TÉGY AZ ALIBI DEMOKRÁCIA ELLEN!

 

 

                                                    I.

 

Miért nem tudunk megszabadulni azoktól, akik a nép közös vagyonát herdálják, lopják és megtévesztenek bennünket?

Hiszen tudjuk hogy ez történik, de mégsem vesszük komolyan és kifogásokat keresünk tétlenségünkre. Várunk hogy a pártok oldják meg a problémát, pedig ők pontosan az ellenkezőjét teszik - elodázzák a megoldást - hiszen ez a szerepük még akkor is, ha ezt sokszor maguk a párttagok és egyes vezetők sem ismerik fel. A civil kontrollt ezért nem támogatja a politikum (csak szavakban!) és ezért mondják a demokráciára azt, hogy tökéletlen de nincs jobb.

Az utcákon közben békésen folyik az élet, az autók suhannak, az emberek sétálnak, bevásárolnak, és - a tüntetőkön kívül - szinte mindenki úgy tesz, mintha minden rendben lenne. Pedig a tudat mélyén fortyog az indulat és keresi a kitörési pontokat, keresi a megoldást minden ember, mert érzi hogy nagy a baj.

A történelem az élet tanítómestere. A történelmi tudatát és a közbátorságát elveszítő őslakosságot, minden korban irtották, félelembe és szegénységbe taszították a hódítók. NE TÉVESSZEN MEG SENKIT, hogy már nem lőnek, nem robbantanak, mert ezek nélkül is folyik a rafinált háború a kiirtásunkért és a gondolkodásunk befolyásolásáért.

A történelem az élet tanítómestere? De mi inkább hiszünk a Tv-ből áradó félrevezetésnek, mint a józan eszünk általi saját, elemző gondolkodásnak. Vegyük észre, hogy az elmúlt években hányszor csaptak be bennünket különféle ígéretekkel a politikusaink és az úgynevezett „szakértőink”! Meg kell tanulnunk újra bízni a saját gondolatainkban, mert egyedül arra támaszkodhatunk!

Az elmúlt 17 évben félelembe és szegénységbe taszíttattunk, hogy ne merjünk szembe szállni az elbutításunkra kirendelt politikai és média hatalommal.

 

Nincs már lehetőség a további hátrálásra, itt az idő ÉBRESZTŐ!

Vissza kell foglalni a hazánkat azoktól a gyarmatosítóktól, akiknek az eltartása évente 2500 Md forintunkba kerül és van pofájuk azt hazudozni, hogy Mi kapunk tőlük támogatást! Vajon mi korlátozza cselekvőképességünket?

A társadalom apátiája, a gondolkodás befolyásolhatósága és az egisztenciális félelem, valamint a megoldás keresésének korlátai, főleg a befolyásolhatóság és bizonytalanság?

Mindez lehetséges, de ezek is elsősorban a szervezetlenségünkből adódnak, mert ha a társadalom civil, önszerveződő képességét a kilátástalanság és a félelem nem befolyásolná negatívan, akkor az elemző gondolkodás képessége is visszatérne. Főként a civil társaságok keretein belül, ott ugyanis megszűnik az atomizáció hatása és csökken a félelemérzet, viszont erősödik a szolidaritás és a hit, a jövőbe vetett bizalom, sőt a megoldáskeresés közbátorsága.

 

Legyen vége tehát az atomizálódásunknak és önszerveződjünk! Alakítsunk civil beszélgető és vitatkozó csoportokat baráti kör, civil kör, nemzeti kör, nemzeti-liberális vagy konzervatív kör, esetleg VB (valódi baloldali) kör néven és cseréljük ki a gondolatainkat, ismerkedjünk a Szent Korona azaz a magyarság történelmi alkotmányával vagy a környezeti szennyezések megszüntetésének kérdéseiről cseréljünk eszmét.

Beszélgessünk arról is, hogy közel 600 település jutott csődbe ebben a „kitűnően szervezett és modernizáltan fejlődő” Magyarországon és hogyan lehetne kilábalni ebből? Beszélgessünk és vitázzunk, de ne túl sokáig mert kevés az idő!

