Dr. Ilkei Csaba: Besúgók, árulók, kalandorok

Bevezetés

 

 

Az állambiztonsági hálózati személyeket arra tanították: tagadjanak az utolsó utáni pillanatig, soha semmit ne ismerjenek el, a bizonyítékok ellenére sem, vagy épp azért, mert lehet, hogy nem maradt semmilyen bizonyíték. Az emberek túlnyomó többsége nem jár levéltárakba kutatni, nem tudja mit írtál le,  elhiszi, ha ügyesen hazudsz, ha szánalmat keltesz magad iránt, ha bagatellizálod a történteket,  s megsajnál: nem baj, mi  így is szeretünk. Nem kell bocsánatot kérni, már nem szokás; pártod sem fog elítélni, leváltani, ellenkezőleg: ápol és eltakar, megvéd a rivális párttól, sőt küld lapjától egy tájékozatlan és felkészületlen újságírót is, akinek azt mesélsz, amit akarsz, le fogja írni, nem kérdez rá a lényegre, nekünk dolgozik.

 

  Nem találkoztam még egyetlen besúgóval sem, aki lebukása után azt mondta volna: "Bocsánat, nem kellett volna. Ha valakinek erkölcsi, anyagi kárt okoztam,  kész vagyok megtéríteni, vagy lehetőségeim szerint jóvá tenni."

 

  1945 és 1990 között kb. 160 ezer  hálózati tagja volt az állambiztonsági szolgálatot ellátó szervezeteknek.. Közülük kb. 70 ezret kizártak különböző okok miatt. A gépi nyilvántartásban kb. 56 ezer személy neve maradt meg. Közvetlenül a rendszerváltás előtt, 1989 nyarán a BM. III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség hálózati személyeinek létszáma 8.478 volt. (Közülük ügynök: 219, titkos megbízott: 7203, titkos munkatárs: 1056) Egynegyedük MSZMP és KISZ-tag. A III. Főcsoportfőnökség hivatásos állományának létszáma  (operatív + alkalmazott) 1962 és 1989 között átlagosan 5-6 ezer fő volt. Kétharmaduk MSZMP és KISZ-tag.

 

A BM. III. Főcsoportfőnöksége I.-V. csoportfőnökségből állt, amiből a III/III. csak az egyik volt: a belső reakció elhárítás (politikai rendőrség). Az egyes csoportfőnökségek között  szabad átjárás volt, a feladatokat egységesen, mindegyikre vonatkozóan határozták meg. (BM. III/I. Hírszerzés; III/II. Kémelhárítás; III/III. A belső reakció elhárítása; III/IV. Katonai Elhárítás; III/V. Operatív-Technika. A HM. Vezérkari Főnökséghez tartozott a Katonai Hírszerzés: VKF/2)

A hivatásos állomány közötti átjárást követte a hálózati tagságban való átjárás is.

Például: ha valakit a honvédségnél szolgálati ideje alatt beszervezett a katonai elhárítás, leszerelése után átvette a BM. valamelyik csoportfőnökségének hálózata. A III/III. megszűnése után annak hálózati tagjaiból válogatott az 1990. február 14-én megalakult Nemzetbiztonsági Hivatal (az új kémelhárítás), s aki vállalata a további szolgálatokat, annak eltűntették III/ III-as múltját, egy pillanat alatt a rendszerváltó Antall kormány "demokratikus" kémelhárításának lett az ügynöke "tovább szolgálóként". S volt akit, ugyanígy vett át a III/III-asokból a katonai elhárítás vagy a polgári hírszerzés, esetleg a bűnügyi felderítés.

 

Azt már sokszor leírtam tanulmányaimban,  hogy az 1990 utáni politikai elit felkészületlensége, tájékozatlansága és megalkuvásainak sora következtében sikerrel átmentett állambiztonsági múlt teljes körű  feltárásától, törvényes rendezésétől  mindenkor  érintettségük  súlya szerint  riadtak vissza a parlamenti  pártok az elmúlt huszonkét  évben.   Felelősek azért, hogy máig megmaradt a tisztázatlanság, a bizalmatlanság légköre, az aktuálpolitikai haszonszerzés lehetősége; az egykori állambiztonsági hálózati személyek és hivatalos kapcsolattartóik a mai napig nem távoztak a közéletből és a közvéleményt formáló személyiségek köréből, sőt, közülük válogat mindegyik, négy évente jövő-menő kormány, politikai döntéshozó, elfogadva, igényelve nyílt vagy elvtelen szolgálataikat.

 

  A volt titkos szolgák pedig csak azt teszik, amire tanították, kiképezték  őket, s amire a rendezetlen  viszonyok  immár huszonkét éve lehetőséget adnak: kamatoztatják információs monopóliumukat, kapcsolati tőkéjüket,  a gazdasági háttérhatalom informális útvesztőinek,  korrupt útonállóinak és tágra nyitott kiskapuinak ismeretét. A versenyelőnyt ma a múltban való jártasság jelenti a politika gazdasági-pénzügyi holdudvarában. Kormányzati funkciókat is bírva,  fel tudják osztani az országot érdekszférákra, s ha mindehhez ügyesen társítják profitáló kapcsolataikat a multi - és transznacionális nagyvállalatokkal, a gátlástalan nemzetközi nagytőkével, a Round Table hálózatával, akkor továbbra is ők lesznek a pályázatok favorizált győztesei , bárhol képviselhetik kis hazánkat a nagyvilágban, s minden állami kitüntetést bezsebelhetnek.

 

 Az átmentett állambiztonsági múlt érintett kérdéseinek rendezése nem szerepel sem az országgyűlés, sem a kormány napirendjén. A cinikus megalkuvás, a törvényes feladatok elszabotálása,  a tisztességes állampolgárok várakozásainak semmibevétele, az időhúzó ígérgetés és hazudozás a politikai morál és züllöttség mélypontját mutatja napjainkban.

 

 Pedig a bűnt nem elhallgatni kell, hanem bevallani és megbánni. E nélkül nincs megbocsátás és megtisztulás,  a nemzet lelkiállapota évek múltán is  fájdalmasan nélkülözni fogja a bizalmat és az őszinte szót.

 

A Szerző

Kötet letöltése

 

Kötet letöltése