Gregorian Bivolaru leleplező beszéde sokakat felbőszített (2004. február)

 

Az alábbiakban bemutatásra kerülő leleplező állításokat Gregorian Bivolaru 2004. februárjában tette meg egy nyilvános előadás keretében, Párizsban. Ezek a kijelentések jelentették „azt az utolsó cseppet a pohárban”, melyek következtében a szabadkőművesek - eszeveszett dühükben - megkezdték hadjáratukat a MISA, a romániai jógások és Gregorian Bivolaru ellen.

 

„A nyugati emberek félnek a spiritualitástól, de nem tudják, hogy valójában egy olyan szektának vannak kiszolgáltatva, mely hatalmasabb és őrültebb minden szektánál, ami a Földön valaha létezett.” – Gregorian Bivolaru

Gregorian Bivolaru úrnak, 2004. februárjában, Párizsban tartott, rendkívüli jelentőségű előadása során, többek között azt a kérdést is feltették, hogy egy szellemi iskola vajon ugyanazt jelenti-e, mint a szekta. Válaszában, Gegorian Bivolaru nyilvánvalóvá tette, hogy a YOGA egyáltalán nem fér össze a szekták lényegével, valamint megragadta az alkalmat, hogy figyelmeztessen arra a SÁTÁNI SZEKTÁRA, mely nem más, mint a SZABADKŐMŰVESSÉG. Gregorian Bivolaru 2004. március végén adott, személyes interjújában kiemelte azt a tényt, hogy a 2004. március 18-án kezdedét vett - a MISA, valamint Gregorian Bivolaru személye ellen folytatott mega-hadjárat - jórészt a párizsi előadásán tett eme kijelentéseinek köszönhető. Nyugaton, a szabadkőművességnek mindezidáig meglehetősen jól sikerült elrejtenie nyomorult terveit, és éppen ezért, ezek a leleplező állítások annyira zavarták őket, hogy utasították Adrian Nastase-t, lépjen közbe az ügyben. Lássuk csak, mi zavarhatta ennyire őket?

 

Az alábbiakban elolvashatják Gregorian Bivolaru válaszait és érveit. Az egyes részek címei tőlünk származnak, ezeken túlmenően azonban megőriztük a direkt kérdésfeltevést és szembesítést, mely lehetővé teszi, hogy szinte a szívünkkel olvashassuk világos és természetes érvelését.

 

Nem lehet, hogy a YOGA valójában szekta?

Gregorian Bivolaru: Mi Romániában, a jógatanfolyam első évének nyitóelőadásán, minden évben, részletes elemzésben mutatjuk be, miért nem lehet, hogy a YOGA szekta. Ez az anyag 30 érvet sorol fel, mely képes tisztázni, hogy mindaz, ami ennek a YOGA iskolának a keretei közt zajlik, miért nem tekinthető semmi esetre sem szektának. (ez az anyag a www.yogaesoteric.net oldalon is olvasható) Mi több, a szektákat én magam is ellenzem. Egy szektában alapvető jellegzetesség, hogy az embernek nem teszik lehetővé, hogy a szellemi fejlődését elősegítő módszereket használjon, hanem elrejtik előle ezeket a módszereket, és helyette olyan gondolatokkal hatják át, amelynek semmi közük az emberi létezés valódi tapasztalatához, majd ezeket a gondolatokat terjesztik, és a szekta dogmáiként beépítik  az emberek tudatába. Megcsontosodott dogmák ezek. Ha viccelődni akarnánk, felidézhetnénk, hogy egy igen mély gondolkodó egyszer azt mondta, maga a keresztény vallás sem más, mint egy szekta, amely sikerrel járt. Ezen érdemes elgondolkozni!

 

A szabadkőművesség egy SZEKTA, melynek célja, hogy uralkodjon a bolygón. Európa: a globalizáció melegágya.

Nyugaton egyre nagyobb méreteket ölt a szektáktól való félelem, amely egyre jobban megfertőzi az embereket, és ez annál is inkább visszás helyzet, mivel létezik egy világméretű szervezet, mely világuralomra tör, és amely valójában nem más, mint szekta. Egy olyan szektáról van szó, amelyet senki nem mer ezzel a névvel illetni, és amely sokkal veszélyesebb a Földön létező minden más szektánál – ez a Szabadkőművesség. Ez a szekta irányítja az összes kommunikációs csatornát, és ezért a tömegkommunikációs eszközök sosem mondhatják ki azt, amit tudnak, mivel az őket irányító személyek szintén szabadkőművesek. Ennek a rendkívül veszélyes szektának az a célja, hogy az egész bolygót uralma alá vonja.

