ami szükséges a magyar népnek egy boldogabb és békés jövő eléréséhez!

Az mese habbal, hogy az ilyen fellépés nem demokratikus, mert ugyanaz a jog jár ki nekünk nemzetieknek vagy jobboldaliaknak, mint amilyet a baloldaliak gyakorolnak. Ha ők erőszakot alkalmaznak, mint már tették nem is oly rég a napokban, több ízben is, akkor nekünk is jogunk van a tettlegesség területén érvényesíteni próbálni az akaratunkat, annál is inkább mert  mi egy igaz célért akarunk síkra szállni , ami olyan nemzetet  és kormányt kíván létesíteni ami mentes minden hazugságtól és az erkölcstelenségek sorozatától. Egy békésen fejlődő , nemzeti érdekeiért kiálló boldog Magyarországot! Amíg ők egy korrupt hazudozó, a nép akarata által  bukásra ítélt nemzetáruló hatalmat védenek!!!

Ebből az is előbukkan, hogy ez nem a jobb és baloldal harca, bár sokaknak annak tűnhet, és lehet hogy az is benne foglalt mint átfogó értelmezés vagy ideológiai megjelölés, hanem a józan ész és jellem harca lesz az ostobasággal és a jellemtelen  népünket tönkretevő gazsággal!

Mert ez a hatalom ami görcsösen kapaszkodik a bársonyszékeikbe valójában bizonyítottan képtelen kijavítani azt amit ők maguk elrontottak majdnem 5 év alatt, és továbbra is a hazugságaikkal ámítják Magyarország lakóit, nemcsak az ellenzéküket, a nem törődömeket hanem leginkább saját híveiket , a rájuk szavazókat!

Valójában tetteik mögött önző, saját hasznukat leső szándékaikat kell keresnünk. Mintha még nem loptak volna eleget! Riogatják a szolgalelkű médiájuk segítségével a nép nagy részét, akik nem értenek politikai közgazdasághoz, hogy egy zavargással vagy súlyosabb körülmények közt kierőszakolt kormányváltással elidegenítenénk a külföldi befektetőket. Ez megint egy szemenszedett hazugság csupán!

A produktív nagytökét soha az ilyen nem tántorítja el, mert az hosszú távon gondolkozik. A spekulatív töke ha elmarad egy két hónapig az ország fizetési mérlege jár csak jól vele, mert csökkenni fog a haszonból eredő baromi pénz-transzfer(valuta) más helyekre. Aztán a spekulatív töke visszatérni fog, amint a politikai helyzet megbékél, mert a céljuk nem a kormányok színe vagy képesítése  szerint működik, hanem hol és mekkora nyereségre lehet szert tenni! Persze a spekulatív tökének kedvezőbbek az olyan helyek ahol a kormányok nem folyatnak nemzeti jellegű, nemzeti fejlődést vigyázó megszorító gazdaság politikát, vagyis az olyanokat kedvelik ahol a globális spekulatív tőkevándorlás szervilis kiszolgálóiként, a saját zsebeiket is vigyázva egy korrupcióra mindenkor hajlamos kormányzást végeznek! Tehát ha ezek ma Magyarországon dinom-dánomoznak ez azt is bizonyítja hogy a Qurcsányi reformok és programok nem mások mint lufik!!! A spekulatív töke emberei  perc emberek, és nem szoktak tévedni megítéléseikben, hogy ne legyen veszteségük.

Ezek után visszatérek György Attila mély tartalmú szövegéhez.

Az a bemondása a szerzőnek, hogy a jelenlegi békés tüntetésekre a hatalom nagy ívben szarik az is igaz, tán röhögnek  is kabinetjeikben ezen, a velejéig rohadt hatalom bitorlói és tényleg olyan ez, mint a szöveg szerzője nagyon helyesen és egyenesen rátapintott:

"Békésen tüntetni, bocsásson meg a világ, olyan, mint a szüzességért orgiát rendezni"

Hát ez van pontosan.

