Csontos Gábor:

Megkezdődött a Rubiconon az átkelés?

 
Történelmi lehetőséget kapott Orbán Viktor és a Fidesz pártvezetősége, hogy késlelkedés nélkül megkezdje a magyar társadalom józanabbik részének felkészítését egy előrehozott választás kiharcolására.

A március 9.-i népszavazás óriási arányú "igen" szavazatai kertelés nélkül azt a tükörképet teszik nemcsak az SZDSZMSZP, a multinacionális komprádor tőke elitkormánya, de a Fidesz-KDNP, és a Dávid Ibolya MDF-je elé is, hogy a magyar társadalomnak elege van az SZDSZ révén fémjelezett neoliberális kontrollált-káosz társadalom-gazdaság igazgatási szimulációs játékok gyakorlati kivitelezéséből. Egy olyan közeli-távoli geopolitikai-gazdasági környezetben, amelyben a lejátszódó történések a magyar társadalom fennmaradását, túlélését veszélyeztetik.


Mert nem szabad elfelejtenünk, hogy a március 9.-i magyarországi népszavazás ellenére a világ dolgai nem álltak meg. Az Egyesült Államok elnökválasztási hajrában ég, miközben a megállíthatatlanná váló jelzálog hitelpiaci válsága miatt gazdasága zsugorodik . Az Unió gazdasági kibocsátása is csökken, párosulva az infláció növekedésével . Ennek ellenére, vagy kivédésére(?) az Európai Unió újabb területi expanzión dolgozik a francia elképzeléseknek megfelelően (= Medditerrán Unió), amivel az arab olaj biztosításán túl Európa népei közvetlenül megismerkedhetnek majd a nagytömegű importált arab iszlám világgal. Bizonytalanság övezi a lisszaboni szerződés gyors ratifikálási procedúráját (Nagybritania), s Koszovó függetlenségének Uniós támogatása résnyire tárta a 'népek önrendelkezési jogának ' Pandora szelencéjét - egyenlőre még - Nyugat-Európában és a Kaukázusban. A számunkra (is!) fontos Közel-keleten, az izraeli védelmi erők Gáza legázolásának parancsára várnak, amit könnyen követhet egy újabb arab-izraeli háború: ki nem mondott izraeli célpontként az iráni atomlétesítmények lerombolása. Bár a török hadsereg kivonult Észak-kelet Irakból, a kurd kérdés még távolról sem rendezett, mindenesetre kiegyensúlyozatlanabbá teheti az egyébként sem stabilizált Irakot. S, innen, már csak egy rövidke ugrás Afganisztán, Pakisztán és India, s lángba borulhat az egész Közel-Távol-Kelet. Egy lángokban álló Közel-Keletnek, mint tudjuk, kimondhatatlan hatása van a nemzetközi olajárakra. A nemzetközi olajárak, pedig, nem állnak meg sem Hegyeshalomnál, sem Záhonynál. Egy ennyire olaj/gázfüggő és stagnációs/inflációs gazdaságnak, mint amilyen a magyar jelenleg, a nemzetközi olajpiac legkisebb spekulációs rezdülése óriási mértékű társadalmi értékveszteséget okozhat.

 Természetesen, nem csak a jóval magasabb benzin és gázolajárakra kell gondolni, hanem mind arra, ami közvetlenül is összefüggésben áll a nyersolaj felhasználásával. Nem riogatásként írom, de egy elszabadult inflációs környezetben levő, eladósított gazdaság a szabadon lebegtetett nemzeti valutájával a legjobb úton halad egy olyan államcsőd felé, amihez viszonyítva a 2003-as argentin államcsőd úgy jellemezhető, mint egy sétagalopp a Kincsem parkban.
Úgy tűnik, a tematizált magyar belpolitikában az Orbán kontra Gyurcsány polémiában a március 9.-i népszavazás egyértelműen Orbán Viktor mellett döntött. Egyenlőre, nem is a Fidesz 'Erős Magyarország' programjának ismeretében, hanem - ahogyan várható volt - SZDSZMSZP kormányzó elit által a néppé degradált és kezelt társadalom megelégelte az ámokfutást: és döntött. Horn Gábor SZDSZ-es államtitkár, ügyvivő szavaival élve "nem azt mondták Feri (Gyurcsány), hanem azt, hogy menj a pi.ba Feri! Valljuk be!"  Megjegyzésként, muszáj azonban hozzá fűzni ehhez a gondolatmenethez azt is, hogy ez vonatkozik az egész SZDSZ-re is.

Nehéz helyzetben van ismét Sólyom László köztársasági elnök úr, hiszen a népszavazás eredményének tudatában a miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc azonnal kijelentette, hogy a tandíjból, a kórházi napi díjból és a vizitdíj eltörléséből származó bevételkiesést a költségvetésnek nincs módjában, illetve a kormánynak nincs szándékában visszapótolni. Gyurcsány miniszterelnök ez utóbbi kijelentése okozhat főfájást az Alkotmánybíróság volt elnökének, hiszen például a tandíj eltörlésére is vonatkozó kijelentése gyökeres ellentéte az alaptörvény §16.-nak, 'A Magyar Köztársaság különös gondot fordít az ifjúság létbiztonságára, oktatására és nevelésére, védelmezi az ifjúság érdekeit." Ráutaló (tagadó) magatartásával és kijelentésével alkotmányon kívül helyezte magát, s ezzel együtt egész kormányát Gyurcsány Ferenc kormányfő? Ex lex állapotba került Magyarország? Bár nem vagyok alkotmányjogász, mégis úgy vélem, megsértette, tudatosan figyelmen kívül hagyta az alaptörvényt a kormányfő! S, ezen az állapoton immár csak egy előrehozott választás változtathat. Ezt, még a köztársasági elnök úrnak is vélelmeznie szabadna! 

Orbán Viktor és a Fidesz/KDNP vezetősége számára nincs visszaút. A kormányválságot mielőbb fel kell számolni. Emlékszünk még Matolcsy megállapítására? "A fogyó és elidősödő népesség, a terjedő mélyszegénység, a gyengülő családi és többi közösség, a társadalmi tőke apadása, a közvélemény mély pesszimizmusa, a nemzeti önbecsülés hiánya, a fogyó közbizalom, az állam(hatalom) megújuló támadásai egyén, közösség vállalkozás ellen, a globális vallási reneszánsz európai határoknál való megtorpanása és a tudástőke rejtett leértékelődése mára társadalmi örvényekké álltak össze. Ezek közös vonása, hogy az örvény mélypontjának eléréséig nincs megoldás - még lefelé megyünk.  

Egy gyors kormányváltás ezt a lefelé menő társadalmi örvényt valamilyen mértékben, de mérsékelni képes. Utána a nemzetnek semmi másra nem szabad erejét összpontosítania, mint a puszta fennmaradásra, főleg a nyelvi és az ebből fakadó identitás vonatkozásában; ugyanakkor viszont az Európai Unió kínálta civilizációs - műszaki, gazdasági, kereskedelmi előnyökkel feltétlenül élnie kell. Úgy vélem, ez a harmadik lehetséges válaszút, amit követnünk kell a jelenleg kibontakozó világgazdasági/politikai környezetben.

Csontos Gábor politológus
              
    '   MH. 2008. márc. 10. Gazdaság, 'Inflációs nyomás alatt az EU", 10. old.
   ''   U.o.
  '''   MTV1, 2008. 03. 10. 19.30. Híradó
 ''''   MH. 2008. 01. 19. Vélemény és vita, Matolcsy György, Magyar jövőképek és nemzetstratégiai
        pillérek 8., Veszélyek és félelmek, 12. old.