Változtatni kell tehát és gondolkodni a saját fejünkkel végre, de ehhez vissza kell szerezni a cselekvési szándékot és a cselekvési képességet!

Az elfogadhatatlan politika megbuktatásának eszközrendszerében – álláspontom szerint – két alappillér van. Ezek az Önszerveződés és a Felvilágosítás.

 

 

ÖNSZERVEZŐDÉST SEGÍTŐ GONDOLATOK!

(tanulmány a civil szerveződés kérdésköréhez)         

 

         II.

 

A társadalmi bajaink egyik elsődleges oka a képviseleti és választási rendszer, pártokrata és népellenes gyakorlata. A jelenlegi hamisan pártos megosztottság rendszeréből, csak a valódi rendszerváltás segítheti ki a magyarságot, mert itt már kevés egy kormányváltás! A képviselet civil tizedes rendszere ennek a rendszerváltásnak kíván a szervezeti felépítése lenni, közös tervezésben és megvalósításban, az abban önkéntesen résztvevő polgárokkal

Ne legyen félreértés: aki valamilyen civil szerveződésben nem kíván ténykedni, annak nincs joga panaszkodni arra, hogy rossz a rendszer!

Az első lépés, hogy egy kezdeményező személy a téma alapján toborzást végezzen, összehívja a mintegy 8-15 polgárt és ismertetve a célt, a lehetséges eszközöket, létrehoznak egy közösséget, amelyet közösen elneveznek.

Én CK azaz Civil Kört használom a továbbiakban, de lehetséges Polgári Körnek, Nemzeti körnek, Baráti Körnek de akár Szentkorona Körnek is nevezni.

A civil tizedes (a rövidítése: CT) mint vezető megválasztása, alkalmassági beszélgetésen és nyílt választással történjen, de a megbízás bármikor visszavon-ható legyen a tagok által és jó is, ha a vezetés gyakorlatát többen megtanulják.

A CT csak büntetlen előéletű, tiszta erkölcsű polgár lehet és csak akkor, ha legalább 8 polgár megbízásával bír. Ha a csoport létszáma meghaladja a 16 főt, akkor már nehezen kezelhetővé válik a nézetegyeztetés, s így kettéválik 8-8 főre, tehát kettéosztódik egy külön vezető megválasztásával. Természetesen a rendszer társadalmi elismerése, azaz a jelenlegi túlbürokratizált, korrupt és drága hatalmi struktúra megszűnése után, a választott vezetők - munkájukért- bért kell kapjanak. Nem várható el ugyanis a társadalmi munka akkor, amikor már a közösség napi problémáit lesz hivatott megoldani, azaz civil közhatalmi és közjogi szervezetté válik. Tisztázzuk, hogy maga az önkéntes polgár is végez bizonyos munkát a szervezetben, de ennek értéke elenyésző ahhoz képest, mint amennyibe kerül neki az államháztartáson, tehát az adózáson keresztül a mások által elvégzett, de a közjó ellenében történő - szinte káros - képviseleti munka.

 

A CK első összejövetelein a legfontosabb feladat egymás megismerése. Minden önkéntes múltját, jelenét a többieknek ismernie kell. Ez lehetséges szóban de önéletrajzot is elképzelhetőnek tartok, ám ez utóbbi esetben szigorú iratkezelésre van szükség, hogy külsősök ne juthassanak hozzá. A közösség, amely jól ismeri egymást, biztonságot tud nyújtani az árulás és főleg a bizalmatlansággal szemben. A CK ülésein ki kell mondani mindent, annál is inkább, mert egy szokatlanul újszerű dologról van szó annak ellenére, hogy ilyen rendszer már a szkítáknál és a székelyeknél is jól működött régebben. A titok megőrzési képesség a csoportban jelentősen növeli a bizalomerősítést így érdemes ezt gyakorolni is.