Létezik egy fontos tényező, amely valósággal sokkoló lehet az Önök számára - főleg, ha nem rendelkeznek bizonyos ezoterikus ismeretekkel – ez pedig a globalizáció. Mindaz, amit Önök az úgynevezett Európai Únióban megélnek, nem más mint ennek a csoportosulásnak ( : vagyis a szabadkőművességnek  - a szerk.) az egyik nagy álma, melyet már a XIX. században megterveztek. Mindazok a dolgok, amiket Európában, ennek a globalizációs programnak a melegágyában, ma gyakorlatba ültetnek, a „Szabadkőműves mesterek protokollja” című szövegben vannak írásba foglalva. Ebben a szövegben pontosan meg vannak határozva mindazok a fázisok, melyeken végig kell menni ahhoz, hogy elérjenek a határok eltörléséhez, a nemzeti jellegek megszűnéséhez, az összes vallás megszüntetéséhez és egyetlen vallás és egyetlen planetáris állam létrehozásához, melynek egyetlen vezetője van.

 

A szabadkőműves mesterek protokollja valóság: egy helytálló érv

Ezt a szöveget néha a ”szabadkőműves bölcsek protokollja”-ként emlegetik. Nem állíthatom, hogy ezek egy bölcs protokolljai lennének. Bár néha ezzel a névvel utalnak rájuk, egy bölcs nem lenne képes ilyen szerencsétlenséget tervezni a bolygó számára. Ez a szöveg természetesen mindig is nagyon vitatott volt, és máig is az. Én pusztán egyetlen dologra hívom fel az Önök figyelmét, amelyet nagyon komolyan át kellene gondolniuk Önöknek is: tételezzük fel, hogy a szöveg hamis. Hogy az egész csak fantazmagória. Ami azonban elképesztő, szörnyű egybeesés, hogy mindaz, amit ott le van írva, valóra válik. Főleg ma, már mindezeket a direktívákat ma alkalmazzák is, és ezen nagyon el kellene gondolkozniuk Önöknek is. Vajon miért történik mindez így? Amennyiben a szöveg hamis, hogyan lehetséges, hogy egy hamisítvány ennyire megfeleljen a létező valóságnak, hiszen még a leghíresebb próféták sem képesek ilyen pontosságú előrelátásra?

Amikor 1990 után létrehoztam ezt a jógaiskolát Romániában, én személyesen ítéltem meg úgy, hogy figyelmeztetnem kell a román népet ezekre a dolgokra. És bár a szabadkőművességnek semmi köze a yoga-hoz, írtam egy könyvet ez ellen a csoportosulás ellen, és benne leírtam a szabadkőműves mesterek titkos protokolljait. A megfelelő pillanatban a könyv meg is jelent, ám azok, akik akkor olvasták, azt mondták: „ez lehetetlen, amit itt mondanak, az sohasem fog bekövetkezni a világon. Ez csak fantazmagória!” Később aztán, amikor megvalósult a kísérlet, amelyet Európai Uniónak neveznek, és amelynek létrejöttében most Önök is részt vesznek, ugyanazoknak az embereknek eszükbe jutott a szöveg, és azt mondták: „jaj, tényleg, igaza volt!” És ha kíváncsiak ennek a bolygónak a jövőjére, meg fogják látni, hogy mindaz, ami ezekben a protokollokban le van írva, valóra fog válni.

Ha az emberek nem lesznek tudatosak, akkor további manipulációnak lesznek kitéve, szörnyebbeknek minden lehetséges létező manipulációnál. Látják, nagyon furcsa dolog ez. Önök közül sokan félnek a manipulációtól, a szektáktól, de valójában Önöket is manipulálják, a legszörnyebb szekta irányítása alatt vannak, mely szekta, a színfalak mögül, az egész bolygó szintjén tevékenykedik.

