Dr. Ilkei Csaba:

 

Fejezetek a magyar állambiztonság szervezeti és intézménytörténeti rendszeréből  (1956-1990), különös tekintettel a politikai rendőrségre

                 

(Részlet. Lásd még  „A legtermékenyebb újságíró ügynök jelentéseiből” c. sorozat I.-V. részét.)

 

 

       Az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) 1950-1953

          I/2. Belső Reakció Elleni Harc Osztálya

 

Az osztály eredendő feladata a belső reakciós erők illegális tevékenységének felderítése és felszámolása volt. Első vezetője Horváth Sándor áv. alezredes, őt 1951-től  Szöllősi György áv. alezredes követte egészen 1953. januári őrizetbe vételéig, majd Nagy József áv. őrnagyot bízták meg az osztály irányításával.

 

I/2-a alosztály. Feladata "a földalatti trockista mozgalom", a "nyugatosok", a politikai pártokba férkőzött "reakciós elemek", valamint a megszüntetett pártok aktívan tevékenykedő maradványainak felderítése és ártalmatlanná tétele. Az alosztályt a megalakuláskor Szamosi Tibor áv. százados vezette, akit Jámbor Árpád áv. százados és Szalma József áv. százados követett.

 

I/2-b alosztály. Feladata a "klerikális reakció" elleni harc: a katolikus, protestáns, szabadkőműves, cionista szervezetek, szekták központi szerveinél az államellenes tevékenység felderítése, megszüntetése és ezen szervezetek bomlasztása. Vezetője Rajnai Sándor áv. százados volt.

 

I/2-c alosztály. Feladata a "múlt emberei" ellenséges tevékenységének felderítése és megbüntetése.(Egykori földesurak, magas rangú állami tisztviselők, a csendőrség volt tagjai, a rendőrség volt tisztjei és mások.) Első vezetője Váradi Ernő áv. százados volt.

 

I/2-d alosztály. Feladata a társadalmi és tömegszervezetek, a városban és falun élő, üzemi "nem átfogott" lakosság különböző szervezeteiben lévő reakciós elemek felderítése és ártalmatlanná tétele, továbbá a kulákreakció és a kulákszabotázs elleni küzdelem. Vezetője Irinyi József áv. százados volt.

 

I/2-e alosztály. Feladata az állami apparátus hivatalaiban, az értelmiség között, valamint a kultúra, a tudomány, a művészet terén tevékenykedő reakciós elemek felderítése és ártalmatlanná tétele.

 

I/2-f alosztály. Feladata a Nagy-Budapest területén végzendő hálózati operatív munka.

 

 

A  BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökségének vezetői

1962 - 1990

 

III. Főcsoportfőnökök

 

    - Pallagi Ferenc (1989-1990)

    - Harangozó Szilveszter (1985-1989)

    - Földesi Jenő (1982-1985)

    - Karasz Lajos (1974-1982)

    - Rácz Pál miniszterhelyettes (1970-1973/1974)

    - Rácz Sándor (1966-1970)

    - Galambos József (1958) 1962-1966

 

III. Főcsoportfőnök-helyettesek

 

    - Pallagi Ferenc (1985-1989) (függetlenített I. helyettese)

    - Harangozó Szilveszter (1977-1985) (I. helyettes)

    - Karasz Lajos (1971-1974) (I. helyettes)

    - Németi József (1971-1974) (I. helyettes)

 

BM ÁB.minh. Titkárságvezetők

 

    - Vagyóczky Béla (1983-1987)

    - Sillai Árpád (1987-1990)

 

III/I csoportfőnökök

 

    - Dercze István (1989. XI/XII.)

    - Bogye János (1977-1989)

    - Rajnai Sándor (1967-1976)

    - Komornik Vilmos (1962-1967)

 

III/II csoportfőnökök

 

    - Benkő Ferenc (1988-1990)

    - Dr. Rédei Miklós (1977-1988)

    - Havasi László (1974-1977)

    - Karasz Lajos (1962-1974)

 

III/III csoportfőnökök

 

    - Dr. Horváth József (1985-1990)

    - Harangozó Szilveszter (1970-1985)

    - Baranyai György (1967-1970)

    - Dr. Eperjesi László (1962-1967?)

    - Rácz Sándor (1962)

 

III/IV csoportfőnökök

 

    - Dr. Strényi Ferenc (1983-1990)

    - Dr. Matuska Béla (1975-1983)

    - Kucsera László (1962-1975)

 

III/V csoportfőnökök

 

    - Ágoston Tibor (1985 -1990?)

    - Pallagi Ferenc (1978-1985)

    - Peták Pál (1973-1978)

    - Markó Imre (1966-1973)

 

III/1 (vizsgálati) osztályvezetők

 

    - Dr. Wéber Gyula (1975-1989)

    - Dr. Deák József (1964-1975?)

