Kiszely István volt állambiztonsági besúgó

bocsánatot kért  a bencés rendtől

 

    Megbízható forrásból úgy értesültünk, hogy Kiszely István, az egyik leghírhedtebb volt állambiztonsági besúgó, akit 1960-ban "Feledi Zsolt" fedőnéven  pannonhalmi bencés növendékként szervezett be a politikai rendőrség, március 12-én feleségével, Hankó Ildikó újságíróval Pannonhalmán felkereste Dr. Várszegi Asztrik püspököt, bencés főapátot, hogy bocsánatot kérjen a bencés közösség ellen elkövetett korábbi, a pártállam ügynökeként elkövetett bűneiért.

   A főapát Ambrus vikárius atyával fogadta  Kiszelyt, s hangsúlyozta, hogy ő a maga részéről csak a renddel kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan hallgathatja meg és arra korlátozhatja mondandóját. A kb. másfél órás beszélgetés után, távozása előtt az alábbi nyilatkozatot írta alá a bencés rend árulója:

 

N Y I L A T K O Z A T

 

   Dr. Kiszely István, 1950-1963 között a Pannonhalmi Szent Benedek Rend "Márk" néven ünnepélyes
   fogadalmas szerzetese és felszentelt papja voltam, nyilvánosan megkövetem a bencés rend főapátját és
   tagjait - a pártállam ügynökeként - ellenük elkövetett minden bűnöm miatt.

   Kérem, hozzák bocsánatkérésemet nyilvánosságra!

   Pannonhalma, 2011. március 12.                               

                                                        Dr. Kiszely István sk.

 

   A hírt tegnap este Dr. Várszegi Asztrik főapát írásban erősítette meg Dr. Ilkei Csabának, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tudományos kutatójának, aki 2009-ben két tanulmányában  száznál több hiteles dokumentummal leplezte le Kiszely István titkos megbízottként végzett állambiztonsági hálózati tevékenységét 1960 és 1990 között. A tanulmányok itt és itt olvashatók.

 

  Kiszely István (1932. június 14, Budapest, Nehrebeczky Irma) biológia-földrajz szakos tanárként talajhidrológiából doktorált. 1960. augusztus 4-én szervezte be a BM Politikai Nyomozó Főosztályának II/5 osztálya (belső reakció-elhárítás), az osztály jogutódja 1962-től a III/III-1, az egyházi elhárítás. 1979-ben átvette a  III/III-5-b osztály és kulturális, művészeti, tájékoztatási objektumokba való beépülése útján  foglalkoztatta. 481 jelentése 5 kötetben kb. 1500 oldalon olvasható az ÁBTL-ben.

 

  Kiszely jelentései egyház-és vallásellenesek, az egyházi iskolák bezárását célozzák;  szerinte megbízhatatlan papok helyett rendszerhű pedagógusoknak kommunista öntudatra kéne nevelniük az ifjúságot, ahogyan a Szovjetúnióban. Rómában feljelenti a magyarországi bencés rendet. Feljelenti bencés társait, tanárait, akik a magyarság nemzeti problémáiról beszélnek és Mindszenty példáját tartják követendőnek. Feljelent civil, világi személyeket is, de rokonait, családtagjait is besúgja. Titkosszolgálati eszközöket, módszereket, technikát alkalmaz.

 

  Az Állambiztonsági Főcsoportfőnökség minden utasítását meggyőződéssel teljesíti, példás szolgálata ellenében  messzemenően egyengetik életútját, támogatják szakmai pályáján, bőkezűen jutalmazzák; szabadon utazhat a nagyvilágban feleségével együtt. Operatív értékű információkat hoz külföldről az " ellenséges beállítottságú " magyarokról.

 

  Kiszelynek nemcsak a bencés rend volt és jelenlegi tagjaitól kell bocsánatot kérnie.

 

  Meg kell követnie azon civil, világi és polgári személyek százait, akiket kiszolgáltatott az állambiztonságnak, többen börtönbe kerültek, másoknak ketté tört a pályája, megbélyegezték, megfigyelték, kitiltották, lehallgatták őket, szabadságukban korlátozták családjaik tagjait is.

  Meg kell követnie azokat a kutatókat, történészeket  (dr. Ilkei Csaba, Ungvári Krisztián, Tabajdi Gábor),  akiket  azzal rágalmazott meg, hogy  róla szóló hamis dokumentumokat gyártottak, melyek alapján félrevezették a közvéleményt, rossz hírét költötték. Az utóbbiért megtévesztésül perek indításáról nyilatkozott, de tudva a tényeket, soha senki ellen nem mert perelni.

 

  Családtagjai, rokonai előtt  majd lelkiismerete szerint kell elszámolnia, ha tud, s ha kap feloldozást bűnei alól.

 

 

Kiszely 6-os karton 1-2 oldal