 

A szabadkőművesség bűnös terve: a Föld népességét 1 milliárdra csökkenteni. Az AIDS és a SARS szándékosan kifejlesztett betegségek, melyeknek célja, hogy minél több embert megöljenek velük

Önök közül kevesen tudják, hogy ez a világméretű csoport azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a Föld népességét több millliárdnyival csökkentse. Ők azt szeretnék, hogy a Földön csak egymilliárd ember éljen. Ennek érdekében a szabadkőművesség birtokában lévő pénzalapokat használták fel, és az Egyesült Államokban, laboratóriumokban létrehozták a HIV vírust, az AIDS betegség okozóját, majd elkezdték használni. Azonban azt kellett megállapítaniuk, hogy ez túlságosan lassan tizedeli a népességet. Ekkor bevetették a híres SARS vírust, amely sokkal hatékonyabb és gyorsabb. Amennyiben ezek az állítások az Önök számára túlságosan merésznek tűnnek, elmondom, hogy nagyon pontos dokumentáción alapulnak, mely dokumentációt nagyon figyelmesen tanulmányoztam. A jelenleg a hatalmat a kezükben tartó emberek közül sokan nagyon jól ismerik mindezeket a tényeket. Önök tudtak ezekről? Ezek a legszörnyebb dolgok ezzel a veszélyes szektával kapcsolatban.

 

A homoszexualitás „divatja” tetszik a szabadkőműveseknek

Ugyanez a szabadkőművesség akarja általánossá tenni a Földön a homoszexualitás divatját, melyet szintén világméretű szinten akar elterjeszteni. Tudják miért? Mert az emberek így nem szaporodnak, ugyanakkor perverzek lesznek. És egy perverz ember nem tud egységben élni Istennel. Az olyan ember viszont, akinek hiteles szellemi irányultsága van Isten felé, már nem manipulálható. Mert az ilyen ember képes felfogni az igazságot bármilyen helyzetben, és képes a látszaton és átverésen túl látni a valóságot.

Mindaz, amiket most elmondtam, kiterjedt bibliográfián alapul, amely nekünk Romániában a birtokunkban is van. Egyes publikációk még nincsenek „elrendezve”, azaz a szabadkőművesek – minden erőfeszítésük ellenére - még nem tartják ellenőrzésük alatt, amelyeknek azonban kerülik a terjesztését. Az ember így az egész bolygón egy óriási manipuláció részese. Amennyiben valaki mégis megtud ezekről a dolgokról valamit, felteszi magában a kérdést: ha ennyire pontosan lehet tudni ezeket a dolgokat, hogyan lehetséges, hogy a sajtó, a rádió és a tévé semmit sem mondanak? A válasz egyszerű: mert mindezeket a kommunikációs eszközöket a színfalak mögül irányítják. Vannak tehát bizonyos tabu témák a sajtóban és a tévében, pontosan úgy, ahogy a kommunizmus idején is tilos volt bizonyos témákról sugározni a rádióban, a tévében vagy hírt adni az újságokban. Ha azonban akkor az csak a kommunista országokra volt érvényes, ez most az egész Földre vonatkozóan fennáll.

 

Új Világrend. Művek, melyek leleplezik a szabadkőművességet

Kevesen tudják Önök közül, hogy az amerikai dolláron rajta van egy híres szabadkőműves szimbólum. „Novus ordo seclorum” az új világrend, amelyet a szabadkőművesek meg akarnak valósítani a Földön. Ez az Új Világrend is pontosan le van írva a szabadkőművesek protokolljaiban. Ez a szimbólum nem véletlen van ott. Az összes amerikai elnök szabadkőműves volt, az egyetlen Kennedy kivételével, akiről Önök is tudják, hogyan végezte (meggyilkolták – a szerk.)

Van néhány kiadvány, melyek fölött a szabadkőművesek nem tudnak hatalmat gyakorolni, és amelyet Önöknek is ajánlok, ha meg akarják tudni a szépítetlen és cenzúrázatlan igazságot: az egyik David Summers „Explorer” című kiadványa mely Ausztráliában jelenik meg, egy másik pedig a „Nexus” c. kiadvány, amely már több idegen nyelven is megjelenik. Van azonban egy még kevésbé ismert tény, mégpedig az, hogy a világméretű szabadkőművesség mögött néhány gonosz, őrült hatalomvágytól hajtott személy áll, aki érzése, hogy képes véghezvinni ezt a szörnyű tervet. Ezeknek a klikkeknek az élén a Rockefeller család áll, amely a Föld leggazdagabb családja.

