Gavallér János

Úttörők

A kupecoligarchiáknak vissza kell adni a társadalmi tudatnak a törvénykezést!


Nincs, vagy inkább nem is volna semmi baj, szeretett országunkban, ha tisztalapokkal, becsületesen és őszintén vállalnák az emberek tetteik következményét!
Mert ugye egy rendszerváltás úgy nem mehetne végbe, hogy az előző rendszer elitje, nem fejlehajtva, megszégyenülve örökcsendben örül, hogy áldozatként meg nem semmisítik, hanem nagybüszkén és jogfolytonosan, a zavarosban halászva – minden normális ember tudja, hogy a már nem és a még nem időszakában a legnagyobb gazemberek uralják a gazdaságot-, hőzöng, rákényszerítve a társadalmat a megsemmisítésükre.

 A tisztességes ember nem hajlandó lelkileg megalázni embertársát azzal, hogy helyzeti előnyét, gazdasági kizsákmányolásra használja. Magyarországon szemrebbenés nélkül (jogfolytonosan) az emberek szemébe lehetett mondani, hogy a rendszerváltás előnyeiből csak olyan emberek részesülhettek, - kivételt gyártva, Soros úr támogatásával árnyalták a képet, két liberális párt az SZDSZ és a FIDESZ létrehozásával-, akik az előző rendszer funkcionálisa voltak (az egy pártrendszerben, ez azt jelentette, hogy párthű nacsalnyikok), azaz logikai bukfencet erőltettek a társadalomra, ezért az emészthetetlen a rendszerváltás.

Az egzisztencia-huszárok mindenre hajlandóak voltak, hiszen szemük előtt lebegett a kapitalizmus dúsgazdagsága, ami végre elérhető távolságra hozta számukra a szabadrablás törvényesített változatát. A Szovjetunióra hivatkozva, a világ katonai egyensúlyának érdekében nem engedheti meg magának egy világhatalom a megszégyenülést – érveltek hazugul, ezért felemás megoldásokat, a gazdasági átalakulást megzsarolva, törvényekben (paktumok által) biztosították hatalmuk konszolidációját.

A pénzhatalomnak való megfelelés, megfosztotta az országot a katarzistól, tudni illik, nem lélegezhetett fel lelki megaláztatásából a nemzet, hisz kollaboráns elit vált a gazdasági hatalom birtokosává. A társadalmi igazságosság és a társadalmi rend alapjait lélekazonosulással kell formálni, amiről a materialista eszme gyakorlói, mit sem tudtak, ezért a nyugaton bevált média-erőszak útján, populista nyilatkozataikkal azt a tévhitet táplálták, hogy egy kéznyújtásnyira a jóléti társadalom. Sőt, a III/II-es ügynökök – a félrevezetés nagymesterei-, jóléti rendszerváltásról fantazmagórializáltak, tudván, hogy az egyszerű kétkezi magyar embereknek a kimondott szó szent. Zsákutcába vitték a jövőt.

A hazugságok sulykolásával feladták egy ország lélekerejét. Nem bűncselekményeket, hanem társadalmi normák elleni örök vétkeket akarnak elfogadtatni az emberekkel, viszont azzal nem számolnak – felsőbbrendűségük megalapozatlan tudatával -, hogy a felborult értékrenddel bíró egyén, már a törvények semmibe vétele árán képzeli el akklimatizációját a kapitalizmusban.
Sajnos úgy látszik odáig fajul a tudomány kizsákmányolása a hatalom révén, hogy figyelmen kívül hagyják a természet törvényeit, mert ugyan fenntartható bárhol és bármikor egy virtuális eszme – jóléti világállam részeként-, de a természet reflexiója a társadalmat rákényszeríti a paraziták megsemmisítésére. Amennyiben, a hamarosan elszabaduló pokol, nem kap őszinte fogadtatást, azaz a kupecoligarchiák vissza nem adják a társadalmi tudatnak a törvénykezést, úgy végleges önmegsemmisítés és káosz fog eluralkodni a világon.

2009.05.04.