Szőcs Géza a magyar kultúráért felelős államtitkár

1987-ben németségére hivatkozva németesítését kérte az NSZK-ban

 

   A francia köztársasági elnök,  Nicolas Sarkozy 82 éves édesapjának:  a Párizsban élő  nagybócsai Sárközy Pál ismert kortárs művész digitális színezésű képeiből rendezett belgiumi kiállításáról sugárzott riportot vasárnap este az MTV híradója. Nem tudni, hogy az esemény fontossága vagy  a Nemzeti Erőforrás Minisztériuma kultúráért felelős államtitkárának: Szőcs Gézának a jelenléte indokolta, de tény, az MTV Brüsszelből a helyszínre, Bruggebe küldte állandó tudósítóját.

 


Szőcs Géza 

   A sugárzott képek tanúsága szerint, a magyar kultúráért felelős államtitkár vidáman pezsgőzött az alkotóval,  Sárközy Pállal, miközben nagy bátorsággal szembedicsérte  meg nem tagadott magyarságáért.

 


Sárközy Pál 

   Idézem  az elhangzottakat:

 

  Tudósító: - ... a magyar kultúráért felelős államtitkár a kiállítás megnyitóján azt mondta: Sárközy Pál pályafutása során mindig büszkén magyarnak vallotta magát.

 

  Szőcs Géza: - Ez a ragaszkodás tiszteletet parancsol és erre szeretettel lehet válaszolni, megbecsüléssel.

 

  Jól és szépen hangzik ez egy,  a magyar kultúra terjesztéséért, történelmi  hagyományainak és  megtartó szellemiségének őrzéséért felelős magyar államtitkár szájából. De valójában mégis hamisan. Mert személyes példájával ennek épp az ellenkezőjét bizonyította.  Ő ugyanis németségére hivatkozva nem politikai menedékjogot, hanem németesítését kérte, amikor 1987-ben  az NSZK-ba disszidált.

 

 Erről szól a BM III/I. Csoportfőnökségének, a hírszerzésnek 1987. szeptember 10-i feljegyzése. A "Szigorúan titkos! Különösen fontos!" minősítésű operatív tájékoztatót személyesen  Bogye János rendőr vezérőrnagy, a hírszerzés csoportfőnöke, egyúttal  állambiztonsági főcsoportfőnök-helyettes írta alá, s tájékoztatásul megküldték a politikai rendőrségnek: a III/III-as csoportfőnökségnek.  (ÁBTL. 2.7.1. NOIJ. III/I-178/1987.)


A BM III/I. csoportfőnökség jelentése 1987-ben 

 

Bogye János

   A magyar emigráció megütközött azon, hogy Szőcs Géza, az Erdélyből Magyarországra települt ellenzéki Magyarországon magyarságával hivalkodott, az NSZK-ban pedig németségével hozakodott elő. A Münchenben megjelenő  "Nemzetőr" olvasóközönsége és a hazafias emigráció felháborodására Makra Zoltán a Nemzetőr főmunkatársa és Kecskési Tollas Tibor főszerkesztő fellépett Szőcs németesítési kérelme ellen. Az erkölcsi elítélés következtében a német hatóságok Szőcs Gézát 48 órás határidővel kiutasították az NSZK-ból.

 

Makra Zoltán

 

Kecskési Tollas Tibor

 

   Szőcs akkor úgy magyarázta távozását és visszatérését,  hogy noha valóban németesítését kérte, meggondolta magát. A magyar hírszerzés megállapítása szerint Szőcs ezek után ahol csak tudott ártott Makrának és Kecskési Tollasnak.

 

  Míg tehát  a 82 éves Sárközy Pál  pályafutása során mindig büszkén magyarnak vallotta magát, s ez a ragaszkodás  tényleg tiszteletet parancsol, nem mondhatjuk el ugyanezt Szőcs Gézáról, akinek ma magyarságában megingathatatlan ember  módjára kell  (kéne) a magyar kultúra feddhetetlen  és hiteles felelősének lenni itthon és külföldön.

 

   Kínos előzmény. Ha a kormány összeállítója tudott róla, akkor azért, ha nem, akkor azért. Ámbár ennél nagyobb személyzeti hibákat is elkövetett.

 

Dr. Ilkei Csaba

tudományos kutató