Egy merész ember Németországban volt olyan bátor, hogy nyilvánosságra hozza mindezeket a titkokat. Ez a német személy a Jan Van Helsing álnevet használta. Három művet írt, amelyek annyira zavarták a szabadkőművességet, annak is a magas fokozatot betöltő tagjait, hogy a XX. Század kellős közepén képesek voltak betiltani Jan Van Helsing könyveit. Lehet, hogy ez hihetetlennek tűnik, de egyes országokban be vannak tiltva a könyvei! Franciaországban egy ügyes megoldással sikerült kiadni a munkáit, név nélkül, úgynevezett „Sárga Könyv” címen. Az Egyesült Államokban a „Szabadkőműves mesterek protokolljai” nem található meg könyvtárakban, még a leghíresebb amerikai könyvtárakban sem. Ez furcsának tűnik, de egyáltalán nem az.

 

Microchip-ek beültetése emberekbe. A „vas jele” az Apokalipszisból

E tettek mögött (microchip-ek beültetése emberekbe – a szerző megjegyzése) szintén a szabadkőművesek állnak, és természetesen ezzel az a céljuk, hogy elektronikus eszközökkel a Földön minden ember fölött abszolút kontrollt szerezzenek. Ezt a tényt szintén leírja az Apokalipszis, mint az egyik legszörnyűbb időszakot ennek a bolygónak a létezése során. Léteznek tehát ezerszer súlyosabb tettek, mint amit szegény nyugati emberek el tudnának képzelni! Ők a spiritualitástól félnek, de nem tudják, hogy valójában manipulálva vannak, és hogy valójában egy olyan szektának vannak kiszolgáltatva, mely hatalmasabb és őrültebb minden szektánál, ami a Földön valaha létezett. Még a maffia is édes kis óvoda a Szabadkőművesség mellett!

A chip, melyet kötelezően be kell majd ültetni, úgyanúgy, ahogyan a bármely fogyasztási cikken lévő vonalkód is, a híres 666 számjegy védnöksége alatt áll, amelyről a Biblia is ír, és amely íme, mindenütt jelen van. Sőt, mi több, tudomásom szerint, Belgiumban készenlétben áll egy gigantikus méretű számítógép, melynek neve „Vas”, amelyet arra fognak használni, hogy ezzel tartsák ellenőrzésük alatt mindazokat, akikbe a chip be van ültetve, az egész bolygón. Ennek a neve „Vas, illetve Vadállat, Bestia”, nem véletlenül. Sőt, mi több, ezt a chip-et fordítva is lehet majd használni, lehet vele indukálni olyan frekvenciájú rezgéseket, amellyel távolról akár meg is lehet ölni az illetőt, anélkül, hogy erre az illető rájönne. Bizonyos energiákat lehet módosítani, és a meghatározott frekvencia akár megállíthatja a szívet – és az egész jelenség később természetes folyamatnak fog tűnni. Nem készültem arra, hogy ezekről fogok itt beszélni, de a YOGA iskolánk dokumentációjában vannak ennél még sokkal szörnyebb információk is.

 

A globalizáció befejezése, melyet 2000. év végére terveztek, nem sikerült

A francia forradalmat a szabadkőművesek szervezték. Ez volt az első kísérletük a Földön. Az első kísérlet itt történt Franciaországban, a második Oroszországban. A kommunizmus szintén az ő találmányuk.

Azt is tudniuk kell- és mindezt azért mondom, hogy reményt adjak – a szabadkőművesek azt tervezték, hogy a globalizáció és a határok eltörlése a 2000. évig befejeződik. Mindent, ami a protokollokban áll, már teljesen be kellett volna fejezniük. Valaki azonban, aki magasan a gonoszságuk felett áll – azaz Isten – akivel kapcsolatosan ők azt szeretnék elérni, hogy Róla beszélni és Vele kapcsolatosan bármit tenni az Önök számára szégyellnivalónak számítson – úgy intézte, hogy ezek a tervek füstbe menjenek.

