Dr. Ilkei Csaba: Történelmünk és az állambiztonság

 

 

   Dr. Ilkei Csaba 3. internetes kötete arról a korról szól, amelyben ítélet nélkül tüntek el emberek, megszünt a jogbiztonság, s az állami terror az osztályuralom intézményesített eszköze lett. Ártatlan embereket tartóztattak le, vertek és kínoztak bosszúvágytól lihegő gátlástalan és könyörtelen gyilkosok, akik 1945-ben jelentek meg a diktatúra egyenruhájába bújva. Az osztályharc ideológiai célkitűzéseinek megvalósításáért a magyar nép ellenében átvették a hatalom megragadásának és megtartásának erőszakos módszereit szentesítő szovjet gyakorlatot.

 

   A megfélemlítés, a kollektív bűntudat kialakítása, a manipulatív propaganda sötétsége kitörölhetetlenül telepedett rá a meggyötört, megalázott és kiszolgáltatott magyar társadalomra. A terrort levezénylő magyar államvédelem (PRO, ÁVO, ÁVH) mögött mindenkor ott volt a Magyar Kommunista Párt, a moszkvai Kreml, az országot megszálló Vörös hadsereg, s a politikai rendőrséget közvetlen ellenőrzése alatt tartó szovjet állambiztonság, az 1917-ben életre hívott CSEKA  jogfolytonos utódja. A csekisták elvetemült módszerei nem változtak a szervezeti átalakulás során,  akárhogy is hívták a közvetlen pártirányítás alatt tevékenykedő államhatalmi terror vonulatokat (GPU, OGPU, NKVD, NKGB, MGB, KGB).

 

 Az 1945 utáni magyar államhatalmi intézmények hierarchiájában egyetlen olyan szerv akadt, amely töretlenül felfelé ívelő karriert futott be, ez pedig a párt ökleként korlátlan hatalomhoz jutott politikai rendőrség volt.

Kötet letöltése

 

Kötet letöltése