Janus arcúság

 

 

          A Krisztus utáni 2007. esztendőben vagyunk!  Magyarországon!  A rendszerváltozásnak nevezett  társadalmi  átalakulás második évtizedének a vége felé járunk...

          A legfelsőbb politikai és gazdasági hatalmat - zömében -  azok bitorolják, akik  (közvetve vagy közvetlenül) az előző éra "kiemelt" elkötelezettjei-és haszonélvezőiként, az országot az erkölcsi és anyagi csődbe  vitték. Most pedig,- ugyanazt  folytatják, amit anno dacumál - átmenetileg -  abbahagytak, amihez akkor sem értettek, csupán szovjet szuronyokkal,  permanens ígérgetésekkel, hazugságokkal  és terrorral biztosították uralmukat!

          A Gyurcsány kormány  funkcionálása során  igazolást nyert, hogy  pozíciójuk megőrzésére igénybe vették  mindazokat a múltban jól bevált "fogásokat", amelyekkel  (ha csak átmenetileg is) biztosíthatják az emberek  megtévesztését, megfélemlítését és elhallgattatását. Gyurcsány Ferenc   (eszmetársai cinkos  hallgatása mellett)  példátlan méretű: reggeli, esti és   éjszakai  hazugság tirádával "etette be" a közvéleményt, majd  szólótáncot lejtve lopta be magát balek hívei "szíve-csücskébe".  Az ellenzéket  viszont  tömény  könnygázfelhőkkel, gumilövedékkel végrehajtott tűzcsapásokkal, lovas rendőr rohamokkal, vízágyúkkal és  viperákkal  "oktatta" ki a demokrácia  újszerű értelmezéséről.

         "Dübörgő"  gazdaságunk,-  az EU-hoz csatlakozott  államok sereghajtójává  vált. A  Fekete-Medgyessy-Békesi-Kupa-Bokros-László-Draskovics-Veres-féle pénzügyi "zsenik",   soha nem  látott adósság csődbe vitték az országot.      

          Az elfuserált (Gyurcsány szerint: "elqrt" /Sic!/) gazdaságunk   rosszabb helyzetben van, mint az előző rendszer alatt volt, mert az akkor  felhalmozott  adósság kamatjainak és törlesztésének fizetése mellett, az egykori  MSZMP-SZDSZ-es főguruk (valamint holdudvaruk) újabb  (jelentős) kölcsönöket vettek fel, milliárdos vagyonra tettek szert a  piacgazdaságra történt áttérés zavarosaiban halászva,  sokszorosan  megsarcolva,   kizsigerelve  és nyomorba döntve, az adófizető állampolgárok sokaságát. 

          Talán  kevesen  érzékelik, hogy a  politikai, az erkölcsi és a gazdasági gondok mellett, egyik legnagyobb problémánk, hogy  elmaradt a  múlt  feltárása, a  bűnösök  elszámoltatása és az évtizedeken át meghamisított   történelmi  események korrigálása. Mindezek következtében,- a kádári-vidám barakk "agymosott" lakóinak jelentős százaléka közömbösen tűri   hőseink  vagy nemzeti szimbólumaink  kigúnyolását, nem tartja szükségesnek a  (toldozott, foltozott) sztalini alkotmány hatálytalanítását,  nem  kéri a hazánkat megszálló és kifosztó  Vörös Hadsereg  emlékművének eltávolítását, nem sérti az önérzetét, hogy terek, utak-és utcanevek  emlékeztetnek a  szovjet és magyar  tömeggyilkosokra,  szervezetekre vagy szimbólumokra (Leninre,  Kunra, Szamuelyre, Szovjet Hadseregre, vörös csillagra, stb.,) és az ellen sem  emelnek szót, hogy  az egyik legális  magyar párt nevébe  bekerült a kommunista jelzőcske  is.

          Zárójelben kellett volna  felvetni azt a kérdést, hogy vajon  hány dB (decibel) hangerővel visított volna a kormánypárti  média reggeltől estig (illetve éjszakáig), ha egy maroknyi párt  lett volna olyan "megátalkodott", hogy  "hungarista" vagy "nyilaskereszt" melléknévvel bővítette volna eredeti  kereszt-és vezeték nevét?

