ZSIDÓ FELBUJTÁS – SZLOVÁK ÁLARCBAN

 

 

 

Az utóbbi hetek (évek) szlovák-magyar konfliktusait a tömegtájékoztatás a két ország közötti szembenállás élezésére használja fel. A kétoldali állásfoglalások nem térnek ki arra, hogy a bajok gyökere az erőszak szülte trianoni szerződés és a háttérhatalom évszázados aknamunkája. Ennek egyik közvetett bizonyítéka az a zsidó-szlovák történelmi hamisítás, melynek látható jele a 2005-ben Szlovákiában megjelent,  négy közép-európai országot (Lengyelország, Magyarország, Csehország és Szlovákia) bemutató közös idegenforgalmi térkép, ami az Európai Unió támogatását is élvezi. A térképen a szokásos közlekedési jelek mellett az alábbi megjelölések szerepelnek: Város zsidó örökséggel, Város jelentős templommal. A külföldiek, európaiak és távolabbi országok számára is megkérdőjelezhető, hogy egy európai turistatérképen ezek-e a legfontosabb feltüntetésre kerülő fogalmak, de a részletekben is alapvető hamisítások vannak. A nevezett térképen kiemelt helyen áll az említett  négy közép-európai ország zsidó öröksége, míg a „jelentős templom” kategóriában még a keresztény jelző sem szerepel. A térkép a keresztény jelző mellőzésével és a számos Dávid csillaggal egy történelmileg hamis zsidó Európa képét kelti. A térképről ugyanúgy kimaradt a kereszténységre való utalás, mint az Európai Unió tervezett alkotmányából.   

 

Az évezredes lengyel-magyar történelmi párhuzam és sorsközösség ismeretében különösen szembetűnő a már idézett térképen az alábbi hamisítás. Debrecen, ma a második legnagyobb magyar város, neve mellett egyformán szerepel a „jelentős templom” és a „zsidó örökség”. Az előbbi természetesen megállja helyét (értsd: a kálvinista „Róma” Református Nagytemploma), a város zsidó öröksége azonban eltörpül emellett.  Méginkább érthetetlen az, ami a térkép lengyelországi részén került feltüntetésre: Varsó (Warszawa) és Krakkó (Kraków) neve mellett nincs „jelentős templom” megjelölés, csak a Dávid csillag! Ez történhetett meg azzal a nagymúltú történelmi, egyetemi és érseki székhely Krakkóval, amely város nemrég még pápát is adott a világnak.

 

A nemzetközi közvélemény számára is meggyőzőnek kell lenni e szlovák történelem-hamisításnak, amely a fentiek alapján bizonyítottan zsidó érdeket szolgál. Az ismertetett szlovák térkép alcíme: „Európai négyes – egy hullámhosszon” (European Quartet – One Melody). Erről szólóan korábban a magyar és a lengyel államfőnek, valamint e két ország külügyminisztereinek szólóan nyílt levél született, melyre válaszlépés nem történt. A tények elhallgatására bizonyíték azt ezt követően Pozsonyban tett magyar külügyminiszteri (Göncz Kinga) látogatás, és az arról kiadott semmitmondó nyilatkozat. („A felek egyetértettek két országot kölcsönösen érintő kérdésekben…) A fenti tényekről szólóan kapott levelet Becsei Zsolt európai parlamenti képviselő is, akitől válasz ismételt kérésre sem érkezett, pedig ezt kellő súllyal kezelve a világ közvéleménye és az Európai Unió felelős vezetői elé tárhatta volna az említett bizonyítékokat. A 2008 őszi dunaszerdahelyi események és az azt követő Gyurcsány-Fico nyilatkozat pontos tükre a korábbi külügyminiszteri találkozónak, melyben a felek hitet tettek a rasszizmus elleni küzdelem mellett, miközben a konkrét tényekről nem hogy elítélő nyilatkozat, de említés sem történt. Történészek és politikusok hallgatnak a legfontosabbról, hogy maga az unió a nemzetközi zsidóság (vízfejű) erőszakszervezete, melynek ismeretében valamennyi konfliktus magyarázata új alapokra lenne helyezhető. A folyamatos félretájékoztatás újabb bizonyítéka, hogy Balázs Péter európai parlamenti képviselő e sorok írásának idején az Európai Unióról, mint a nemzetek megbékélésének projektjéről tarthat előadást.  

 

 

 

Dr. Nagy Attila

 

orvos, közíró, Debrecen