    - Köteles István (1962-1964)

 

 

A BM II/5.  Belsőreakció-elhárító Osztályának

(Politikai rendőrség)  vezetői 1956-1962 között

 

ORFK II/3. Osztály (1956-1962)

BM. II/5. Osztály (1957-1962)

 

Osztályvezetők:

Geréb Sándor százados (mb.)  1962. július - augusztus

Hollós Ervin alezredes              1957. április -1962. július

Radványi Kálmán őrnagy         1957. január - április

Földes György  százados          1956 november - december

 

Osztályvezető-helyettesek:

Kovács István alezredes         1961. november - 1962 augusztus

Harangozó Szilveszter őrgy.  1959. november - 1962. augusztus

Geréb Sándor százados           1959. február - 1962. július

Komornik Vilmos őrnagy        1957. június - 1961. november

Radványi Kálmán őrnagy        1957. április - május

Földes György százados          1957. január - 1958. március

Csere Lajos  százados               1956. november - 1960 január

 

Tömpe András, Rajnai (Reich) Sándor, Hollós Ervin, Rácz Sándor, Komornik Vilmos

 

A BM. II. Politikai Nyomozó Főosztály

    Szervezeti egységei (1956 - 1962)

 

II/1. osztály: Katonai elhárítás

II/2. osztály: Kémelhárítás

II/3. osztály: Hírszerzés

II/4. osztály: Közlekedési elhárítás

II/5. osztály: Belső reakció elhárítása

II/6. osztály:  Ipari  elhárítás

II/7. osztály: Mezőgazdasági elhárítás

II/8. osztály: Vizsgálati feladatok

II/9. osztály: Környezet tanulmányozás és figyelés

II/10. osztály: Operatív technika alkalmazása

II/11. osztály: Operatív nyilvántartás

II/12. osztály: Rejtjel központ

II/13. osztály: Levélellenőrzés

-----------------------------------------

II/16. osztály: Rádió elhárítás

BM KEOKH és Útlevél Osztály

 

Geréb (Glück) Sándor, Földes György, Kucsera László, Havasi László, Selmeci György

 

A BM. II. Politikai Nyomozó Főosztály

       osztályvezetői (1956 - 1962)

 

Katonai elhárítás:

Nagy József alezredes 1961. október - 1962.  augusztus

Selmeczi György ezredes 1956. november - 1961. szeptember

 

Kémelhárítás:

Hazai Jenő ezredes  1957. április - 1962. július

Turcsán József alezredes  (?) - 1957. április

 

Hírszerzés:

Komornik Vilmos alezredes  1962. július - augusztus

Vértes János őrnagy  1961. március - 1962. július

Tömpe András vezérőrnagy 1959. május - 1961. március

Móró István alezredes 1956. november - 1959. május

 

Közlekedési elhárítás:

Perényi Gyula alezredes  1957. április - 1962. május

 

Belső reakció elhárítás:

Geréb Sándor százados  1962. július - augusztus

Hollós Ervin alezredes  1957. április - 1962. július

Radványi Kálmán őrnagy  1957. január - április

Földes György százados 1956. november - december

 

Ipari  elhárítás:

Kucsera László ezredes 1957. május - 1962. május

Szőke Béla őrnagy  1956. november - 1957. április

 

Mezőgazdasági elhárítás:

Havasi László alezredes  1961. március - 1962. május

Rácz Sándor őrnagy  1958. október - 1961. március

Dáni János alezredes  1957. május - 1958. június

 

Vizsgálati feladatok:

Köteles István őrnagy  1962. február - augusztus

Mérő Károly alezredes 1960. augusztus - 1962. február

Korom Mihály alezredes 1958. december - 1960. augusztus

Szalma József alezredes 1956. november - 1958. december

 

 Környezet tanulmányozás és figyelés:

Jámbor József alezredes 1961. október - 1962. augusztus

Beszédes Károly alezredes 1961. január - október

Dobróka János alezredes  1957. január - 1961. január

 

Operatív technika alkalmazása:

Markó Imre alezredes 1957. május - 1962. augusztus

Novák Sándor őrnagy 1957. március - május

Némethi Tibor százados 1956. november - 1957 február

 

Vértes János, Szalma József, teles István, Dobróka János, Markó Imre

 

Operatív nyilvántartás:

Ács Ferenc ezredes 1957. március - 1962. május

 

Országos Rejtjel Központ:

Kunos László alezredes  1957. május - 1962. augusztus

 

Levélellenőrzés:

Varga Antalné százados 1962. március - augusztus

Takács Imre alezredes 1959. november - 1962. március

Hidegkúti Károly őrnagy 1957. május - 1959. november

 

Rádió elhárítás:

B. Kiss István őrnagy 1959. március - 1962. augusztus

 

Külföldiek ellenőrzése (KEOKH) és Útlevél Osztály:

Szívós Péter alezredes 1962. július - augusztus

Tatai József alezredes 1956. december - 1962. június

 

Ács Ferenc, Korom Mihály, B. Kiss István, Varga Antalné, Perényi (Putz) Gyula

 

A BM II/5 Belsőreakció-elhárító Osztálya

  (Politikai rendőrség) 1956-1962 között

 

II/5-a alosztály. Feladata: elhárítás a jobboldali pártok és szervezetek volt tagjai ellen. "Jobboldali" szociáldemokraták, Független Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, fasiszta és más jobboldali pártok és szervezetek és ezek emigrációs tevékenysége.

