DRÁBIKOT A PARLAMENTBE !

 

Már kezdtem örülni! A "Drábik saj.táj - TKK - /Mi történt veled Vona?/ kapcsán!" cím alapján egy pillanatra végigszaladt bennem a gondolat:

1./  lám, Vonáék átértékelték a dolgokat és sajtótájékoztatón jelentik be, hogy dr. Drábik Jánost is indítják a választásokon, vagy

2./  nem indítják a választásokon, de kormányra kerülésükkor pozíciót adnak neki (államtitkár, miniszter helyettes, miniszter...)

 

Mert igenis, Drábik az elmúlt 20 évben (de már előtte is!) mérhetetlenül sokat tett a reális, valós rendszer változás, a haladó Magyarország, a magyarság érdekében. A Jobbik kampányaiban, rendezvényein szinte természetes módon figyelemre méltó és nagyhatású előadásokat tartott az ország különböző pontjain (köszönet nélkül). Természetes lett volna a gesztus, hogy felkérjék képviselőjelöltjüknek. Össze is jött volna annyi kopogtató cédula, hogy a kényes, Fidesz-erős XII. kerületben megküzdjön a Jobbikért, az igazságért, haladásért.

Mivel Drábik urat csak használta, de nem támogatta a Jobbik, így nem is kérték semmire sem... Ezért ment oda, ahová viszont hívták, a Torgyán-féle Kisgazdákhoz, - hiszen számára nem a párt szine a lényeges, nem a mentelmi jog, vagy a zsíros pozició, hanem csak egy dolog lebeg szeme előtt: JÓT TENNI A HAZÁÉRT! Drábik Jánost 2009. augusztusa óta a Jobbik több helyi vezetője kereste abból a célból, hogy vállalná-e képviselőjelöltséget a párt színeiben. Drábik erre igent mondott, és várta a Jobbik illetékes döntéshozóinak a jelentkezését. Erre nem került sor sem ősszel, sem decemberben, sem januárban. Január közepén, amikor már elkészült a Jobbik programja, amelynek az elkészítésébe nem vonták be, de amelynek a tartalmát megismerhette az internet útján, Drábik úgy döntött, hogy fontos kérdésekben azt még ki kellene egészíteni, és akkor sokkal reálisabb és meggyőzőbb lenne. Elsősorban azt  kifogásolta, hogy a magyar munkával fedezett magyar pénz, mint elsődleges finanszírozási eszköz kibocsátása, és annak konkrét megoldása miért nem szerepel a programban, ugyanis tömegesen munkahelyeket csak ilyen magyar munkával fedezett közvetítő közeggel lehet finanszírozni, méghozzá az állam által szervezett, infrastruktúra-fejlesztő és a termelőgazdaságot bővítő programokkal. Ennek a hiánya gyengíti a Jobbik egyébként jó programját, de pont ott bizonytalanítja el, ahol arról van szó, hogy a programban tartalmazott gazdasági célkitűzéseket hogyan tudná a Jobbik finanszírozni. Ehhez nem elég például az adósság problémájának az újratárgyalása, elengedés, átütemezés kiharcolása, ezért Drábik János fontosnak tartotta, hogy megkeresse ebből a célból a Jobbik vezetését, elsősorban Vona Gábort, akivel személyesen egyetlen egyszer sem tudott szót váltani, a telefonhívásaira, amit üzenetrögzítőre mondott, soha választ nem kapott. Vona Gábor egyetlen egyszer nem hívta vissza. Ekkkor úgy döntött, hogy e-mail útján veszi fel a kapcsolatot, az e-mailekben megjelölte, hogy milyen nemzetstratégiai kérdésekről (és nem az ő személyi ambícióiról) kíván tárgyalni. Többi ilyen próbálkozására egy hölgy felhívta, és megkérdezte, mikor óhajt Vona Gáborral találkozni. Drábik erre azt válaszolta, hogy Vona Gábor az elfoglaltabb személy, ő jelöljön meg egy helyet és időpontot, és azt el fogja fogadni. Erre az udvarias válaszra semmilyen reagálás nem történt a Jobbik vezetése és adminisztrációja részéről. Ez után került sor 2010. január 30-án, hogy Drábik előadást tartott a Kisgazda-Koalíció nagygyűlésén. Ugyanezen a napon még két Jobbikos rendezvényen is tartott előadást, Ajkán és Pápán. A Jobbik vezetésének arra kellene választ adni, hogy 2010. január 30-ig miért szakított meg minden kapcsolatot Drábik Jánossal, holott tudnia kellett, hogy a Jobbik alapszervezetei rendszeresen felkérik előadások megtartására, és azokat Drábik meg is tartotta. (három év alatt eddig 61 Jobbik rendezvényen tartott előadást) Most mégis azt vetik Drábik szemére, hogy vállalta a Kisgazda-Koalícióval való együttműködést. Arról egy szó sincs, hogy miért mellőzte a Jobbik vezetése 2010. január 30-ig a Drábik Jánost - 61 választókerületi előadás felkérés, sikeres kampányolás után...!

 

Tavaly itt a neten keringett egy szavazó lista, ahol mindenki tehetett javaslatot, kiket szeretne vezető pozícióban látni. Köztársasági elnöknek, miniszterelnöknek egyaránt nagyon nagy szavazatot kapott dr. Drábik János. A tízes legjobb körben szerepelt... lám, ez sem volt elég egyik pártnak sem, hogy beemelje a vezérkarába...

Miért? Mert megmondja az igazat, a helyes utat, a megoldás képletet... csak merjük megcsinálni...

