Dr. Sólyom László Úrnak
A Magyar Köztársaság Elnökének

Tisztelt Elnök Úr!

Mi, magyar nők és családanyák aggodalommal figyeljük a hazánkban kialakult helyzetet. A Magyar Köztársaság miniszterelnöke beismerte, hogy a kormányzati hatalma megtartása érdekében az európai parlamenti demokráciák történetében példátlan módon éveken keresztül hazudott. A miniszterelnök beismerte azt is, hogy céljai érdekében nem válogatott az eszközökben: attól sem riadt vissza, hogy szándékosan tönkretegye az országot. A felháborodásukban utcára vonuló embereket pedig újabb hazugságokkal bőszítette, és alkotmányos kötelezettsége ellenére semmit sem tett a nyugalom megőrzése érdekében. A nyugati politikai kultúrával ellentétes viselkedésével, és immár súlyos mulasztásaival Magyarországot gazdasági és erkölcsi válság mellett politikai válságba is sodorta.

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarországnak nyugalomra és rendre van szüksége, melynek biztosítása az alkotmány szerint a kormány feladata és felelőssége. A magyar kormány és személyesen Gyurcsány Ferenc miniszterelnök azonban bebizonyította, hogy alkalmatlan tiszte betöltésére: nem csupán közjogilag, de miniszterelnökhöz méltatlan, szégyenteljes magatartásával is. Ma már nem csupán családjaink megélhetése került veszélybe, de megrendült a demokratikus intézményeinkbe vetett bizalmunk is, és a kormányzat tehetetlensége miatt szeretteinket sem tudhatjuk biztonságban.

Mi, magyar nők és családanyák arra kérjük Önt, a legfőbb közjogi méltóságunkat, a magyar nemzet egységének megtestesítőjét, hogy éljen a tekintélyével, és a Magyar Köztársaság demokratikus rendjének, polgárai nyugalmának és biztonságának érdekében érje el, hogy Gyurcsány Ferenc és kormánya távozzon a hatalomból. A történelem számtalanszor bebizonyította, hogy aki a hazugságot elfogadható eszköznek tartja, az mindenre képes hatalma megtartása érdekében. Ezért meggyőződésünk, hogy a szabad Magyarország és családjaink jövője csak egy új, erkölcsi és alkotmányos kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tevő kormány megalakulásával biztosítható.

Budapest, 2006. szeptember 19.

Tóth Mónika
Elnök
06 704506062