Vezetője: Agócs István.

 

II/5-b alosztály. Feladata: a volt horthysta erőszakszervezetek egykori beosztottainak operatív, nyomozati és hálózati feldolgozása, (Katonatisztek, rendőrdetektívek, csendőrök, ezek besúgó hálózatai; a fegyveres szervezkedések részvevőinek felderítése.), harc a huliganizmus ellen.

Vezetői: Czvetkovics László, Váradi Ernő, Mester András, Bodrogi László.

 

II/5-c alosztály. Feladata: a "klerikális reakció" elleni harc. Egyházak, felekezetek, szerzetes rendek, szekták megfigyelése, ellenőrzése, elhárítása.

Vezetője: Berényi István.

 

II/5-d alosztály. Feladata: a röpcédulázók, névtelen levél írók, falfirkálók felderítése.

Vezetői: Kovács István, Juhász László,

 

II/5-e alosztály, kezdetben "d" jelű.  Feladata: az ideológiai, tudományos, kulturális, művészeti  és tájékoztatási terület, valamint az igazságügy elhárítása. (Írók, újságírók, művészek, filozófusok, tudományos kutatók, ügyvédek, ügyészek, bírók, stb.)

 Vezetői: Harangozó Szilveszter, Sándor György, Csikós Sándor.

 1958-tól az alosztályba olvadt az addigi külön egység, a II/5-g csoport, amely a "revizionisták", "nemzeti kommunisták" ellenséges tevékenységével foglalkozott.

 

II/5-f alosztály. Feladata: az ifjúság, a középiskolai és egyetemi oktatás (hallgatók és oktatók), a tudományos élet egyes intézményei és a sport területének elhárítása.

 Vezetői: Zalai Emil, Porteleki László.

 

II/5-g alosztály, kezdetben  II/5-h csoport. Feladata: az "ellenforradalmárok" körözése, felkutatása.

 Vezetője: Csikós Sándor, Tölgyesi László, Hermann István.

 

II/5-h alosztály. Feladata:  a kormányőrségtől 1959. augusztus 15-től átszervezés következtében átvett operatív védelmi feladatok ellátása.

Vezetője: Bagi Mihály.

 

II/5-i csoport. Feladata: tájékoztató és értékelő munka.

Vezetője: Izsák Sándor.

 

Harangozó Szilveszter, Bodrogi László, Berényi István, Sándor György

 

Belügyminiszterek (1944-1990)

 

- Gál Zoltán  mb. (1990)

- Horváth István (1987 - 1990)

- Kamara János (1985 - 1987)

- Horváth István (1980 - 1985)

- Benkei András (1963 - 1980)

- Pap János (1961 - 1963)

- Biszku Béla (1957 -1961)

- Münnich Ferenc (1956 - 1957)

- Piros László (1954 - 1956)

- Gerő Ernő (1953 - 1954)

- Györe József (1952 - 1953)

- Házi Árpád (1951 - 1952)

- Zöld Sándor (1950 - 1951)

- Kádár János (1948 - 1950)

- Rajk László (1946 - 1948)

- Nagy Imre (1945 - 1946)

- Erdei Ferenc (1944 - 1945)

 

Horváth István, Kamara János, Benkei András, Pap János, Biszku Béla, Münnich Ferenc

 

BM III. (Állambiztonsági) Főcsoportfőnökség vezetői (1962-1990)

- Pallagi Ferenc (1989 - 1990)

- Harangozó Szilveszter (1985 - 1989)

- Földesi Jenő (1982 - 1985)

- Karasz Lajos (1974 -1982)

- Rácz Pál min.h. (1970 - 1973/1974)

- Rácz Sándor (1966 - 1970)

- Galambos József (1958/1962 - 1966)

Pallagi Ferenc, Földesi Jenő, Karasz Lajos, Rácz Pál

 

BM III/III. Csoportfőnökség vezetői (1962 - 1990)

- Horváth József (1985 - 1990

- Harangozó Szilveszter (1970 - 1985)

- Baranyai György (1967 - 1970)

- Eperjesi László (1962 - 1967)

- Rácz Sándor (1962)

 

BM III/III. Csoportfőnök-helyettesek (1962 - 1990)

- Földvári László (1987 -1990)

- Esvégh Miklós (1984 - 1990)

- Horváth József (1974 - 1984)

- Gál Ferenc (1974)

- Geréb Sándor (1971 - 1984)

 - Harangozó Szilveszter (1966 - 1971)

- Szabó Károly (1962 - 1963)

- Eperjesi László (1962)

 

Horváth József, Eperjesi (Engelberger) László, Esvégh Miklós, Földvári László, Szabó Károly

 

BM III/III. Belső reakció és szabotázselhárító Csoportfőnökség  osztályai

 

III/III-1.

Elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetes rendek körében

a., római katolikus egyház

b., a római katolikus egyház vezetése és intézményei

c., protestáns és egyéb elhárítás az egyházakban, szektákban, volt szerzetes rendek körében, emigráns szervezetekben (a III/I. Csoportfőnökséggel együtt)

III/III-2.

Ifjúságvédelmi elhárítás

a., felsőfokú intézmények

b., ifjúságellenes reakciós erők elhárítása az ifjúság körében (ifjúsági szervezetek, klubok, galerik, stb.)

III/III-3.

Társadalom ellenes erők elhárítása

a., a társadalomra veszélyes "Figyelő" dossziés személyek, volt politikai foglyok ellenőrzése

b., röpcédulázók, falfirkálók, illegális  kiadványok terjesztői, stb. tevékenységének felderítése, elhárítása

III/III-4.

Kulturális elhárítás, vonalas elhárítási területek

a., radikális ellenzékiek

b., szektás egykori párttagok, trockisták, álbaloldaliak

c., nacionalisták

III/III-5.

Objektumok védelme

a., kiemelt tájékoztatási objektumok (MTI, televízió, rádió, újságok, folyóiratok, stb.)

b., művészeti intézmények (színházak, filmgyár, cirkuszok, stb.)

c., tudományos intézmények, MTA, kutatóintézetek védelme (1984-ig)

III/III-6.

Szamizdat kiadványok felderítése (1975-től)

a., akciók előkészítése

b., akciók végrehajtása

III/III-7.

Jelentések, nyilvántartás, belső elhárítás (1975-től)

III/III-A

Önálló alosztály

A párt és a kormány vezetőinek operatív védelme (1988 után feladatait a 7. osztály vette át.)

III/III-B

Önálló alosztály

Elemzés, értékelés, konzultáció, tájékoztatás (1970 és 1987 között)

 

Forgács Lajos, Szelőczei István, Mészáros Béláné, Kiss József, Kovács János

 

A BM.  III/III.  Csoportfőnökség  osztályvezetői:

 

III/III-1. Osztály

- Tóth Ferenc (1986 - 1990)

- Győri Zoltán (1971 - 1986)

- Geréb Sándor (1966 - 1971)

- Pék Márton (1962 - 1966)

- Eperjesi László (1962)

 

III/III-2. Osztály

- Timár Roger Zoltán (1974 - 1990)

- Horváth József (1973 - 1974)

- Csáki Ernő (1966 - 1973)

- Geréb Sándor (1962 - 1966)

- Szabó Károly (1962)

 

III/III-3. Osztály

- Kovács János (1987 - 1990)

- Szigetvári Árpád (1971 - 1983)

- Hanusz Gyula (1983 - 1987)

- Agócs István (1966 - 1971)

- Csáki Ernő (1962 - 1966)

 

III/III-4. Osztály

- Forgács Lajos (1984 - 1990)

- Esvégh Miklós (1983 - 1984)

- Antal József (1981 - 1983)

- Horváth József (1974 - 1981)

- Gál Ferenc (1969 - 1974)

- Kiss József (1966 - 1969)

- Harangozó Szilveszter (1965 - 1966)

- Novák Sándor (1962 - 1964)

 

III/III-5. Osztály

- Szelőczei István (1983 - 1990)

- Pálfy Imre (1976 - 1983)

[Ideiglenesen megszűnt]

- Kiss József (1963 - 1964)

- Harangozó Szilveszter (1962 -1964/1965)

 

III/III-6. Osztály

- Jávor Miklós (1987 - 1989)

 

III/III-7. Osztály

- Kékesdi L. Gyula (1989 - 1990)

- Mészáros Béláné (1987 - 1989)

 

III/III-A. Alosztály

-Tóth Kálmán (1987 - 1990)

- Solti László (1978 - 1987)

- Lunczer Ferenc (1970 - 1978)

- Sándor György (1966 - 1969)

 

III/III-B. Alosztály

- Mészáros Béláné (1969 - 1987)

 

Szigetvári Árpád, Hanusz Gyula, Jávor Miklós, Timár Roger Zoltán, Solti László