CIGÁNYÚTRA MENTÜNK!!

Biró Zoltán: Cigányúton

az biztosan nem megoldás, hogy az erőszakos, bűnöző hajlamú cigányokkal szemben azért nem merünk komolyan fellépni, mert azok cigányok. Ezzel szemben egyoldalúan fellépünk az „egyenruhások” ellen. Ez nem megoldás. Sem az, ha a rendőr csak dísznek viselheti a gumibotot és a lőfegyvert akkor, amikor a tisztességes honpolgár védelmében azokat használni kellene.

Egyre nyilvánvalóbb, hogy a magyar társadalom cigányútra tévedt.

A magyarországi cigányság létszámának rohamos növekedésével és térfoglalásával a helyenként nagyszámú cigányság egy részének magyarellenes és társadalomromboló magatartásával – pontosabban annak következményeivel - kényszerül foglalkozni az ország.

Ennek okait szeretik etnikai eredetűként feltüntetni, holott az okok döntően erkölcsi- kulturális természetűek. Ezt bizonyítja néhány száz év története, amikor is a muzsikus vagy iparűző cigányok és a magyarok között számottevő ellentét nem volt, sem falun, sem városon.

A cigány-magyar együttélés mai képtelenségeit, melyek jól láthatóan erkölcsi-kulturális alapúak, elégséges akár csak néhány helységnévvel érzékeltetni/többek között: Zámoly, Hajdúhadház, Gyöngyöspata/.

Az ilyen helységnevek hallatán az is világos minden kicsit is tájékozott ember számára, hogy magyarok és cigányok együttélésének az ügye nem csupán a cigányság számos esetben elfogadhatatlan, sőt elviselhetetlen magatartásának a következménye, hanem annak is, hogy vannak – és ma már egyre többen vannak – akik az amúgy is kialakuló feszültségeket igyekeznek messzemenően kihasználni a magyarság, a többségi nemzet érdekeit súlyosan sértő politikai önérdekeik érvényesítésére.

Vannak ilyen cigányvezetők is, de ezt a dicső tevékenységet a legnagyobb hatásfokkal a hazai és a nemzetközi liberálisok csapatai végzik, köztük pártok, jogvédők, újságírók és egyéb – olykor jótékony homályba burkolózó - szervezetek.

A tanulatlan, dologtalan, segélyekből tengődő, lopásokból és rablásokból élő tömeg eszközként jól használható, felbujtható, félrevezethető még a saját valódi érdekeikkel is homlokegyenest ellenkező célok szolgálatában is. Most ez történik Magyarországon és ennek több évtizedes hagyománya van.

Visszanyúlik az előző rendszer idejére, amikor a későbbi SZDSZ, majd LMP elődei rájöttek arra, hogy kitűnő lehetőséget nyújt számukra a cigányság állítólagos jogvédelme, mert a cigány ügy parazsán a maguk pecsenyéjét sütögethetik. Azóta a liberális demokrácia adta lehetőségeket kihasználva nyitottak igazán veszélyesen nagy teret ebbéli tevékenységüknek.

Nem kétséges, hogy a Jobbik is kihasználja a helyzetet politikai céljainak megfelelően, de az tény, hogy a hivatalos rendfenntartó és bűnüldöző szervek nem tudtak úrrá lenni az egyre inkább elmérgesedő helyzeten, a magyar lakosságot nem voltak képesek megvédeni a kisebb-nagyobb tolvajoktól, a betörőktől, a gyilkosoktól, összességében attól a cigánybűnözésnek nevezhető jelenségtől, amire azután a Jobbik masírozó gárdái adták meg a maguk sajátos válaszát.

Tegyük hozzá: nem szerencsés módon, gyakran provokatív látványosság keretében, de anélkül, hogy a legcsekélyebb fizikai erőszakot alkalmazták volna bármikor. Egyébként, ha az állam és rendőri szervezete, az igazságszolgáltatás a helyzet magaslatán állt volna, akkor a veszélyeztetett magyar emberek nem tőlük vártak volna védelmet és nekik nem lett volna okuk, indokuk egyenruhás felvonulásokra a falvakban.

A legutóbbi gyöngyöspatai események alkalmat adtak a kormányzatnak arra, hogy - újabb kifejezésükkel élve - „az egyenruhás bűnözőkkel” törvényes úton leszámoljanak. A jelek szerint arra azonban nem láttak alkalmat, hogy a falvak sokaságát rettegésben tartó, életvitelükkel fenyegető cigánybűnözéssel szemben minden eddiginél hatásosabban lépjenek fel.

Úgy tűnik, a kormányzat maga is fél. Fél a nemzetközi balliberális hálózattól, melynek mindegy, hogy médiáról, alkotmányról, vagy cigányügyről van szó, a fontos az, hogy ezen a népen, ezen az országon és persze az ország kormányán és miniszterelnökén lehessen rúgni egyet. Aki kormányon van fél a rasszizmus bélyegétől, amit nagyon szeretnek osztogatni némelyek, különös tekintettel Magyarországra.

Csak az a baj, hogy így és a mellébeszéléssel, a tények mellőzésével, a valóságos okok meg nem nevezésével a kormány tiszteletre méltó tisztségviselői a belpolitikai színtéren ártanak a kormányzatnak is, de a saját népüknek mindenképpen.

Senki sem állíthatja, hogy a kialakult és a jövőre nézve is országot, társadalmat veszélyeztető helyzet megoldása könnyű, de az biztosan nem megoldás, hogy az erőszakos, bűnöző hajlamú cigányokkal szemben azért nem merünk komolyan fellépni, mert azok cigányok.

Ezzel szemben egyoldalúan fellépünk az „egyenruhások” ellen. Ez nem megoldás. Sem az, ha a rendőr csak dísznek viselheti a gumibotot és a lőfegyvert akkor, amikor a tisztességes honpolgár védelmében azokat használni kellene.

Meggondolta-e a kormányból valaki, hogy mi lenne, ha pl. a mentők egyszer csak megtagadnák, hogy kimenjenek a cigány családhoz, ha súlyos beteg van, mert ahelyett, hogy megköszönnék nekik a segítséget, megtámadják őket? És mi lesz, ha még sikeresebbek lesznek azok a liberális csoportok, amelyek évek óta rágalmazzák a magyarságot és ártatlan jogvédő képpel polgárháborút szítanak?

Végül: használ-e a cigányság tisztességes részének is, ha a kormány nem beszél nyíltan és nem cselekszik határozottan a bűnözőkkel szemben?

                                                                           Bíró Zoltán

2011.05.09.