Mire várunk még ???

 

2006 decemberében irt szövegem került elő tegnap este, melyet egy barátom küldött. Meglepő az, hogy ma 2009 márciusában ugyanavval a problémával vagyunk elfoglalva, és továbbra is csak a mellébeszélés folyik és sajnos nekem, kinti szemlélőnek, volt 56-osnak, is csak írni van lehetőségem arról, amit már rég el kellett volna felejtenünk. Kezdek azon gondolkozni, hogy haza megyek, minden tapasztalatomat és tudásomat haza vinni, mert baj van, nagyon nagy baj szerencsétlen Hazánkban. Ilyen tatárjárás nem volt még a történelmünkben, mint az utóbbi 60 évben volt megtetőzve egy 7 éves kolera járvánnyal, amit a Gurcsányi nevű hazug és képtelen politikusnak látszó kalandor terjeszt. De a hívei a velejéig korrupt és erkölcstelen kommunista csürhe még addig akarja vinni, amíg el tudják lopni még a kis babáink cumis üvegét is, amíg ez az Abszurdisztánná lezüllesztett szegény ezeréves Magyarország is eltűnik a történelem süllyesztőjében.

Hagyjuk ezt ??? Nem, nem és nem !!!!!!

 

Így írtam 2006 decemberében:

 

....Bíznunk kell, mert olyan nincs, hogy ez a kicsi ország elveszik, átalakul, ebek harmincadjára jut.

Valakikért égnek még a gyertyák ötvenhat csak ötven éve volt -, és lenni kell valami isteni szándéknak abban, hogy létezünk, létezik még gerinces, magyar nép. Ha kopaszon, kapucnisan, erőszakosan, akkor úgy. Ahogyan a világ megköveteli.

Egyebünk már úgysem nagyon maradt. Az önbecsülésünket ne hagyjuk. Az erkölcs, a magunkról alkotott belső kép nem politikai korrektség kérdése.

Ezért, mielőtt minden veszne: hajrá, még egyszer, és nem utoljára. Hajrá magyarok. Hajrá Magyarország.
Nekünk most akaratot kell érvényesíteni egy erkölcsileg szeplőtlen Magyar Nemzet fennmaradását vigyázó szükséglet elérésére. Mert csak ezen szükséglet biztosításával érhető el egy huzamosan fenntartható gazdasági fejlődési folyamat, ami szükséges a magyar népnek egy boldogabb és békés jövő eléréséhez!

 

Az mese habbal, hogy az ilyen fellépés nem demokratikus, mert ugyanaz a jog jár ki nekünk nemzetieknek vagy jobboldaliaknak, mint amilyet a baloldaliak gyakorolnak. Ha ők erőszakot alkalmaznak, mint már tették nem is oly rég a napokban, több ízben is, akkor nekünk is jogunk van a tettlegesség területén érvényesíteni próbálni az akaratunkat, annál is inkább mert  mi egy igaz célért akarunk síkra szállni, ami olyan nemzetet  és kormányt kíván létesíteni, ami mentes minden hazugságtól és az erkölcstelenségek sorozatától. Egy békésen fejlődő, nemzeti érdekeiért kiálló boldog Magyarországot! Amíg ők egy korrupt hazudozó, a nép akarata által  bukásra ítélt nemzetáruló hatalmat védenek!!!

 

Mert ez a hatalom, ami görcsösen kapaszkodik a bársonyszékeikbe valójában bizonyítottan képtelen kijavítani azt, amit ők maguk elrontottak majdnem 5 év alatt, és továbbra is a hazugságaikkal ámítják Magyarország lakóit, nemcsak az ellenzéküket, vagy a nemtörődömöket, hanem leginkább saját híveiket, a rájuk szavazókat!

....A jelenlegi békés tüntetésekre a hatalom nagy ívben szarik, az is igaz, tán röhögnek  is kabinetjeikben ezen, a velejéig rohadt hatalom bitorlói és tényleg olyan ez, mint valaki nagyon helyesen és egyenesen rátapintott:

"Békésen tüntetni, bocsásson meg a világ, olyan, mint a szüzességért orgiát rendezni"

Hát ez van pontosan.