Maga Orbán Viktor is már eljutott arra pontra, ahová már 2002-ben kellett volna jutnia, hogy vastagabban kell beszélnie a hatalomban levő gazemberekkel, úgy ahogy utóbb tette a parlamenti vizsgáló bizottság előtt, amikor egyenesen lekomcsizta az egész bandát, úgy, és többször is kitérve az aljas kommunista módszereikre is, hogy az ellenfelei csak hápogni tudtak a meglepetéstől, vagy ahogy a Teddy barátom is helyesen címezte a linkjén a kiemelt Orbán beszédet: "Orbán Viktor helyére teszi a gittegyletet." - http://tdyweb.wbteam.com/Orban1103.htm

Szó mint szó, elhatároztam hogy felteszem a  Forumra ezt a levelet Erdélyből , és utána ezen levelem, tartalmát mint kiegészítést. Ami politikai tanulmánnyá vált a számtalan szöveg kiegészítések jóvoltából. Mert érzem hogy sok igazság van benne, mégha öndicséretnek is tűnhet. Érzem a késztetést, hogy nekem mint volt 56-osnak és hosszú külföldi tapasztalatokkal rendelkezőnek segítenem kell most 50 év elteltével a hazám tisztességes embereinek a harcát a még mindig tartó nemzetünket több mint félszázada tönkre tevő szocialista-kommunista terror szervezet ellen, ami most milliárdos hazudozókból és cinikus képtelenekből áll. Akik pofátlanul szocialistának nevezik magukat, pedig csupán vadkapitalista gengszterek.

Ha ők, akik ma az 56-os pesti srácok örökösei,  akiket a jelenlegi rohadt és aljasan fogalmazó és cselekvő rendszer, huligánoknak, futball skin-headeknek, rendbontóknak nevez, és rendőrségi brutalitások alanyainak néz és a gyakorlatban úgy is kezeli őket, akkor ők a folytatásai azoknak az  56-os pesti srácoknak, akiket akkor és máig is a kommunizmus aljas kiszolgálói, rendbontóknak , randalírozóknak és csőcseléknek nevezett és nevez! És akik a vérüket sőt az életüket is adták 56-ban egy szebb Magyarországért, félelem nélkül!

Hogyan lehetne érvényesíteni egy görcsösen a hatalmába kapaszkodó és ennek védelmére erőszakhoz is folyamodó képtelen kormány ellen azt a népi akaratot ami szerintem a nemzet 2/3-ának hangosan vagy hangtalanul kifejezett véleménye és elvárása?

Mert békés úton ez nem elérhető, ugyanis az átkosból ránk hagyott és ügyesen az átkos fenntartói és folytatói érdekeinek a módszerváltáskor 1989-ben megfelelően foltozott Alkotmányunkban nem léteznek jogi eljárások ilyen helyzetre!

Hiába kiabál most ez a kormány , hogy demokratikus választással nyerték el a hatalmat. Ez igaz , de hogyan? Hazugságokkal verték át saját szavazó bázisukat és még több nem törődöm magyart idegenítettek el a politikától, hogy a szavazáson hallassák a hangjukat a voksaikon keresztül, amiért inkább kussolva otthon maradtak. Viszont a nemrég lezajlott  települési , önkormányzati választásokon, már narancs színűvé vált az ország, ami pedig tiszta jelzés lehetett volna ennek az elzavarandó képtelen bagázsnak kormányon, hogy ELÉG volt belőlük, elég volt a hazugságaikból és pofátlanul erénynek minősített jellemtelenségükből. A jó nyugati politikus ilyenkor leszokott mondani, nyilvánosan bocsánatot kérve a nemzettől, hogy később amikor az emberi feledés homályába kerül majd az elcseszése, visszajöhessen a politikai életbe, mert máshoz úgyse nagyon ért! De nem ez történt hanem a nyilvánosságra került öszödi beszédnek még cinikus folytatása is volt, ami a jelenlegi állapotok tengelye!

Ha ezek mai korunk pesti srácai akiknek megvan az 50 évvel ezelőttieknek a bátorsága, amit számtalan fénykép és videó is bizonyít, képesek lesznek soraikból eltávolítani, eltüntetni a rendszer kiszolgálóiból kiválasztott és bőségesen fizetett  provokátorokat, mert voltak ilyenek is, akkor fontos szerepet tölthetnek majd be a nemzet érdekeit szolgáló még jönni fogó mozgalomban!

Mert a szándékok elérésére nem az általános sztrájk a megoldás! Ezt mint már kifejtettem, erős és egységesíthető szakszervezetek hiányában majdnem lehetetlen végre hajtani Magyarországon, annál is inkább, mert sokan féltik a megélhetésüket az egyre növekvőbb munkanélküliség országában egy sokak fejében felmerülhető sikertelenség esetében.

Hát tanuljunk akkor külföldi példákból, ami nem szégyen számunkra. Mert általános munka leállást lehet más úton is kiprovokálni. A cél egy általános rövid távú gazdasági instabilitás és működés képtelenség!