        Azt is kevesen tették szóvá, hogy az '56-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójának ünneplése során  "kozmetikázták" ki a Fiumei úti temetőben lévő, vörös csillagos szovjet emlékművet, amely felirata szerint:  "ÖRÖK HÁLÁVAL" emlékeznek azokra a szovjet hősökre, akik az életüket áldozták az '56-os ELLENFORRADALOM során,  a magyar  nép szabadságáért.

        Vagyis:  miközben a kormányfő és  meghívott vendégei az '56-os forradalmat ünnepelték az új  vasmonstrumos emlékműnél, azalatt   egyesek,  az ellenforradalom feliratú emlékműhöz zarándokoltak, és   piros szegfűkkel emlékeztek meg, a  forradalmat eltipró  szovjet katonákról.

        Vajon  felelős-e  ennek a feliratnak a "túlélési idejéért" a Budapesti Temetkezési Intézet Rt. vezérigazgatója,  az a Simóka Kálmánné, aki egykoron Medgyessy főosztályvezetője volt, majd a Kincstári Vagyoni Igazgatóság igazgatói posztjáról  került a Temetkezési Intézethez? Aligha! Nyilvánvaló, hogy  elkerülte a figyelmét a hatalmas vörös csillaggal  és "ellenforradalmi" felirattal ékeskedő emlékmű, mivel   a  temetkezési ügyek intézése mellett:  a Malév Rt, valamint a Mol Rt. igazgatósági tagsági feladatát sem hanyagolhatta el, nem beszélve néhány más jövedelem-pótlással járó kötelezettségének teljesítéséről.

        Aligha vitatható, hogy egy ilyen tudathasadásos  helyzetért  azok (a bevezetőben megemlített) legfelsőbb politikai és gazdasági hatalmat bitorlók a felelősek, akik  a felemás  rendszerváltoztatás világában  "élik világukat",  és elévülhetetlen "érdemeik" vannak a társadalmi megosztottság létrejöttében, illetve fenntartásában. 

          Abnormális  és tarthatatlan állapot, hogy   hazánkban emlékművek dicsőítsék azokat, akik  1944-45-ben  kirabolták majd megszállták hazánkat, és  vétlen állampolgárok százezreit hurcolták el "málenkij robotra".

          Abnormális és tarthatatlan  állapot, hogy  ellenforradalomnak címkézzék egy emlékművön  azt a dicsőséges forradalmunkat, amelynek  eltiprásáért   Jelcin elnök  személyesen követte meg a  magyar népet 1992-ben, a magyar parlament üléstermében.

          Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy egy miniszterelnök reggel, este és éjszaka hazudjon  az állampolgároknak, évekig ne  csináljon (Sic!) semmit,  "lekurvázza" az országot (Sic!),  majd   szétveretteti a  (joggal) felháborodott tűntetőket.

          Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy  elismerő szavakkal és  két kitüntetésekkel jutalmazzák azt a  rendőrtábornokot, aki  megszervezte és végrehajtatta a felvonulók (brutális módon végrehajtott szétverését), majd primitív módon letagadta, hogy rendőreinél  "vipera"  ütő-eszközök lettek volna. 

         Abnormális és tarthatatlan állapot, hogy tömegével legyenek  a rendőrség kötelékében  olyan  személyek, akik a földön fekvő embereket megrugdossák, a nemzeti színű zászlót megtapossák és  fejmagasságra  adjanak le célzott lövéseket  gyerekekre, nőkre,  kezeiket magasra tartó és/vagy földön térdeplő emberekre.

         Meg kellene érteni minden  "illetékesnek", hogy addig soha nem lesz társadalmi béke, és  soha nem jutnak konszenzusra a szemben álló felek, amíg az ellentétet kiváltó okokat meg nem szűntetik! Ezek közé az okok közé sorolhatók: az igazságtalanság,  a hazugság,  a bűnpártolás, a jogtalan haszonszerzés,   a nemzet önérzetét sértő kijelentések (nyilatkozatok),  intézkedések, valamint a közízléssel  ellentétes  vagy  a közhangulatot negatívan befolyásoló  alkotások (létesítmények, módszerek, stb.) 

 

                                                                                                                                                                                    (Prof. Dr. Bokor Imre)