 

Maga Orbán Viktor is már eljutott arra a pontra, ahová már 2002-ben kellett volna jutnia, hogy vastagabban kell beszélnie a hatalomban levő gazemberekkel. Úgy ahogy utóbb tette a parlamenti vizsgáló bizottság előtt, amikor egyenesen lekommunistázta az egész bandát, úgy, és többször is kitérve az aljas kommunista módszereikre is, hogy az ellenfelei csak hápogni tudtak a meglepetéstől, vagy, ahogy a Teddy barátom is helyesen címezte a linkjén a kiemelt Orbán beszédet: "Orbán Viktor helyére teszi a gittegyletet." - http://tdyweb.wbteam.com/Orban1103.htm

 

.... Érzem a késztetést, hogy nekem, mint volt 56-osnak és hosszú külföldi tapasztalatokkal rendelkezőnek segítenem kell most 50 év elteltével a hazám tisztességes embereinek a harcát a még mindig tartó nemzetünket több mint félszázada tönkre tevő szocialista-kommunista terror szervezet ellen, ami most milliárdos hazudozókból és cinikus képtelenekből áll. Akik pofátlanul szocialistának nevezik magukat, pedig csupán vad kapitalista gengszterek.

Hogyan lehetne érvényesíteni egy görcsösen a hatalmába kapaszkodó és ennek védelmére erőszakhoz is folyamodó képtelen kormány ellen azt a népi akaratot, ami szerintem a nemzet 2/3-ának hangosan vagy hangtalanul kifejezett véleménye és elvárása?

Mert békés úton ez nem elérhető, ugyanis az átkosból ránk hagyott és ügyesen az átkos fenntartói és folytatói érdekeinek a módszerváltásakor 1989-ben megfelelően foltozott Alkotmányunkban nem léteznek jogi eljárások ilyen helyzetre!

 

.... Mert a szándékok elérésére nem az általános sztrájk a megoldás! Ezt, mint már kifejtettem, erős és egységesíthető szakszervezetek hiányában majdnem lehetetlen végre hajtani Magyarországon, annál is inkább, mert sokan féltik a megélhetésüket az egyre növekvőbb munkanélküliség országában egy sokak fejében felmerülhető sikertelenség esetében.

Hát tanuljunk akkor külföldi példákból, ami nem szégyen számunkra. Mert általános munka leállást lehet más úton is kiprovokálni. A cél egy általános rövid távú gazdasági instabilitás és működés képtelenség!

 

Mekkora zűrzavar származott az USA-ban, amikor Jimmy Hoffa a teherautósok szakszervezeti vezére, leállította az Egyesült Államok teherautóit. A chilei szocialista elnök, Salvador Alliende bukását, amit aztán a nemzeti hadsereg fejezett be, a teherautó sofőrök sztrájkja indította be.

Magyarország belföldi kereskedelme, üzleti hálózata ma 80%-ban  külföldiek kezében van, de a szállítások 80%-a magyar teherautósok kezében működik. Ha ezek jó része megáll, mert áru és nyersanyag hiány lesz, aminek a következtében minden gazdasági tevékenység, így a termelés is a megállásra lesz kényszerítve. E célból bízok a teherautó sofőrök, szerte a világon tapasztalható egymás közti szervezettségében és szolidaritásában. Gondolom, hogy hazánk országúti méltóságai se mások, mint külföldi kollegáik.

 

És hogy a hazánkba tartó vagy azon keresztül utazni szándékozó külföldi sofőrök is segítsék hazai kollegáikat sztrájkmozgalmukban, a határállomásokon, több nyelven kinyomtatott kiáltványt kell ezeknek a sofőröknek átadni, amiben a szomszédos államokban élő magyarok segítségére lesz szükségünk. Evvel  azt is elérhetjük, hogy a szomszédos államokba tartó szállítmányok késleltetésével, ezek az államok is nyomást fognak gyakorolni az eltávolítandó magyar kormányra, hogy engedjen a népakaratnak és mondjon le.

Hogy ne legyen lehetőség a karhatalmi megtorlásra a sofőrök ellen, kell a magyar gazdák segítsége. Feladatuk, mint már teszik is sok helyen, az utak félpályás, sőt egész pályás lezárása is mezőgazdasági gépeikkel. Budapestet is országúti blokád alá kell helyezniük!