Lehet, hogy a "végrehajtók" bátorságával van baj... vagy féltékenyek a sikereire, népszerűségére...?

Igen, azt hiszem, mindannyian csalódottak vagyunk, hogy nem látjuk pozícióban Dr. Drábik Jánost.

Még, lehetne változtatni ezen... csak akarni kell(ene), bátornak kell(ene) lenni.

Amúgy az alábbi "Szebb jövőt" aláírású mini reagálásra utalva: mit szólnának a parlamenti képviselő jelöltek, ha nekik is ezt mondaná a választó polgár amit ők: "nem hiszem, hogy csak parlamenti képviselőként tudnák a nemzet ügyét szolgálni". Miért gondolják a Jobbikos és többségükben még nem kellően felkészült, tapasztalatlan fiatalok, hogy ők eredményesebben tudják a nemzeti radikalizmus ügyét, a magyar sorskérdés megoldását szolgálni. Ez nagy felkészültséget, sok tudást és tapasztalatot, kapcsolatokat igénylő feladat, amelynek az elvégzésére a lelkesedés nem elég. Bármennyire is lelkes valaki, az nem elég ahhoz, hogy repülőgépet vezessen, vagy végrehajtson egy operációt. Azok a fiatalok, akik a nemzeti radikalizmus szellemiségének a kialakításában nem vehettek részt, mert még gyermekek voltak, valójában annak a munkának a haszonélvezői, amit ezek a mellőzött öregek végeztek el. A nemzeti sorskérdések megoldásáért folytatott küzdelemben most náluk van a staféta bot, és a kezükbe került az a döntés, hogy kik képviseljék a nemzeti radikalizmust az ország legfontosabb fórumán, az országgyűlésben. Ezek a fiatalok magukat gondolták a legalkalmasabbnak erre a feladatra, és lényegében kizárták az olyanokat, mint Drábik János, a parlamentből. A jelenlegi helyzetben egyénlieg nem lehet bekerülni az Országgyűlésbe, és ezek a Jobbikos fiatalok szerényen magukat választották azok helyett, akiknek tulajdonképpen köszönhetik azt, hogy fordulat állt be több százezer magyar lelkében, ezért beálltak a Jobbik mögé támogatónak. Jobb lenne, ha önhittség helyett kissé szerényebbek lennének, mert ez lenne a nemzet érdeke, és nagyon szomorú, hogy a saját személyes érdekeiket máris az ország érdekei elébe helyezték.

Az, aki azzal érvel, hogy micsoda beképzelt ez a Drábik, mert csak országgyűlési képviselőként tudja elképzelni, hogy a nemzet ügyét szolgálja, miért nem teszi fel azt a kérdést, hogy mennyire szerények azok a fiatalok, akik semmit nem tettek még le az asztalra azon kívül, hogy csatalakoztak a Jobbikhoz, és annak a szervezeti életében így vagy úgy részt vettek. Miért nem kérdezik meg azt, aki már befutó helyen van, - akkor miért kell, hogy a 22 éves felesége is külön képviselő legyen. Ide kívánkozik a lenti Jobbikos röpke reagálás utolsó sora. Joggal kérdezem én is az ő szavaikkal:

"Újabban mindenki parlamenti képviselőként tudja csak elképzelni az életét és úgy gondolja, hogy csak akként tud tenni valamit. Ez nem igaz. Nem értem ezt a hozzáállást."

Mit tettek le ők ahhoz hasonlót a nemzeti radikalizmus asztalára, ami sokszorosan felülmúlná az "öreg" Drábikét. Miért csak Drábiknak kell maximális szerénységet tanúsítania, ezek a fiatalok miért nem szerényebbek? Na, ezt kellene ennek a hozzászólónak megválaszolnia, ha lenne benne hajlandóság a tárgyilagosságra. A Drábik esetében még szorít az idő is, hiszen lehet, hogy négy év múlva már talán nem lesz az élők sorában, és akkor a most elmulasztott lehetőséget már nem lehet jóvá tenni. Az ő tudásával, szónoki képességével, csak nyerne a Jobbik és az ország egyaránt! Most kell az ő nemzetközi és belső kapcsolatrendszerével, tudásával, vérmérsékletével, ismert- és elfogadottságával, tartalékaival tovább harcolni mindannyiunkért! Most kell labdát adni az egyik legjobban felkészült sztár játékosnak! A "nézők" szívesebben "vesznek jegyet" egy ilyen ismert, felkészült, bizonyítottan jó csatárra, - s végül is ez mindannyiunk érdeke, -- igen, a Jobbik vezetőinek is!

 

Drábik János szava a parlamentből százszor többet ér, mint bárki másé. Megküzdött már értünk kívülről annyit, hogy megérdemli, hogy most hatványozottan tehesse "belülről" - végre eredménnyel!

 

Nincs már kifogás - már nem képviselőjelölt... sem a Torgyánnál, sem máshol...

Kedves Barátaim! Ha akarjátok, biztosan van megoldás arra, hogy Drábik János a Ti, a Mi érdekeinket a Tisztelt Házból szolgálja hatványozott erővel. Bizonyára csak egyeztetési okok, jogos- vagy oktalan tisztázható félreértés miatt kerülte el figyelmeteket Drábik János személye. Számtalan ok miatt kérem, kérjük, keressétek a megoldást, hogy kiköszörüljétek ezt a csorbát.

Javasoljuk, kérjétek fel Dr. Drábik Jánost, erősítse színeiteket, segítse Hazánkat a legméltóbb módon és fórumról, mint képviselő a Parlamentből - mindannyiunk örömére eredményesen!

 

Nagyszombati Zoltán