Mekkora zűrzavar származott az USA-ban, amikor Jimmy Hoffa a teherautósok szakszervezeti vezére, leállította az Egyesült Államok teherautóit. A chilei szocialista elnök, Salvador Alliende bukását, amit aztán a nemzeti hadsereg fejezett be, a teherautó sofőrök sztrájkja indította be.

Magyarország belföldi kereskedelme, üzleti hálózata ma 80%-ban  külföldiek kezében van, de a szállítások 80%-a magyar teherautósok kezében működik. Ha ezek jó része megáll, akkor árú és nyersanyag hiány lesz, aminek a következtében minden gazdasági tevékenység, így a termelés is kényszerítve lesz a megállásra. E célból bízok a teherautó sofőrök, szerte a világon tapasztalható egymás közti szervezettségében és szolidaritásában. Gondolom hogy hazánk országúti méltóságai se mások mint külföldi kollegáik. És hogy a hazánkba tartó vagy azon keresztül utazni szándékozó külföldi sofőrök is segítsék hazai kollegáikat sztrájk mozgalmukban, a határállomásokon több nyelven kinyomtatott kiáltványt kell ezeknek a sofőröknek átadni , amiben a szomszédos államokban élő magyarok segítségére lesz szükségünk. Evvel  azt is elérhetjük hogy a szomszédos államokba tartó szállítmányok késleltetésével, ezek az államok is nyomást fognak gyakorolni az eltávolítandó magyar kormányra, hogy engedjen a népakaratnak és mondjon le.  

Hogy ne legyen lehetőség a karhatalmi megtorlásra a sofőrök ellen, kell a magyar gazdák segítsége. Feladatuk, mint már teszik is sok helyen, az utak félpályás sőt egész pályás lezárása is mezőgazdasági gépeikkel. Budapestet is országúti blokád alá kell helyezniük!

Ezt most kell megtenni télvíz idején, amikor ezekre a gépekre és a gazdákra sincs nagy szükség a gazdaságokban. Nem lehet ezt elodázni tavaszig, mert akkorra a gazdáknak és a gépeknek dolguk lesz a földeken, ellenkezőleg nem lesz aratás és kaja sem.

Bármely közlekedési büntetéssel se kell törődniük,mert sikere kell jutnunk mindenkép az itt felvázolt eljárással és akkor ezeket a büntetéseket törülni fogja az új kormány.

Hogy ne lehessen elegendő karhatalmi a vidéken a gazdák ellen is fellépni, szükség lesz az „új pesti srácokra”, mert nekik marad majd a nehezebbje, amiért vásárra kell vinniük a saját bőrüket és esetleg életüket is. Bár számítani fognak mindig a jó érzésű szabad Magyarországot kívánó polgárok segítségével. Ugyanis a karhatalmiak állandó foglalkoztatásával, napi több helyen végzett tüntetésekkel nagyszámú hatalomvédő egységeket képesek ezek lekötni a fővárosban és ellenük való fellépésre provokálni ésszerűen, használva a városi partizánharc szabályait, úgy ahogy 50 évvel ezelőtt is cselekedtek az 56-os pesti srácok.

Ennek a hármas együttesen végrehajtott eljárásnak az eredménye és a vele együtt, és miatta érkező külföldi gazdasági nyomás is kényszeríteni fogja ezt a poshadt hazudozó és nemzetgyilkos kormányt és rendszert létezésének a felszámolására!

Sokak véleménye és az enyém is, hogy a magyar gazdák és a teherautó sofőrök képesek lesznek közre működni, egyesülni a cél érdekében, a városi jobboldal erőteljesebb megmozdulásával, hogy lekössék többlet munkával a karhatalmi erőket, és akkor ha ez fenntartható állapottá válik, akkor a hatalom garázdáinak nem adok több időt mint még egy hónap sem és menniük kell.

A ma nagy pofájú agymosott baloldaliaknak, a hőzöngő pártkönyvecskés, még mindig kötélről álmodó Gyuszi bácsiknak és Orbánt cigányozó lógó csöcsű fogatlan sipákoló Mari néniknek  pedig pár pofa betörése után csak kuss lesz a nevük. Meg kell tanítani őket is félni! Ahogy minket tartottak állandó félelemben a hozzájuk hasonlók több mint 40 évig!

