Gavallér János

Miért nem tudott kialakulni Magyarországon a többpártrendszer?


Sorra szűnnek meg a rendszerváltó pártok, KISGAZDAPÁRT, NÉPPÁRT, MIÉP. SZDSZ, MDF és mit ád Isten, a teljes széthullás küszöbén az MSZP. Ugyanakkor a FIDESZ sikeresen tudott váltani - liberális pártból, folyamatos helyezkedése révén mintegy önmaga bal- (LMP) és jobboldali (JOBBIK) árnyékát kitermelve, Orbán Viktor szerint is középpártként definiálja önmagukat-, így túlélni az elmúlt 20 évet.

Minden eredménye ellenére, az elmúlt 20 év teljes kudarc Magyarország történelmében.

Hirdessen bármit, értékelje bárhogy a rendszerváltás gyümölcsét learató elit, a néplélek kudarcként éli meg az egész átalakulást. Az eredeti tőkefelhalmozás minden árnyoldalát felvonultató gátlástalan vagyongyarapodások, valósággal sokkolják, a létperemén is biztonságra, jövőre, kenyérre vágyó becsületes embereket, nem kergettek a diktatúra idején sem illúziókat, ellentétben a szocializmus káderpolitikáját élvező funkcionálissokkal. Az emberek nagytöbbsége, ugyanis tisztában van azzal, hogy ahhoz hogy egy ember magántulajdona 10-20 év alatt 1000, vagy talán még ennél is többszörösére nőjön, nos az, törvényes eszközökkel csak akkor lehetséges, ha személyekre szabott kiskapuk vannak beépítve a szabályokba. Nem beszélve a törvénytelen vagyongyarapodások titkosításáról (olaj biznisz).

Az emberek nem köthetők pártokhoz, sőt a 20 év során, minden bizonnyal a hatalomgyakorlók ellen és nem valami mellett adták le voksukat – kivétel a 2006-os hazugságokra és manipulációra épülő választás, de azt tudjuk nagyon jól, hogy hová vezet egy antidemokratikus gyakorlat (lásd még 1956)-, ugyanis bármilyen furcsa, mindenkiről tud valaki valami embertelenül aljas sztorit. A kapitalizmus kicsit döcögősebben, de lassan ugyan oda vezeti az emberek viszonyulását a társadalmi berendezkedéshez, mint a szocializmus. Igen uraim, ez a legnagyobb tanulsága a titkosításra alapuló magánvagyon gyarapodást törvényesítő rendszerkorrekciónak.

Az ok tehát egyértelmű, az emberek, a társadalom önérzete megszünteti azon csoportosulásokat, amelyek nem tudnak megfelelő megoldást felmutatni problémájukra, ez akkor is bekövetkezik, ha a tőke támogatását élvezi a párt (SZDSZ). Hogy miért írom e sorokat, azt a FIDESZ elöljáróinak, ha van realitás érzékük, nagyon jól tudniuk kell. Mert hiába felel meg a világnak bármelyik hatalomgyakorló párt, ha az emberi erkölcsöket félre löki, mondván, hogy a pillanatnyi státus quo, a konszolidáció prioritást élvez (Antall József), az megteremti önmaga felőrlődését. E nép őrzi lelkében a testvéri szeretetet, a szívében az örök törvényeket és egyszerű annuitást gyakorol mindazokkal szemben, akik vétenek Hit-Istenének.

2010. 09. 30.