Elképedten tapasztaltam, hogy egyes országokban Istenről beszélni vagy Isten után vágyódni, kezd kétes értékűvé és szekta-gyanússá válni. Azt ellenben teljesen normálisnak tartják, ha valaki homoszexuális, vagy tagja a szabadkőművességnek, és 33-as fokozata van. Mindezeken túl, számomra, aki egy olyan országból jöttem, ahol hosszú ideig vad kommunista elnyomás volt, meglepő az a tény, hogy itt Nyugaton mennyire jól sikerült a szabadkőműveseknek elaltatni az emberek tudatát. Gyakorta volt alkalmam olyan nyugati emberekkel beszélgetni, akik nem tudtak azokról a dolgokról, amelyeket én alapvetőnek tartok a világ szabadkőművességét illetően. De volt alkalmam olyan nyugati emberekkel is beszélni, akik egész egyszerűen rettegtek attól, hogy bármit is beszéljenek a szabadkőművesek ellen, mondván, hogy „én ebbe nem avatkozom bele, mert utána ezek engem kicsinálnak”.

Számomra tehát nagyon visszás ez a helyzet. Egyes emberek félnek a szektáktól, azt azonban nem veszik észre, hogy valójában ők már nagyon régóta egy szörnyű szekta manipulációja alatt állnak. Ezért azt ajánlom, hogy igyekezzenek figyelmesen elolvasni olyan munkákat, amelyeknek volt bátorságuk beszélni ennek a bolygónak a tragikus helyzetéről. Főleg, hogy az új fázisnak 2050-ig kell befejeződnie. Jobban mondva, a szabadkőművesek rájöttek, hogy terveiket nem sikerült 2000-ig megvalósítani, ezért az újabb határidőt 2050-re tették. És természetesen számukra ez nagy pofont jelentett, hogy nem sikerült időben megvalósítani, amit célul tűztek ki.

 

A MISA ellen folytatott hadjárat. A romániai helyzet

Állíthatom, hogy a helyzet Romániában is ugyanez. A különbség mindössze csak annyi, hogy az ottani YOGA iskolában lévő 35 000 ember tudja az igazságot. Éppen ezért a romániai szabadkőművesség szörnyű hadjáratot indított a YOGA iskola ellen, és én nagyon jól ismerem ezt a hadjáratot, mivel mindig ott vagyok a helyszínen. Mi azonban harcolunk ellenük. A rendelkezésünkre álló törvényes eszközökkel. És éppen azért nem kedvelnek bennünket, mert kimondtuk a román embereknek azt, amit a szabadkőművesek nem akartak, hogy kimondjunk.

Itt megállapítom, hogy nem nagyon vannak olyan emberek, akik kimondják az igazságot azoknak a népeknek, akik ebben a tragikus, manipulált állapotban vannak. Néhány elszigetelt eset kivételével, mint amilyen Jan Van Helsing esete, amit már említettem. Sőt, kíváncsi voltam, mit próbáltak csinálni Jan Van Helsing-gel. Birtokunkban van egy kazetta, amelyen Jan Van Helsing személyesen mondja el az összes üldöztetést, fenyegetést és terrort, amelynek a szabadkőművesek kitették őt, miután megírta a könyvét.  Többek között megfenyegették, hogy megölik, illetve szörnyű peres eljárást folytattak ellene, amelynek során csak egy tévedés – mely valójában Isten közbenjárása volt –mentette meg őt a börtöntől. Sőt, azt is elmondhatom, hogy a terrorizálásukkal végül sikerült megfélemlíteniük őt. Ezért van most csendben.

 

Nálunk Romániában is vannak vezetők, akik szabadkőművesek, és egyesek olyan helyzetben vannak, hogy felhívhatják az illetékes szerveket és utasíthatják őket, hogy intézkedjenek ez ellen a YOGA iskola ellen. Sőt, a romániai jógaiskolában, a beavatottak ismerik a módját, hogyan lépjenek kapcsolatba, lépjenek rezonanciába, és hogyan váljanak eggyé szörnyűséges jótékony erőkkel. Ennek ismeretében, tudatában annak, hogy Romániában nagyon sokan ismerik ezt a titkot, állíthatom, hogy a világ szabadkőművességének még sok dolga lesz velünk! Mert Jan Van Helsing, amikor megírta a könyvét, nem volt birtokában ezeknek az ismereteknek. Mindezzel együtt nem akarom, hogy az legyen a benyomásuk, hogy a román népnek nincsenek meg a maga begyöpösödött nézetei és hiányosságai, és nem akarom, hogy azt higgyék, nálunk Romániában minden csodálatos és angyali. Sőt, sajnálatos, hogy mindazt a kivételes intelligenciát, amely megadatott ennek a népnek, sokszor helytelen irányban használják.

