Kedves Barátaim, Kedves Levelezőtársak!


Egy televíziós nyilatkozatomban négy esztendeje meghívott vendégként azt nyilatkoztam, hogy tisztelem a bíróságoikat, mert a jog eszközeivel szabályozzák ennek a bonyolult társadalomnak a rendjét, de sajnos akadnak olyan bírók, akik pártutasításra hoznak ítéleteket. Jelentkezett egy bíró, Dr.Cserni János, aki magára vette véleményemet és beperelt. A Fővárosi Bíróság akkori titkárságvezetője büntető és személyiségi jogi pert indított ellenem. A bűntetőpert bűncselekmény hiányában indoklással jogerősen megnyertem,  míg a személyiségi-jogi pert jogerősen elveszettem: összesen egy millió forint pénzbüntetéssel sújtott a Győri Ítélőtábla.

Elérkezett az a pillanat, amit nagyon, de nagyon kerülni szándékoztam: mégis arra kérem azokat a barátaimat, televíziós műsoraim nézőit, publicisztikáim olvasóit,  ha tehetik, támogassanak . Most vészesen közeledik a befizetési határidő. Ugyan  Legfelsőbb Bírósághoz fordultam rendkívüli jogorvoslatért, de ennek  a jogintézménynek nincs halasztó hatálya. Lelkileg bizony nagyon meggyötört s gyötör ma is a négy éve húzódó, véleményem szerint  politikai hátteret  sejtető peres eljárás. Nagy gondommal egyelőre egyedül maradtam. Megbízásaimat elveszítettem. Műsoraimat ingyen szerkesztem, cikkeimért nem kapok honoráriumot. A magyarságért erőmhöz képest mindent igyekszem megtenni.

Szégyenkezve írom le OTP számlaszámomat: 11773030-09931565
Minden forintot hálásan megköszönnék s természetsen tételesen elszámolnék az esetleges adományokkal.

Tisztelettel,
M.Szabó Imre
Televíziós szerkesztő-rendező-
Budapest

M.Szabó Imre
Magyarok Világa, műsorvezető-szerkesztő
Az adás megtekinthető: 
www.mszaboimre.hu – másnap
www.tornado.cwi.hu/magyarokvilaga.htm  -

www.mszaboimre.org – publicisztikák, riportok
mobil
: 30 6 327 348
ajánlom
http://oktober23bizottsag.hu/