Ukrajna azonnal szüntesse be a jogsértéseket!

 

Az Október 23. Bizottság Alapítvány is tiltakozik a kárpátaljai magyarság tudatos megalázása ellen!

 

 

Kárpátaljai magyarok sérelmétől hangos a sajtó, háborog a magyarság világszerte- teljes joggal s örömünkre.

Az Október 23. Bizottság Alapítvány csatlakozik azokhoz, akik felemelték szavukat ott élő nemzettestvéreink érdekében!

Alapítványunk a magyar belügyekbe való , az utóbbi évtizedben példátlan, súlyos beavatkozásnak, elképesztő jogsértésnek tekinti.

Miközben számos Kárpátalján élő más nemzetiségiek háborítatlanul viselik, büszkén román,  szlovák, lengyel, izraeli

állampolgárságukat, a magyaroknál ezt az ukrán hatóságok nem tűrik el. Nem felejtem el azokat a pillanatokat, amikor

könnyes szemmel jöttek ki az ungvári konzulátusról a meghatott emberek. Ismét magyarrá váltak, már ami a

dokumentumokat illeti egyszerűen csak megfigyelik, lekamerázzák, majd behívatják, mi több, kíméletlenül beviszik őket

az állambiztonsági rendőrségre, a titkosszolgálat emberei! Teszik mindezt akkor, amikor, a két nemzet, a magyar és az ukrán

között a politikai viszonyok jók, rendezettek. Egy személyes példa a múltból: amikor az orenburgi gázvezeték építésén dolgozó

másfél-kétezer magyar közül -Huszttól Ivano Frankovszkon – ma Sztaniszlón át a galíciai Guszjatyinig – emberi kapcsolatot

igyekeztek teremteni az ott élő magyarokkal,  ukránokkal egyaránt, a titkosszolgálatok a legaljasabb eszközöket vetették be.

Az természetes volt, hogy a KGB sokunk háta mögött lihegett, minden lépést, kapcsolatot követve-megfigyelve. Egészen odáig

merészkedve, hogy a lapokban megjelentettek egy hírt, miszerint a magyarok nemi betegek, ezért óvakodjanak tőlünk. Ungváron,

s egyéb megyeszékhelyen lévő kórházakban különböző vizsgálatokkal aláztak meg bennünket, 1975-76-ban. Akkor a kommunista

magyar hatalom némán tűrte ezt. Ma más a helyzet. Ma „csak„ beviszik az ott élő, sokat szenvedett magyarokat és órákon át

fenyegetve kérdezik ki őket a politikai nyomozók!

Ez tűrhetetlen, minden európai jogot súlyosan sértő! A három és fél évtizeddel ezelőtti megalázásoktól mindössze a módszerek

különböznek. A szellemisége ugyanaz, amit az akkori Szovjetunió hatalmi tényezői követtek el. A cél azonos: megrontani a magyar

és az ukrán nemzet között kialakult, kialakuló kedvező kapcsolatokat és félelmet kelteni.

Az Október 23. Bizottság Alapítvány  a leghatározottabban tiltakozik a méltatlan, s határozottan elítélendő magyarok megsértése

ellen, emlékeztetve arra, hogy az emberi méltóságot lábbal tiporja az ukrán hatóság, az ukrán kormány. Eltűri, hogy sorozatosan

megrongálják a Kárpátalján lévő emlékműveket, szobrokat egészen odáig  merészkedve, hogy néhány hete a Vereckei-hágón álló

honfoglalási emlékmű felgyújtották, ki tudja, hányadik alkalommal.

Azt nem tételezzük fel, hogy mindez, a magyarok több formában való megalázása az ukrán kormány  utasítására történik, de azt

igen, hogy tudtával és elnéző türelmével.

Az Október 23. Bizottság Alapítvány – örömmel tapasztalva magyar vezető kormánytisztviselők, így Dr. Semjén Zsolt

miniszterelnök-helyettes kemény üzenetét is- a leghatározottabban emeli fel szavát: Ukrajna azonnal szüntesse be a XXI.

században méltatlan jogsértéseket, ott élő, hányatott sorsú magyar testvéreink meghurcoltatását!

 

M.Szabó Imre,

az Október 23. Bizottság Alapítvány az Ember Jogaiért elnöke  

m.sz.i.1@externet.hu, www.mszaboimre.hu;

+36 306327348