Nem te vagy a gyilkos!
Csókay András nyílt levele Papp Lajosnak

Tisztelt Papp Lajos Professzor Úr!

Mélységesen megrázott minket nyílt leveled a Nemzethez. Akik ma az egészségügyben dolgoznak, egytől egyig szembesülnek a borzalmas kérdéssel, amiről írsz, mármint azzal, hogy cinkosok vagyunk-e, vagy a ránk erőltetett szörnyű körülmények által leszünk egyre fáradtabb gyógyítók, sokszor valóban tudtunkon kívül a betegek kárára.

Egyben viszont óriásit tévedsz. Nem vagy gyilkos, hanem jótevő vagy!
Nem vagy többszörös gyilkos, hanem többszörös jótevő vagy! Nem vagy tömeggyilkos, hanem a Magyar Nemzet és a Világ jótevője vagy!

Sok éve ismerlek, tudom, hogy nemcsak több tízezer ember testi egészségét adtad vissza, és tetted ezt a világ legmagasabb szakmai színvonalán, hanem több millió ember hitét erősítetted meg vagy adtad vissza Istenben, családjában, hazájában, magyarságában.
Krisztus azt mondja: "ne szállj szembe a gonosszal", mondhatnánk úgy is, vannak olyan pillanatok, amikor rádöbbenünk arra, hogy ekkora gonoszsággal már nem bírunk el magunk, csak az Isten segíthet. Az elképesztő antiszolidáris magatartás, amelyet évek óta az emberek által megválasztott vezetők cselekedetei, rendelkezései tanúsítanak – főleg a legsúlyosabb betegek iránt –, túlmegy minden ember által kezelhető gonoszságon. Ezt részünkről már csak Krisztushoz való "imával és böjttel" lehet kiűzni, ahogy azt Ő tanította.

Lemondásod szinte már vértanúság. Kérünk, itt állj meg! Bízzad a többit Istenre!

Téged szerető és tisztelő tanítványaid nevében:

Dr. Csókay András