A határozatok előkészítése napirendi pontok szerint történjék, mindenki előre megfogalmazott kérdésekkel és javaslatokkal érkezzen a gyűlésre. Rövid, tömör hozzászólásokat kérjen a levezető elnök, aki soha nem lehet a tizedes.

A levezetésre, jegyzőkönyv írására a tizedest nem lehet megválasztani.

A CK specializálódhat is, de bizonyos témakörökben kapcsolódhat más szervezetekhez is. Lényeges az ilyen kapcsolat a fővárosi és vidéki, de akár a határontúli szervezetekkel is.

A globalistáknak megvannak a jól kiépített szervezetei és használják is ellenünk, Mi kreatív nép vagyunk és egyéniségek, akik igenis élni akarunk és nagy, életerős egységbe kívánunk tömörülni, amely akkor jöhet csak létre, ha a kis

egységek (CK) már megerősödtek, és az egész országot behálózta a rendszer.

Ezért, ahogy megtanultuk a CK életét, működését, úgy azonnal új (tagok) önkéntesek bevonásával, majd osztódással kell a számukat növelni egészen az utolsó becsapott nemzettestvérünk meggyőzéséig.

Mint társadalmi egység a CK bírhat olyan tulajdonságokkal, amelyek a rendszerváltás nagy kérdéseire adhatnak megoldást. A rendszerünk érdeke a minél több CK létrejötte, hiszen társadalmi beleszólás nélkül, csupán baráti társaságként funkcionálva, s mint ilyen csak a részcélok megvalósítására lesz alkalmas éppen úgy, mint a pártok. Ha viszont országossá duzzad, akkor az együttmozgás és együttgondolkodás képességével a valódi civilkontroll közhatalmi szerveivé válhat, a pártokra jellemző negatívumok nélkül.

A fejlődés utolsó szakaszában az akaratnyilvánítás (népszavazás) számítógépes kezelése, tehát a közvetlen demokrácia válhat szükségessé a Körök rendszerén belül, mert a sok-sok CK összehangolását csak internetes szavazás segítségével tudom elképzelni.  Ám amíg nem épül ki országosan, addig nem szabad széles nyilvánosság elé vinni a fontosabb céljainkat, mert a hatalom lehetetlenné teszi a továbbfejlődésünket.

Alapvető érdekünk a CK összefogás országos szinten, azaz a Nemzeti Civil Háló létrejötte, mert nélküle biztosan bekövetkezik a nemzethalál. Ebben a rendszerben nincs megosztottság, nincsenek pártviták, mert ezek eredményezték az „oszd meg és uralkodj” elv megvalósulásának alapfeltételét. A társadalom atomizációja és megosztottsága ezzel a rendszerrel megszüntethető és a jelenlegi politikai pártszínház helyett egy valódi, alulról szerveződő, országos szintű, ún. Nemzeti Civil Hálózattal lerázható lesz az a „szűk becsapó réteg” amely még nevetett is a megosztott és vitázó nemzeten, s közben széthordták a közvagyont, mert a figyelmünket sikeresen elterelték. Ennek a figyelemelterelésnek volt a legfőbb eszköze a bal és jobboldalra való megosztás és látszat küzdelem.

 

 

A FELVILÁGOSÍTÁST ELŐSEGÍTŐ GONDOLATOK!

„az internetet nem a globalizáció hanem a Jóisten adta nekünk, s így fel is kell használnunk, nemes céljaink eléréséhez!”

 

                                                        III.

 

 

A felvilágosító tevékenységet a CK (tagjai) önkéntesei végzik, verbálisan és példamutatással. A Nemzeti Civil Háló viszont egyenrangú és egymásmellé rendelt kis civilszervezetek rendszere,amelynek sem pénze, sem infrastruktúrája.

Hogyan fog ez a Háló hatni az eddig mindig becsapott szavazókra?

Hogyan fog együttműködni, összehangolódni, ha nincs hierarhia és pénz?

 

A válasz a világháló rendszere az: INTERNET!