Én mindig híve voltam a demokratikus eljárásoknak, de most az egyszer ezt a civilizált magatartást mellőznünk kell, mert értünk és céljainkért, ugyanúgy mint 56-ban is volt, senki a sok pofázáson kívül, semmit se fog tenni! Pofázások pedig nem cselekedetek amik érvényesítik a fizikai szükségletet.

Végül is mi nem vagyunk indiaiak és nem voltunk majd két századig az angol gyarmat birodalom részesei, ami Gandhi idejében bomlóban volt már szerte a világon. Tehát maguknak az angoloknak is már terhére kezdett lenni. Jobb formát is találtak gyorsan az előbb megszerzett gyarmati jogaik további élvezése biztosítására, ez volt a Commonwelth gazdasági csoportulás.  De ha nem lett volna ilyen szándék vagy okolás, soha se engedtek volna az angolok Gandhi békés tüntetéseinek, még akkor sem, ha a második világháború szenvedéseiből származó  szentimentális  ellensúly szükséglet által mozgatott világ-média napirenden tartotta és támogatta Gandhit és szándékait!

De csak egyszer volt Gandhi és soha többet sehol máshol egy hasonló szent ember!

Hogy György Attila barátunkat idézzem: És persze, mondhatnánk azt is, könnyű nekem, könnyű nekünk, a határ túloldaláról, Erdélyből vagy a távoli Brazíliából beszélni. Könnyű, mert nem mi visszük vásárra a bőrünket.

Pedig dehogynem! Mert nekünk csak ennyi maradt. Számomra ennek a cselekedetnek a megfogalmazása és követése lesz talán az életem utolsó érvényes cselekedete a Hazám népének boldogságáért, amit egykor a biztos halálos ítélet kilátásában kényszerítve hagytam el és azóta nem is láttam! De mint észlelhetitek egy percre se hagytam figyelmen kívül, se kitaszítva a hazámat mint egy rossz mostoha anyát szokás.

Ma előnyben vagytok az 56-os állapotokkal és körülményekkel szemben, mert a szükséges összehangolást lehet végezni az interneten keresztül is, és számtalan más kommunikációs csatornán is ami akkor nem létezett. Mert még a magyar rádió is a kezdeti pár órás felszabadítása után újra a kommunista hazugságokat és fenyegetéseket sugározta, még akkor is amikor Nagy Imre került a hatalomba. Mert ö is csak egy kommunista volt!

Ma nincsen szovjet hadsereg, AVH és nincs jóformán magyar hadsereg sem!

Hogy a volt pufajkások már zsíroznák az elrejtett fegyvereiket? Hát én ezt is kétlem mert nagy részük bár támogatja szavakkal az átkosból átmentett bagázs hatalmát de nem bízik már bennük és sokan neheztelnek is rájuk, mert amíg a kormányon levő elvtársaik elvtársból milliárdos méltóságos urakká váltak a nemzeti vagyon ellopása jóvoltából, ezeket a hasznos hülyéket csak alamizsnákkal és könnyebb élet lehetőségekkel fizették ki , de a húsos fazék közelébe se kerülhetett a legtöbbűk.

Ha pedig mégis beleokoskodnának fegyverrel abba amit a nemzet nagy része akar most, ami nekik is kedvező lesz a jövőben, akkor vessenek magukra, mert ha kell akár konyhakéssel is el fogjuk venni fegyvereiket és saját fegyvereik által lesznek irtva, ahogy 56-ban is sok helyütt történt velük hasonló.

Lehet hogy páran ezt a tervezetemet, vagyis az ismereteimre és tapasztalataimra alapított véleményemet radikálisnak, rendforgatónak, államellenesnek mércézik majd, de mindez nem érdekel, mert a jó szándék ami vezérel, hogy segítsem félrevezetett népünk sürgősen végrehajtandó cselekvését nemzetünk megmentésére egy biztos államcsődtől és egy felfele ívelő pályájú boldogabb Magyarország megteremtése előmozdítására, ami tényleg a magyaroké lesz, ha most az Isten is mellénk áll, örökre a tisztességet és elismerést érdemlő Magyarország lesz!!!

Talán mondják, könnyű pofázni távolról, hát jöhetnek utánam, itt is megtaníthatom őket az 56-os hőseink emlékére milyen is a Magyarok Istene, bár brazil akcentussal, abban az országban ami nekem új hazát, megbecsülést és elismerést adott és ahol a lakók az Istent is brazilnak mondják!!!

Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!

Auslander