A szabadkőművesek tudják, mit csinálnak? A szabadkőművesek kontrollja a Vatikán felett

A magasabb szinteken, a legfelsőbb fokozatokon, nagyon jól tudják, mit tesznek. Tudatában vannak a legszörnyűbb dolgoknak, amelyeket ennek a bolygónak készítettek. A 33-as fokozatig mindezeket nem ismerik. A 33-as fokozat felett ismerik meg őket. Egyébként, Franciaország történelmében is volt olyan időszak, amikor a szabadkőművesség nagy nyomásnak volt kitéve, mert megtudták róla az igazságot. Az 1940-es évben számtalanszor kiszivárogtak a szabadkőművesség valódi céljai, és akkor be is tiltották a szabadkőművességet. És Európa sok más országában is így történt, nem véltetlenül.

Azután, ahogy a szabadkőművesek ismét visszaszerezték a hatalmat, elkezdtek változtatni a helyzeten. Ejutottak addig a visszás helyzetig, hogy a szabadkőművesség behatolt a Vatikánba is, miután jóval ezelőtt egy bizonyos pápa komolyan felhívta az emberek figyelmét a szabadkőművesek ellen, mely figyelmeztetés tele van emberi jóérzéssel, sőt bölcsességgel, és amelyet valószínűleg az Önök többsége nem olvasott (ez XIII. Leó „Humanum Genus” című pápai enciklikája, melyet elolvashatnak a yogaesoteric internetes oldalán is – a szerk.) Én ezt a levelet a románok számára közzé tettem abban a könyvemben, amelyet a szabadkőművesek ellen írtam.

Sőt, elmondhatom, hogy mielőtt ezt a munkámat kiadtam, igen erős nyomást gyakoroltak rám, hogy ne merészeljem kiadni, majd miután kiadtam, fel is gyújtották a házamat. (itt az 1995-ös robbantásról van szó, melyről szintén olvashatnak a yogaesoteric oldalon – a szerk.) Így 7000 kötetnyi könyv égett el, valamint kéziratok és számos jegyzetem. Mindez azonban nem állított meg, és soha nem is fog megállítani.

Itt még hozzáfűzném, hogy voltak estek, amikor egyes szabadkőműveseknek sikerült túllépniük a Manipura chakra szintjén. És ekkor felismerték a valóságot ezzel a sátáni csoporttal kapcsolatban, és ekkor rengeteg megrázó titkot szivárogtattak ki arra vonatkozóan, ahogyan a szabadkőművesek manipulálják a népeket, sőt az egész bolygót. Természetesen, amennyiben kíváncsiak, elolvashatják Arbicelli vallomásait, aki egy francia ember, valamint Jean Marques-Riviere könyvét, melynek címe ”A szabadkőművesség spirituális árulása”. Régi művek ezek, 1929-ben jelentek meg, de máig is megőrizték megrázó aktualitásukat.

 

AIDS-vírussal való szándékos fertőzés

A legiszonyatosabb tény, amit a Nyugatnak meg kell ismernie és figyelembe kell vennie az, hogy a szabadkőművesek laboratóriumokban állították elő az AIDS-vírust, és hogy egy bolygóméretű népirtás felelősei. Dr Horrowitz könyvében, melynek címe „AIDS és ebola, az új vírusok”, és amely szintén fekete listán van, feltárja ezeket a szörnyűségeket. Az AIDS-et valójában olyan úgy mond „oltások” során terjesztették el, amelyet homoszexuálisok körében végeztek. Tehát éppen fordítva, mint ahogy a propaganda média állítja, miszerint a homoszexuálisok terjesztik az AIDS-et. Ezeket a szörnyű dolgokat a szabadkőművesek tették. Például injekcióstűket megfertőztek az AIDS-vírussal, majd a tűket ingyen adományozták bizonyos népeknek, többek között románoknak is. Így, amikor ezeket a tűket használták, a használók úgy tudták, hogy steril tűt használnak, valójában azonban ekkor, a tudtuk nélkül, AIDS-vírussal fertőztek meg embereket. Ezt törrtént például Afrikában, ahol jelenleg óriási az AIDS-fertőzöttek aránya. Mivel az egyik faj, amelyet a szabadkőművesek gyűlölnek, a feketék.