 

(Ezt a jelen helyzetben 2009-ben, csak a vetések befejezése után lehet megtenni, tehát április végén, május elején)

 

Hogy ne lehessen elegendő karhatalmi a vidéken a gazdák ellen is fellépni, szükség lesz az "új pesti srácokra", mert nekik marad majd a nehezebbje, amiért vásárra kell vinniük a saját bőrüket és esetleg életüket is. Bár számíthatnak a mindig a jó érzésű, szabad Magyarországot kívánó polgárok segítségére. Ugyanis a karhatalmiak állandó foglalkoztatásával, napi több helyen végzett tüntetésekkel nagyszámú hatalomvédő egységeket képesek ezek lekötni a fővárosban és ellenük való fellépésre provokálni ésszerűen, használva a városi partizánharc szabályait, úgy ahogy 50 évvel ezelőtt is cselekedtek az 56-os pesti srácok.

 

Ennek a hármas együttesen végrehajtott eljárásnak az eredménye és a vele együtt, és miatta érkező külföldi gazdasági nyomás is kényszeríteni fogja ezt a poshadt hazudozó és nemzetgyilkos kormányt és rendszert létezésének a felszámolására!

Sokak véleménye és az enyém is, hogy a magyar gazdák és a teherautó sofőrök képesek lesznek közre működni, egyesülni a cél érdekében, a városi jobboldal erőteljesebb megmozdulásával, hogy lekössék többletmunkával a karhatalmi erőket, és akkor, ha ez fenntartható állapottá válik, akkor a hatalom garázdáinak nem adok több időt, mint még egy hónap sem és menniük kell.

Én mindig híve voltam a demokratikus eljárásoknak, de most az egyszer ezt a civilizált magatartást mellőznünk kell, mert értünk és céljainkért, ugyanúgy, mint 56-ban is volt, senki a sok pofázáson kívül, semmit se fog tenni! Pofázások pedig nem cselekedetek, amelyek érvényesítik a fizikai szükségletet.

 

.... Számomra ennek a cselekedetnek a megfogalmazása és követése lesz talán az életem utolsó érvényes cselekedete a Hazám népének boldogságáért, amit egykor a biztos halálos ítélet kilátásában kényszerítve hagytam el és az óta nem is láttam! De mint észlelhetitek egy percre se hagytam figyelmen kívül, se kitaszítva a hazámat, mint egy rossz mostoha anyát szokás.

Ma előnyben vagytok az 56-os állapotokkal és körülményekkel szemben, mert a szükséges összehangolást lehet végezni az interneten keresztül is, és számtalan más kommunikációs csatornán is, ami akkor nem létezett.

 

Ma nincsen szovjet hadsereg, AVH és nincs jóformán magyar hadsereg sem!

Hogy a volt pufajkások már zsíroznák az elrejtett fegyvereiket? Hát én ezt is kétlem, mert nagy részük bár támogatja szavakkal az átkosból átmentett bagázs hatalmát, de nem bízik már bennük és sokan neheztelnek is rájuk, mert amíg a kormányon levő elvtársaik elvtársból milliárdos méltóságos urakká váltak a nemzeti vagyon ellopása jóvoltából, ezeket a hasznos hülyéket csak alamizsnákkal és könnyebb életlehetőségekkel fizették ki, de a húsos fazék közelébe se kerülhetett a legtöbbk.

 

Lehet, hogy páran ezt a tervezetemet, vagyis az ismereteimre és tapasztalataimra alapított véleményemet radikálisnak, rendforgatónak, államellenesnek mércézik majd. De mindez nem érdekel, mert a jó szándék, ami vezérel, hogy segítsem félrevezetett népünk sürgősen végrehajtandó cselekvését nemzetünk megmentésére egy biztos államcsődtől és egy felfele ívelő pályájú boldogabb Magyarország megteremtése előmozdítására, ami tényleg a magyaroké lesz, ha most az Isten is mellénk áll, örökre a tisztességet és elismerést érdemlő Magyarország lesz!!!

 

Ezt 2006-ban írtam. Nem érvényes ez ma is 2009-ben? Pontosan! Hát akkor mire várunk még ??? Hogy a sült galamb a szánkba repüljön ???

 

Hajrá magyarok, hajrá Magyarország!

Bocsor András, alias Auslander