Tisztelt APEH!

Alulírott, Gy. F. adóalany, az elmúlt másfél évben az Adóhatóságnak szolgáltatott hamis adatokkal kapcsolatos - ellenem folyó - eljárás okán, az alábbi védekezést terjesztem elő:

  1. Tisztelettel jelentem a T. APEH-nek, hogy a kérdéses időszak adóbevallásait elkúrtam!
  2. Nem kicsit... Nagyon!
  3. Tudatában vagyok egyben annak a ténynek, hogy Európában ilyen böszmeséget adóalany még

      nem csinált.
  4. Kérem tudomásul venni, hogy a pénzügyi helyzetemet az elmúlt másfél évben a szarból hoztam

      vissza, de ezért most annyival vagyok túl a lehetőségeimen, hogy azt korábban el sem tudtam

      képzelni...
  5. Meg is lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtam az utolsó másfél-két évet.
  6. Tisztában vagyok azzal is, hogy az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége,

      meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan Önöknek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljem.
  7. Ami az általam meg nem fizetett adót illeti. Az adófizetésre általában sok jó ötlet volt egész

      addig, amíg nem kell számolni. Mikor számolni kell, akkor elfogyott a tudomány...
  8. Pedig volt jó példa a szemem előtt, mert a rohadt életbe, jöttek páran, akik meg merték tenni és

      nem szarakodtak azon, hogy hogy a francban lesz majd az útiköltség elszámolásunk, bassza

      meg.
  9. Egyébként hozzátenném, hogy majdnem beledöglöttem, hogy másfél évig úgy kellett tenni, mint

      hogyha adót fizettem volna. E helyett hazudtam reggel, éjjel, meg este!
10. Felhívom továbbá a T. Adóhatóság figyelmét arra, hogy K.G. adóstársam véleménye szerint az

      egész APEH eljárás tanulsága az, hogy az adózásban nincsen hazugság, csak el nem mondott

      igazság, valamint, hogy mostantól igazat kell mondani!
11. Ezzel egyetértve hozzáteszem, hogy én az adóbevallásaimban tulajdonképpen nem is hazudtam,

      hanem csak nem fejtettem ki pontosan az igazság minden részletét.
12. Kijelentem továbbá, hogy egyébként is O.V. ellenzéki adós, nálam kétszer nagyobbat hazudott!

Kérem fentiek tudomásul vételét és az eljárás megszüntetését!
Továbbá követelem, hogy töredelmes, őszinte vallomásomra tekintettel engem a továbbiakban nemzeti adóhősként tisztelni sziveskedjenek!
Hódolatukat várva. Köszönettel,
Gy. F.

U.I.: Természetesen elvárom, hogy fent nevezett O.V.-t példás büntetésben részesítsék