 

A szabadkőművesek hatalma a tömegkommunikációs eszközök feletti kontrollnak köszönhető

Az Egyesült Államokban, a szabadkőművesek arra használták fel a szeptember 11-i merényletet, hogy új törvényeket és stratégiákat iktassanak be, úgymond a terrorizmus ellen. Ez egy olyan módszer, mellyel az Egyesült Államokban fellépett helyzetet arra használták, hogy abszolút kontrollt gyakorolhassanak minden nemzet felett, az egész Földön.

A szabadkőművesek minden helyzetet gonoszul kiforgatnak, hogy azután a saját javukra használhassák őket. Gyakorta robbantottak ki háborút, és támogatták mindkét tábort, hogy azután az egész helyzetből anyagilag ők húzzanak hasznot. A szabadkőművesek hatalma elsősorban a tömegkommunikációs csatornák feletti kontrollnak köszönhető. Ha ez a kontroll akár egyetlen napra kicsúszna a kezükből, az ő hatalmuk az egész bolygón súlyosan veszélybe kerülne. És sok igazság, amelyekről ők nem akarják, hogy az emberek tömegesen megtudják, ily módon a tömegek tudomására jutna, és sokakat megrázna.

Ugyanez a helyzet a nyugati médiában is. Természetesen, léteznek olyan site-ok, amelyeken ezek a zavaró igazságok le vannak írva, és megtalálhatók. Véleményem szerint, sokat segítene Önöknek, ha megnéznék a BBC-nek azt az objektív szemléletű filmjét, melynek címe „Inside The Brotherhood” („A testvériség kötelékében; 6 részes). Megrázó élmény megnézni, előre szólok, ugyanakkor nagyon érdekfeszítő. Inkább olyan horrorfilmet nézzenek, ami valós, mint olyat, ami fikció. Egy másik film David Summers „Az ötödik elem” című filmja, amely szintén nagyon izgalmas, és megmutatja a Guiana Jones-beli úgynevezett öngyilkos szekta mögött rejlő titkokat, ahol 1000 ember halt meg, akiket valójában megmérgeztek, mivel a helyzet hátterében a CIA egy kísérlete rejlik.

Ceausescu szabadkőműves volt!

Az a szabadkőműves páholy, melynek maga Ceausescu is tagja volt a híres olasz páholy, melynek neve „Propaganda Due”. Ceausescu-t mindaddig támogatták, amíg Romániában a szabadkőművesek játékait játszotta. 1988-ban Ceausescu-nak az lett az érzése, hogy már elég erős, és képes szembeszállni a szabadkőműves páhollyal, amelyiknek a tagja volt. Ekkor egy meglehetősen kemény pert indított a román nép érdekében, és megpróbálta visszaszerezni azokat az adósságokat, amelyekkel a világ szabadkőműveseinek kezében lévő bankok a román népnek tartoztak. Ilyen bank például a Nemzetközi Valutaalap. És sikerült is neki visszaszerezni ezeket a pénzeket, ez azonban nagyon zavarta a világ szabadkőműveseit. Mivel ezzel olyan példát állított, amelyet a szabadkőművesek rossznak ítéltek. Ennek példáján más népek is függetlenekké válhattak volna, és nem függtek volna a Nemzetközi Valutaalaptól. És ekkor halálra ítélték, a gyilkosság végrehajtói között pedig több szabadkőműves is volt. Egyébként, az esküben, amelyet a szabadkőművesek letesznek, amikor a Szabadkőművesség soraiba lépnek, van egy kitétel, mely szerint, amikor valaki áruló lesz, akkor kitépik a nyelvét és kiszedik a szemét – ez benne foglaltatik minden szabadkőműves esküben, a Föld bármely országában mondják is ki.

Örvendek, hogy feltették nekem ezeket a kérdéseket, mert ily módon figyelmeztetni tudtam Önöket szabadkőművesség felháborító tetteire.