Se pénz, se infrastruktúra nincs, de vannak elkötelezett és elszánt magyarok, akiknek esetleg van hozzáférésük és tenni is akarnak a gyermekeik , unokáik jövőjéért. Az internet összekapcsolja a civil tizedek köreit a választó kerületi szinten működő adminisztratív csoportokkal, amely önkéntes és előjogokkal nem járó munka és az országos összehangoló testülettel, amely szintén csak egy a civil csoportok közül és témáktól, eseményektől függően változhat is.

Így tehát nem alakulhat ki az a centrum, amely rátelepedhet a Nemzeti Civil Háló mozgalmára és pártstruktúrát „varázsolhat” belőle.

Az összehangoló testület feladata a szervezetek összefogása, regisztrálása és tájékoztatása. A harmadik nyilvánosság megteremtése, amely valódi hírforrás és felvilágosítási segédeszköz lehet minden gondolkodó és önszerveződő polgár számára. Így a CK tagja, egy tájékozott, a közösségében elismert, aktív, felelősségtudatát állandóan növelő önkéntessé válhat.

 

 

A társadalmi szükségletek és problémák a kisközösség számára ismertté

és megoldhatóvá válhatnak, különösen a kollektív kreativitás internetes összeadódása, és nem utolsósorban a munkalehetőségek korlátlanná válásának következtében, valamint a kistérségi önellátás megszervezhetőségével.

(A CK önkéntesei minden lehetséges módon segítik egymást, kapcsolatokkal, információval, kalákában végezhető munkával, közös élelem beszerzéssel stb.)

Ez a munka tehát nemcsak áldozatos nemzetszolgálat, hanem az eredmények valódiságában jelentkező, annak minden örömével, nehézségével de a csoporthoz tartozás szépségével és biztonságérzetével kimutatható szellemi fejlődés is.

A globalizációs agymosás hatásainak kiküszöbölése mellett, a rendszer elterjedésével értelmetlenné teszi a jelenlegi - méregdrága - karhatalom fenntartását, megszüntetve a félelemkeltést és a bizalmatlanságot, csak a bűnözés elleni munkára összpontosítva a figyelmet.

 

A felvilágosítást elősegítendő, elemzéseket, információkat szintetizálva és összegyűjtve adja közre a Nemzeti Civil Háló több szervezete is az interneten. Ilyen például a KOSSUTH TÉR 2006 c. hírlevél-újság, amelyet hetente frissítve és egységes tartalommal lehet letölteni a harcter.hu honlapról. Ez a tájékoztatást és a kapcsolattartást segítő hírlevél, a szervezeteknek a bemutatkozását, terveit, ötleteit, programjait, eredményeit, állásfoglalásait, a jövőkép felvázolását és a közbeszéd különleges szavainak értelmezését is tartalmazza.

 Ha eljuttatják a Civil Körök időben a szerkesztőséghez a tüntetés terveiket, vagy bojkott felhívásaikat akkor a csatlakozási lehetőség interneten keresztül pillanatok műve.       harcter@gmail.com

A rendszer harmadik nyilvánossága így biztosítja a társadalom hatékony felvilágosítását, illetve a jelenlegi megnyomorított helyzetből való kitörést – a forradalmi változásoknak – értékrombolás és vér nélküli elérését. Ebben a rendszerben az eredetileg jobb és baloldalon álló, de becsapottságukat felismerők is együtt tudnak dolgozni a közös civil és nemzeti célok érdekében, mert a kisember nem bűnös egyik oldalon sem, csupán becsapott. Ezért is szükséges, hogy részt vegyen a Nemzeti Civil Hálóban minden másként gondolkodó csoport, hiszen Ők értik legjobban a globalista világ válságát és benne a MI kirablásunkat és gyarmatosításunkat.

Aki valamilyen civil szerveződésben  a közjó javára nem kíván ténykedni, annak nincs joga panaszkodni és szidni a rendszert, mert az megérdemli!

 

 

 

 

 

Szeged 2007-06-14                                     Dr. Bene Gábor Sándor

                                                        A Magyar Nemzeti Bizottság titkára